Contact

Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Persoana dvs. de contact

Coş de cumpărături {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articol   Schimbare coș cumpărături

Observație

Poză Articol Buc Preț unitar Preț total Preț total incl. reducere
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Vă rugăm să vă logați pentru a vedea prețurile și pentru a continua comanda.

Guntram Meusburger

Suntem partenerul dumneavoastră de încredere pentru scule, matrițe și inginerie mecanică.

CGVL

Condiții generale de vânzare și livrare ale companiei Meusburger Georg GmbH & Co. KG („Meusburger")

I. PREAMBUL

1. Pentru toate livrările și serviciile (rezumate pe scurt mai jos: livrare) de la Meusburger se aplică următoarele condiții. Aceste condiții se aplică și în cazul afacerilor viitoare. Reprezentativă este versiunea condițiilor generale de vânzare și livrare care este valabilă la momentul încheierii contractului.

2. Termenii și condițiile conflictuale, în special termenii și condițiile de achiziție și livrare ale clientului, nu se aplică și clientul renunță la dreptul de a invoca astfel de condiții de cumpărare și livrare. Nu este necesară o contradicție din partea Meusburger.

3. Modificarea acestor condiții necesită o formă scrisă. În orice caz, comanda de livrare este considerată a fi acceptarea acestor condiții.

II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

1. Ofertele de la Meusburger sunt, în general, fără caracter obligatoriu. Acest lucru se aplică în special comenzilor și acordurilor verbale sau telefonice. Meusburger acceptă comenzi prin confirmarea scrisă a comenzii. În cazul în care confirmarea comenzii de către Meusburger se abate de la condițiile unei comenzi, tranzacția legală se încheie în condițiile Meusburger, cu excepția cazului în care clientul obiectează în scris imediat după primirea confirmării comenzii.

2. Specificațiile cuprinse în prospecte, cataloage și altele similare, precum și alte afirmații scrise sau verbale ale Meusburger sunt doar atunci relevante când în confirmarea comenzii se face explicit referire la acestea. Informările și consultările tehnice acordate de Meusburger sunt furnizate conform celor mai bune cunoștințe și intenții și pe baza experienței dobândite. Acestea nu au caracter obligatoriu și – în măsura în care este admisibil legal – sub excluderea oricărei răspunderi, cu excepția cazului în care a fost convenit în scris în mod contrar. Acest fapt este valabil și pentru negocierile contractului în stadiul precontractual.

3. Meusburger își rezervă dreptul de a aduce modificări constructive sau de formă, în special în măsura în care acestea sunt necesare din cauza unor modificări ale legislației; Meusburger nu este însă obligată să aducă asemenea modificări și la produsele deja livrate.

4. Odată cu plasarea comenzii, clientul se declară obligat să achiziționeze livrarea comandată. În cazul unui produs comandat electronic, Meusburger va confirma primirea comenzii. Meusburger are dreptul (nefiind obligat totuși) să accepte oferta contractuală transmisă de client în termen de 2 săptămâni de la primire.

III. LOCUL DE PRESTARE, LIVRĂRILE

1. În măsura în care nu se convine altfel, locul de prestare este Wolfurt (Austria), Kesselstr. 42. Daca nu s-a convenit altfel, livrarea se face EXW loc de executare Incoterms (2010) in varianta valabila la momentul incheierii contractului. Expedierea și transportul se efectuează pe costul și răspunderea clientului. Imediat ce livrarea este pusă la dispoziția clientului la locul de prestare, toate riscurile trec asupra acestuia, chiar dacă au loc livrări parțiale sau Meusburger a acceptat și alte prestații, de ex. costuri de expediție sau livrarea și instalarea și/sau punerea în funcțiune. În cazul în care clientul nu acceptă livrarea, el intră în întârziere de acceptare. În plus, livrarea se consideră efectuată de către Meusburger în acest caz și Meusburger are dreptul de a depozita livrarea pe cheltuiala clientului. Costurile de depozitare rezultate de aici trebuie plătite imediat de către client companiei Meusburger. În caz de amânare a recepției, Meusburger este răspunzător, de asemenea, doar pentru neglijență gravă, pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor contractuale.

2. Meusburger își rezervă dreptul de a efectua livrări parțiale conform propriilor decizii. Livrările parțiale sunt supuse acestor condiții în întregime. Clientul este obligat să accepte livrările parțiale.

3. Reclamațiile datorate daunelor provocate la transport pot fi investigate, iar dacă sunt justificate, sunt acceptate de Meusburger doar dacă sunt și imediat raportate de client persoanei responsabile pentru transport la momentul livrării și dacă sunt raportate imediat sau în decurs de 14 zile, în scris către Meusburger, împreună cu o dovadă la îndemână a problemei avute.

4. Termenele de livrare indicate se consideră orientative.

5. Dacă Meusburger nu poate livra la data convenită ca urmare a unor circumstanțe neprevăzute, dincolo de capacitatea de control a Meusburger (de ex. perturbări ale activității, măsuri ale autorităților, forța majoră, întârzierile de livrare de către întreprinderile furnizoare etc.), Meusburger are dreptul să livreze la următorul termen, cât mai curând posibil pentru Meusburger, cu condiția ca la acel moment acceptarea livrării să fie încă rezonabilă pentru client. În caz contrar, Meusburger are dreptul să se retragă din contract. Pentru alte întârzieri de livrare, Meusburger este răspunzător doar pentru neglijență proprie gravă și cu intenție.

6. Respectarea termenului de livrare presupune îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale ale clientului, în special obligația acestuia de a efectua o plată în avans stabilită, precum și achitarea tuturor facturilor scadente.

7. O licență de import, care nu a fost acordată clientului, nu îl scutește pe acesta de prestarea serviciului.

8. Pentru derularea returnării de marfă, cauzată de o eroare în efectuarea comenzii de către client sau de altă circumstanță care poate fi atribuită sferei clientului și marfa este luată înapoi de către Meusburger, fără obligația de a face acest lucru, doar din pură bunăvoință, Meusburger percepe clientului o taxă rezonabilă de procesare și manipulare, precum și costurile de transport retur.

9. Informații suplimentare privind desfășurarea retururilor se pot găsi în directiva privind retururile.

10. În cazul unor livrări cu valoare netă sub 100 EURO, Meusburger percepe o taxă de prelucrare netă de 10 EURO.

IV. PREȚURI, CONDIȚII DE PLATĂ

1. În măsura în care nu se convine altfel, toate prețurile sunt prețurile nete (în euro) din fabricație și se aplică prețurile valabile în ziua livrării. Este exclusă returnarea ambalajului.

2. Prețurile software-ului se înțeleg fără instalare, instruire și eventuală adaptare la hardware și/sau alte software-uri. Aceste servicii și altele similare trebuie comandate separat de către client sub rezerva explicită a altor acorduri diferite și acestea trebuie să fie remunerate conform listei actuale de prețuri a Meusburger din momentul încheierii contractului, sau, dacă o astfel de listă nu există, atunci la prețuri adecvate.

3. Dacă prețurile au fost convenite și costurile pe care se bazează aceste prețuri se modifică, Meusburger are dreptul de a ajusta prețurile în funcție de modificarea costurilor.

4. Dacă livrarea se face la o dată ulterioară, din cauza unei situații din zona clientului, Meusburger are dreptul să compenseze prin prețuri corespunzător mai mari, costurile mai mari rezultate din aceasta. Prin aceasta nu este afectat dreptul lui Meusburger la compensarea daunelor lui, survenite altfel.

5. Toate impozitele, taxele și alte cheltuieli, pe care clientul trebuie să le plătească pentru achiziționarea livrării, sunt suportate de către el însuși, cu excepția cazului în care Meusburger s-a angajat în mod expres, în scris, să le acopere.

6. Clientul este de acord cu transmiterea facturilor pe cale electronică.

7. Locul de efectuare a plăților este sediul Meusburger. Plățile sunt scadente la 30 de zile de la data facturii, fără nicio deducere gratuită pentru plata în moneda inclusă în factură. O plată se consideră efectuată numai dacă Meusburger poate dispune de întreaga sumă.

8. În lipsa unor acorduri separate, facturile pentru prestări de servicii sunt scadente imediat după primirea facturii. Decisivă pentru plata la timp este întotdeauna intrarea plății la Meusburger.

9. În cazul comenzilor care cuprind mai multe unități, Meusburger are dreptul să emită o factură după fiecare livrare parțială.

10. În cazul în care taxa nu este achitată la scadență, Meusburger are dreptul:
- să amâne îndeplinirea obligațiilor sale până la efectuarea plății întârziate,
- să beneficieze de o prelungire rezonabilă a perioadei de livrare,
- întreaga sumă încă neplătită să o considere drept datorie,
- să perceapă toate costurile de avertizare și de colectare, precum și dobânda statutară de întârziere, dar cu cel puțin 9 puncte procentuale peste rata de bază
și / sau
- să se retragă din contract, în cazul nerespectării unei perioade rezonabile de grație, caz în care Meusburger are, de asemenea, dreptul de a declara retragerea din întregul contract, chiar și în situația livrării divizibile. Dacă Meusburger se retrage, clientul trebuie să-i plătească imediat o taxă de anulare de 20% din prețul brut și să compenseze daunele suplimentare, inclusiv profitul pierdut.

11. În cazul în care executarea silită se face în activele clientului sau dacă solvabilitatea acestuia este îndoielnică pentru Meusburger, Meusburger are dreptul:
- să facă toate creanțele exigibile imediat, indiferent de data scadentă,
- să rețină toate livrările din contractele care nu au fost încă executate și să nu le efectueze decât cu plata în avans. În cazul în care clientul refuză să plătească în avans, Meusburger se poate retrage din contract și, de asemenea, poate pretinde compensarea daunelor pentru profitul pierdut.

12. În cazul în care clientul se află în incapacitate de plată, taxa se plătește imediat.

13. Meusburger este îndreptățit să contrabalanseze plățile, întotdeauna cu cea mai veche datorie și cu dobânzile și costurile care rezultă de aici, chiar și în cazul unei indicații diferite.

14. Facturile de schimb și cecurile sunt acceptate numai în contul plății și în cazul unui acord scris. Costurile și cheltuielile asociate plății cecurilor și facturilor sunt suportate de client.

V. GARANȚIE, RĂSPUNDERE ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

1. Clientul trebuie să inspecteze și să examineze cu atenție livrarea în momentul preluării. Orice deficiențe trebuie reclamate în scris într-un termen de cel mult 14 zile de la primirea livrării, prin prezentarea unor dovezi corespunzătoare (cum ar fi eșantioane, fotografii), în caz contrar orice pretenții, inclusiv acele daune indirecte, sunt excluse. Defectele ascunse trebuie reclamate în termen de 14 zile de la descoperirea lor, în scris, cu prezentarea unor dovezi adecvate (cum ar fi eșantioane, fotografii), în caz contrar orice pretenții, inclusiv acele daune indirecte, sunt excluse. La cererea companiei Meusburger, clientul trebuie să faciliteze, să accepte și să sprijine inspectarea livrării de către Meusburger, și/sau de către un expert desemnat de Meusburger sau de un terț (de exemplu, asigurătorul lui Meusburger).

2. În cazul în care un defect este reclamat în timp util și – în măsura în care Meusburger solicită acest lucru – este inspectat de un expert și confirmat ca fiind un defect, Meusburger va remedia defectul prin opțiune proprie, prin ameliorare sau înlocuire, va retrage livrarea defectă în baza unei facturi de stornare a prețului de achiziție sau va acorda o reducere a prețului. Clientul nu mai are dreptul la alte revendicări.

3. Defectele unei părți a livrării nu pot sta la baza unei reclamații pentru întreaga livrare.

4. O garanție că livrarea este adecvată scopului de utilizare propus, nu este preluată de Meusburger.

5. Perioada de garanție este de 12 luni și începe de îndată ce livrarea este oferită clientului la locul prestării.

6. Clientul nu are dreptul să rețină plățile scadente din cauza garanțiilor sau a altor revendicări, oricare ar fi ele.

7. Pretențiile de compensare în conformitate cu art. 12 din Legea privind răspunderea pentru produs sunt excluse, cu excepția cazului în care partea care solicită compensarea dovedește că eroarea a fost cauzată în sfera companiei Meusburger și că aceasta s-a făcut vinovată cel puțin de neglijență gravă.

8. Returnarea livrării respinse necesită acordul prealabil expres al Meusburger și este pe cheltuiala și riscul clientului. De asemenea, clientul trebuie să suporte costurile suplimentare generate de returnare (de exemplu, depozitarea). Dacă returnarea se face fără consimțământul prealabil, Meusburger are dreptul să refuze acceptarea livrării returnate și să remită aceasta înapoi pe cheltuiala clientului.

9. Meusburger nu oferă nici o garanție pentru defectele care pot fi atribuite depozitării, păstrării, utilizării sau transportului necorespunzător. Dacă se revendică astfel de defecte, clientul trebuie să dovedească faptul că depozitarea, păstrarea, utilizarea sau transportul s-au făcut corespunzător.

10. Pentru informații despre produse și caracteristicile produsului în cataloage, pliante, prospecte, afișe, liste de prețuri etc. Meusburger nu oferă nicio garanție. Caracteristicile sunt garantate doar în cazul în care sunt specificate ca atare în mod expres în contract. Informațiile verbale precum și informațiile din documentațiile de la Meusburger nu reprezintă niciun fel de garanții, în special testele, dimensiunile, prevederile conținute în normele aplicabile, descrierile performanțelor și celelalte informații privind calitatea conținutului livrării servesc drept specificații și nu constituie caracteristici garantate. În măsura în care materialele folosite de Meusburger sunt specificate prin contract, aceasta garantează doar conformitatea cu specificațiile, nu și adecvarea materialelor pentru scopul contractual. Meusburger are obligația de notificare doar în cazul inadecvării lor evidente. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul caracteristicilor garantate sau în cazul încălcărilor din culpă a obligațiilor contractuale. Asemenea revendicări ale cumpărătorului, precum și revendicări legate de daune care nu sunt cauzate de obiectul livrării în sine sunt excluse în conformitate cu prevederile din această secțiune în măsura permisă de lege. Dacă, în cadrul garanției, se efectuează o remediere sau o nouă livrare, aceasta nu determină o reînnoire a termenului de garanție.

11. În cazul unei livrări de software sau de produse cu elemente digitale sau de prestare a unor servicii digitale, se aplică și următoarele:
- Meusburger garantează că software-ul livrat sau produsul cu elemente digitale corespunde specificațiilor Meusburger prezentate în documentația programului și că a fost realizat cu atenția cuvenită și cunoștințele de specialitate din momentul încheierii contractului. Livrarea produselor terților, cum ar fi hardware, componente ale sistemului de operare, server OPC, interfețe de mașini etc., este supusă prevederilor de licență, răspundere și garanție ale respectivului producător.
- Meusburger recomandă punerea la dispoziție de către client a unui mediu de testare adaptat relevanței sistemului și dimensiunii sistemului. Înaintea unei instalări, respectiv a unei actualizări, lansarea software-ului trebuie testată de către client în acest mediu de testare și validat pentru o instalare în sistemul productiv.
- Pentru defecte, care au fost provocate prin suprasolicitare, nerespectarea cerințelor de instalare și / sau condițiile de utilizare, Meusburger nu acordă nicio garanție. Dacă se revendică astfel de defecte, clientul trebuie să dovedească solicitarea corespunzătoare, precum și respectarea cerințelor de instalare și/sau a condițiilor de utilizare. Excluse din garanție sunt erorile, defecțiunile și altele similare, care au fost provocate printr-o operare necorespunzătoare, sisteme și componente de operare modificate, interfețe (în special master computer - și interfețe ERP), parametri și abateri de la premisele de instalare.
- Obligația de actualizare prevăzută în lege în legătură cu produse cu elemente digitale sau servicii digitale în sensul § 7 din Legea pentru protecția consumatorului (VGG) se aplică la Meusburger doar dacă a fost convenit acest lucru în mod expres și, atunci, doar în măsura convenită în mod expres.
- Meusburger face permanent eforturi pentru siguranța tehnică și organizatorică a datelor. Dacă datele se pierd sau ajung în mâinile unor terți neautorizați, Meusburger nu își asumă nicio răspundere, cu excepția cazurilor de intenție și neglijență gravă.

12. Abaterile minore în ceea ce privește calitatea, culoarea, lățimea, greutatea, echipamentul și desenele sunt tehnic inevitabile și nu constituie un defect. Acest lucru se aplică și abaterilor obișnuite comerciale, cu excepția cazului în care la încheierea contractului clientul a declarat în scris o probă de livrare și a fost de acord cu Meusburger.

13. Cu excepția domeniului de aplicare a legii privind răspunderea pentru produs (PHG), răspunderea societății Meusburger se limitează la daunele create cu intenție sau din neglijență gravă. Răspunderea pentru neglijența minoră, compensarea daunelor de consecință și de patrimoniu, economiile fără rezultat, pierderile de interes și pretențiile terților față de clienți sunt excluse.

14. În plus, răspunderea companiei Meusburger este limitată la o valoare dublă față de valoarea livrării pe bună dreptate reclamate.

15. Meusburger garantează că livrarea poate fi vândută în cadrul Uniunii Europene. Clientul trebuie să afle singur dacă marfa poate fi vândută și în afara Uniunii Europene.

16. Limitările de responsabilitate menționate mai sus nu se aplică pentru vătămările corporale și afecțiunile de sănătate ale clienților, care sunt atribuite societății Meusburger.

VI. DREPTURI, OBLIGAȚII DE COLABORARE

1. Toate drepturile de autor împreună cu toate celelalte drepturi rezultate și derivate din acestea, în special toate drepturile de utilizare, precum și oricare alte drepturi conexe comerciale pentru obiectele livrării, cum ar fi în special software, desene, schițe, descrieri, documentații, planuri, concepții și documentele similare rămân numai la Meusburger. Clientul nu are voie să pună acestea la dispoziția terților, să le multiplice (excepție punctul 3), să le distribuie, să le prelucreze și altele similare fără consimțământul scris prealabil al Meusburger.

2. În cazul achiziționării unei licențe, prin plata remunerației convenite, clientul obține dreptul netransmisibil și neexclusiv pe durată nelimitată, să folosească conform destinației software-ul care constituie obiectul contractului și, dacă există, materialul de documentare exclusiv pentru propriile scopuri interne ale companiei. Orice cedare și transmitere către terți necesită consimțământul prealabil scris al Meusburger.

3. În cazul utilizării online, software-ul poate fi folosit online de către client contra unei plăți curente a taxei de utilizare. În plus, clientul nu achiziționează niciun drept pentru software, în special acesta nu este îndreptățit nici să descarce, și nici să achiziționeze o copie a software-ului pe un suport de date.

4. Clientul este obligat să coopereze în amploarea necesară în general la executarea comenzii. Dacă Meusburger va activa la client sau va trebui să activeze la acesta, atunci clientul trebuie să obțină angajaților Meusburger accesul gratuit în cadrul orelor de program uzuale în toate spațiile, la toate instalațiile (hardware, software, rețele etc.) și la celelalte mijloace de lucru, care sunt necesare pentru prestarea corespunzătoare a serviciilor de către Meusburger.

5. Clientul poate să multiplice programul în măsura în care respectiva multiplicare este necesară pentru utilizarea programului. În multiplicările necesare sunt incluse instalarea programului de pe suportul de date original în mediul de stocare al hardware-ului utilizat, precum și încărcarea programului în memoria de lucru. În plus, clientul poate efectua o multiplicare în scopuri de siguranță. Însă, acesta este îndreptățit să facă și să păstreze doar o singură copie de siguranță. Această copie de siguranță a programului cesionat trebuie marcată ca atare.

6. Clientul este obligat să împiedice accesul terților la program, precum și la documentație prin măsuri de prevenție adecvate. Suporturile de date originale furnizate, precum și copia de siguranță trebuie păstrate într-un loc sigur împotriva accesului neautorizat al terților. Angajaților clientului trebuie să li se indice în mod explicit respectarea condițiilor contractuale de față, precum și a dreptului de autor. Dacă are loc un acces al terților, compania Meusburger trebuie informată imediat.

7. Dacă din motive ce privesc siguranța datelor sau asigurarea unei reactivări rapide a sistemului computerului după o defectare totală, siguranța întregii baze de date inclusiv a programelor de computer utilizate este esențială, clientul poate să realizeze copii de siguranță în numărul neapărat necesar. Meusburger trebuie informată imediat în această privință. Suporturile de date respective trebuie să fie marcate corespunzător. Copiile de siguranță pot fi folosite numai în scopuri de arhivare.

8. Alte multiplicări, în acestea incluzând-se și emiterea codului programului pe o imprimantă, nu îi sunt permise utilizatorului să le realizeze.

9. Retranslatarea codului programului cesionat în alte forme de coduri (decompilare), precum și alte tipuri de dezvoltare inversă a diverselor etape de realizare a software-ului (Reverse Engineering) inclusiv o modificare a programului, sunt interzise.

10. Marcajele referitoare la drepturile de autor, numerele de serie, precum și alte caracteristici, care servesc identificării programului, nu pot fi eliminate sau modificate în niciun caz.

11. Meusburger nu este obligată să cedeze codul sursă.

VII. DREPTUL LA PROPRIETATE

1. Până la îndeplinirea tuturor obligațiilor clientului, în special până la plata integrală a prețului de achiziție, proprietatea asupra obiectului contractual livrat revine lui Meusburger (bunuri rezervate). Clientul trebuie să asigure în acest timp, pe cheltuiala proprie, întreținerea corespunzătoare (întreținere și reparații), precum și siguranța bunurilor rezervate.

2. Clientul trebuie să anunțe imediat, în scris, cu privire la toate intervențiile terților asupra bunurilor rezervate, în special despre măsurile de executare silită, precum și despre orice deteriorări sau distrugere a bunurilor rezervate. Clientul Meusburger trebuie să raporteze imediat cu privire la schimbarea proprietății asupra bunurilor rezervate, precum și la propria sa schimbare de adresă. Clientul trebuie să-l despăgubească pe Meusburger pentru toate daunele, costurile și dezavantajele cauzate de încălcarea acestor obligații și prin măsurile de intervenție necesare împotriva accesului terților la bunurile rezervate.

3. Clientul are dreptul să revândă bunurile rezervate. Dreptul expiră în cazul în care clientul are întârzieri de plată față de data scadentă sau dacă el trebuie să fie preocupat de faptul că nu poate plăti în întregime creanța lui Meusburger la data scadenței.

4. În cazul în care bunurile rezervate sunt revândute de către client, acesta alocă toate creanțele care rezultă din revânzare sau alt fel de recuperare până la valoarea cererii de preț de cumpărare a clientului către Meusburger. El se angajează să consemneze transferul acestei creanțe în evidențele sale. Până la revocare, clientul este autorizat să colecteze aceste creanțe atribuite pentru contul lui Meusburger în numele său propriu. Clientul este obligat să-și rezerve proprietatea asupra bunurilor rezervate dacă revinde bunurile rezervate pe credit.

5. Clientul îi alocă lui Meusburger cererile de asigurare sau de despăgubire rezultate din distrugerea sau deteriorarea bunurilor rezervate.

6. Nu sunt permise transferul de gaj și de asigurare a bunurilor rezervate.

7. Prelucrarea și procesarea bunurilor rezervate de către client se efectuează în numele companiei Meusburger. În cazul prelucrării bunurilor rezervate, Meusburger dobândește dreptul de co-proprietate asupra noului articol, proporțional cu valoarea bunurilor rezervate livrate de Meusburger. Același fapt se aplică în cazul în care bunurile rezervate sunt prelucrate sau amestecate cu alte livrări care nu sunt furnizate de Meusburger.

VIII. TRANSFERAREA RISCULUI

1. Riscul pierderii accidentale și deteriorării accidentale a livrării este transferat clientului în momentul predării acesteia , la locul convenit de prestare, iar în cazul achiziționării prin expediere, atunci când livrarea este predată firmei transportatoare, transportatorului sau altor persoane sau societăți autorizate altfel pentru a efectua expedierea.

2. Transferul se efectuează în același mod în cazul în care clientul întârzie să facă recepția.

IX. SEDIUL PROCEDURAL, CLAUZĂ DE ARBITRAJ, LEGE APLICABILĂ

1. În cazul în care clientul își are sediul în Uniunea Europeană sau într-un stat AELS, el va fi convenit ca sediu procedural exclusiv pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu relația contractuală dintre Meusburger și client, în special și în cazul litigiilor referitoare la subiectul Condițiile generale de vânzare și livrare, 6800 Feldkirch, Austria.

2. În cazul în care clientul își are sediul în afara Uniunii Europene sau a AELS, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu relația contractuală dintre Meusburger și client, în special litigiile referitoare la subiectul Condiții generale de vânzare și livrare, sunt supuse Curții Internaționale de Arbitraj din Camera de Comerț austriacă din Viena (Reglementarea Vieneză). Limba care se va utiliza în procedura de arbitraj este limba germană. Sediul de arbitraj este Viena. Cu toate acestea, o parte poate solicita, fără a aduce atingere competenței Tribunalului de Arbitraj, măsuri provizorii sau de siguranță unui tribunal național și tribunalul respectiv poate dispune măsuri înainte sau în timpul procedurii de arbitraj.

3. Cu toate acestea, Meusburger are dreptul de a introduce o acțiune în justiție împotriva clientului în orice altă instanță competentă asupra clientului.

4. Pentru toate relațiile juridice dintre client și Meusburger, inclusiv aceste condiții de vânzare și livrare, se aplică legislația de fond austriacă. Este exclusă aplicabilitatea codului comercial UN.

X. PROTECȚIA DATELOR

Prin informațiile privind protecția datelor de la https://www.meusburger.com/DE/AT/aktuelles/datenschutz-cookies vă informăm conform obligațiilor noastre în baza art. 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), de ce colectăm date, în ce formă le prelucrăm, precum în legătură cu utilizarea de cookie-uri.

XI. DISPOZIȚII FINALE

1. Clientul nu are dreptul să compenseze orice pretenții împotriva lui Meusburger cu cererea de plată a lui Meusburger împotriva lui. Clientul nu are drepturi de retenție.

2. Meusburger are dreptul de a compensa creanțele clientului cu creanțe proprii, care nu sunt încă datorate.

3. Clientul nu are dreptul să-și atribuie cererea de livrare a bunurilor altor persoane.

4. Contestarea unui contract din cauza erorii clientului este exclusă.

5. Declarațiile de intenție cu relevanță juridică cum sunt notificările de reziliere, declarațiile de retragere, solicitările de reducere a prețului de cumpărare sau de despăgubiri vor fi valabile doar dacă sunt făcute în scris (sub formă de text).

6. În cazul în care prevederi ale acestor Condiții generale de afaceri și livrare sunt sau devin nule sau neaplicabile, acest fapt nu aduce atingere valabilității celorlalte prevederi. Aceste prevederi nule sau neaplicabile sunt considerate a fi înlocuite cu prevederi valide și aplicabile, care se potrivesc cel mai bine scopului comercial intenționat (Clauza nulității parțiale).

7. În cazul în care un contract este încheiat în limba germană și într-o altă limbă, textul german va prevala pentru interpretarea contractului și a acestor condiții.

Wolfurt, aprilie 2023

Log in

Sunteți deja client?

Dacă aveți deja date de acces pentru Portalul Meusburger, vă rugăm să vă logați aici:

Ați uitat parola?

Parola nouă este deja pe drum și trebuie să apară în scurt timp în căsuța dvs. de email. Vă dorim o zi de succes.

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail.
Vă vom trimite o parolă nouă.

Alegeți țara

Locații

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version