Contact

Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.

Persoana dvs. de contact

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service și suport

Sisteme calde
+49 6204 6069-0

Termoregulatoare
+49 6293 9203-0

Mesajul dumneavoastră către noi

Coş de cumpărături {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articol   Schimbare coș cumpărături

Observație

Poză Articol Buc Preț unitar Preț total Preț total incl. reducere
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Vă rugăm să vă logați pentru a vedea prețurile și pentru a continua comanda.

Guntram Meusburger

Suntem partenerul dumneavoastră de încredere pentru scule, matrițe și inginerie mecanică.

CGVL

Condiții generale de vânzare și livrare ale companiei Meusburger Georg GmbH & Co. KG („Meusburger")

1. Preambul

1. Pentru toate livrările și serviciile (în cele ce urmează sintetizate pe scurt: livrare) prestate de Meusburger, se aplică următoarele condiții. Aceste condiții se aplică și în cazul afacerilor viitoare. Reprezentativă este versiunea condițiilor generale de vânzare și livrare care este valabilă la momentul încheierii contractului.

2. Termenii și condițiile conflictuale, în special termenii și condițiile de achiziție și livrare ale clientului, nu se aplică. Nu este necesară o contradicție din partea lui Meusburger.

3. Modificarea acestor condiții necesită o formă scrisă. Comanda sau acceptarea livrării va fi, în orice caz, considerată ca o acceptare a acestor condiții.

4. Ofertele Meusburger sunt în principiu fără angajament și neobligatorii. Meusburger acceptă comenzi prin confirmarea scrisă a comenzii. În cazul în care confirmarea comenzii de către Meusburger se abate de la condițiile unei comenzi, tranzacția legală se încheie în condițiile Meusburger, cu excepția cazului în care clientul obiectează imediat în scris după primirea confirmării comenzii.

5. Dreptul la modificările tehnice, precum și cele de alt tip, este rezervat în măsura în care este rezonabil.

6. În cazul tranzacțiilor cu consumatorii, aceste dispoziții se aplică numai în măsura în care nu contravin dispozițiilor obligatorii din Legea privind protecția consumatorilor.

2. Locul de prestare, livrările

1. În măsura în care nu este stabilit în alt mod, locul de livrare este Wolfurt (Austria), Kesselstr. 42. Cu excepția cazului în care se convine altfel, livrarea va fi făcută din fabrică, locul de prestare Incoterms, în versiunea valabilă la momentul încheierii contractului. Expedierea și transportul se efectuează pe costul și răspunderea clientului. Imediat ce livrarea este făcută clientului la locul de prestare, responsabilitatea privind riscurile este transferată acestuia. În cazul în care clientul nu acceptă livrarea, el intră în întârziere de acceptare. În plus, livrarea se consideră efectuată de către Meusburger în acest caz și Meusburger are dreptul de a depozita marfa pe cheltuiala clientului. Costurile de depozitare rezultate de aici trebuie plătite imediat de către client companiei Meusburger. În caz de amânare a recepției, Meusburger este răspunzător, de asemenea, doar pentru neglijență gravă, pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor contractuale.

2. Meusburger își rezervă dreptul de a efectua livrări parțiale conform propriilor decizii. Livrările parțiale sunt supuse acestor condiții în întregime. Clientul este obligat să accepte livrările parțiale.

3. Plângerile cauzate de pagubele de transport pot fi doar verificate de către Meusburger, și dacă sunt justificate, recunoscute, când sunt menționate de către client imediat la preluarea mărfurilor, la transportatorul autorizat, pe certificatul de preluare și dacă sunt revendicate de către client, în scris, la Meusburger imediat sau cel târziu în termen de 14 zile, pe baza prezentării unor dovezi corespunzătoare.

4. Termenele de livrare indicate se consideră orientative.

5. Dacă Meusburger nu poate livra la data convenită ca urmare a unor circumstanțe neprevăzute, dincolo de capacitatea de control a lui Meusburger (de ex. forța majoră, întârzierile de livrare de către întreprinderile furnizoare etc.), Meusburger are dreptul să livreze la următorul termen, cât mai curând posibil pentru Meusburger, cu condiția ca la acest moment acceptarea livrării să fie încă rezonabilă pentru client. În caz contrar, Meusburger are dreptul să se retragă din contract. Pentru alte întârzieri de livrare, Meusburger este răspunzător doar pentru neglijență proprie gravă și cu intenție.

6. Respectarea termenului de livrare presupune îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale ale clientului, în special obligația acestuia de a efectua o plată în avans stabilită, precum și achitarea tuturor facturilor scadente.

7. O licență de import, care nu a fost acordată clientului, nu îl scutește pe acesta de prestarea serviciului.

8. Pentru derularea returnării de marfă, cauzată de o eroare în efectuarea comenzii de către client sau de altă circumstanță care poate fi atribuită sferei clientului și marfa este luată înapoi de către Meusburger, fără obligația de a face acest lucru, doar din pură bunăvoință, Meusburger percepe clientului o taxă rezonabilă de procesare și manipulare, precum și costurile de transport retur.

9. În cazul unor livrări cu valoare netă sub 100 EURO, Meusburger percepe o taxă de prelucrare netă de 10 EURO.

10. Odată cu comandarea – indiferent de calea de transmitere – clientul se declară obligat să achiziționeze marfa comandată. În cazul unui produs comandat electronic, Meusburger va confirma primirea comenzii. Totuși, această confirmare electronică de primire a comenzii nu constituie o declarație de acceptare obligatorie a ofertei contractuale de către Meusburger. Meusburger este îndreptățit (nu este obligat totuși) să accepte oferta contractuală transmisă de client – indiferent de calea de transmitere – în termen de 2 săptămâni de la primire. Lipsa unui răspuns se consideră refuzul ofertei.

3. Prețuri

1. În măsura în care nu se convine altfel, toate prețurile sunt prețurile nete (în euro) din fabricație și se aplică prețurile valabile în ziua livrării.

2. Dacă prețurile au fost convenite și costurile pe care se bazează aceste prețuri se modifică,
Meusburger are dreptul de a ajusta prețurile în funcție de modificarea costurilor.

3. Dacă livrarea se face la o dată ulterioară, din cauza unei situații din zona clientului, Meusburger are dreptul să compenseze prin prețuri corespunzător mai mari, costurile mai mari rezultate din aceasta. Prin aceasta nu este afectat dreptul lui Meusburger la compensarea daunelor lui, survenite altfel.

4. Toate impozitele, taxele și alte cheltuieli, pe care clientul trebuie să le plătească pentru achiziționarea de bunuri / servicii, sunt suportate de către el însuși, cu excepția cazului în care Meusburger s-a angajat în mod expres, în scris, să și le asume.

4. Plata

1. Clientul este de acord cu transmiterea facturilor pe cale electronică.

2. Locul de efectuare a plăților este locația Meusburger. Plățile sunt scadente la 30 de zile de la data facturii, fără nicio deducere gratuită pentru plata în moneda inclusă în factură. O plată se consideră efectuată numai dacă Meusburger poate dispune de întreaga sumă.

3. În cazul comenzilor care cuprind mai multe unități, Meusburger este îndreptățit să emită o factură după livrarea fiecărei unități sau serviciu în parte.

4. În cazul în care taxa nu este achitată la scadență, Meusburger are dreptul:

  • să amâne îndeplinirea obligațiilor sale până la efectuarea plății întârziate,
  • sa beneficieze de o prelungire rezonabilă a perioadei de livrare sau de serviciu,
  • întreaga sumă încă neplătită să o considere drept datorie,
  • să perceapă toate costurile de avertizare și de colectare, precum și dobânda statutară de întârziere, dar cu cel puțin 9 puncte procentuale peste rata de bază

și / sau

  • să se retragă din contract, în cazul nerespectării unei perioade rezonabile de grație, caz în care Meusburger are, de asemenea, dreptul de a declara retragerea din întregul contract, chiar și în situația serviciilor divizibile. Dacă Meusburger se retrage, clientul trebuie să-i plătească imediat o taxă de anulare de 10% din prețul brut și să compenseze daunele suplimentare, inclusiv profitul pierdut.

5. În cazul în care executarea silită se face în activele clientului sau dacă solvabilitatea acestuia este îndoielnică pentru Meusburger, Meusburger are dreptul:

  • să facă toate creanțele imediat datorate, indiferent de data scadentă,
  • să rețină toate livrările din contractele care nu au fost încă executate și să nu le efectueze decât cu plata în avans. În cazul în care clientul refuză să plătească în avans, Meusburger se poate retrage din contract și, de asemenea, poate pretinde compensarea daunelor pentru profitul pierdut.

6. În cazul în care clientul se află în incapacitate de plată, taxa se plătește imediat.

7. Meusburger este îndreptățit să contrabalanseze plățile, întotdeauna cu cea mai veche datorie și cu dobânzile și costurile care rezultă de aici, chiar și în cazul unei indicații diferite.

8. Facturile de schimb și cecurile sunt acceptate numai în contul plății și în cazul unui acord scris. Costurile și cheltuielile asociate plății cecurilor și facturilor sunt suportate de client.

5. Garanție, răspundere și limitarea răspunderii

1. Clientul trebuie să inspecteze și să examineze cu atenție bunurile în momentul livrării. Orice deficiențe trebuie reclamate în scris într-un termen de cel mult 14 zile de la primirea mărfurilor, prin prezentarea unor dovezi corespunzătoare (cum ar fi eșantioane, fotografii etc.), în caz contrar orice pretenții, inclusiv acele daune indirecte, sunt excluse. Defectele ascunse trebuie reclamate în termen de 14 zile de la descoperirea lor, în scris, cu prezentarea unor dovezi adecvate (cum ar fi eșantioane, fotografii etc.), în caz contrar orice pretenții, inclusiv acele daune indirecte, sunt excluse. La cererea companiei Meusburger, clientul trebuie să faciliteze, să accepte și să sprijine inspectarea mărfii de către Meusburger, și/sau de către un expert desemnat de Meusburger sau de un terț (de exemplu, asigurătorul lui Meusburger).

2. În cazul în care un defect este reclamat în timp util și – în măsura în care Meusburger pretinde acest lucru – este inspectat de un expert și confirmat ca fiind un defect, Meusburger va remedia defectul prin opțiune proprie, prin ameliorare sau înlocuire, va retrage marfa defectă contra unui credit la prețul de achiziție sau va acorda o reducere a prețului. Clientul nu mai are dreptul la alte revendicări.

3. Defectele unei părți a livrării nu pot sta la baza unei reclamații pentru întreaga livrare.

4. O garanție că marfa este adecvată scopului de utilizare propus, nu este preluată de Meusburger.

5. Perioada de garanție este de șase luni și începe de îndată ce marfa este oferită clientului la locul prestării.

6. Clientul nu are dreptul să rețină plățile din cauza garanțiilor sau a altor revendicări, oricare ar fi ele.

7. Pretențiile de compensare în conformitate cu art. 12 din Legea privind răspunderea pentru produs sunt excluse, cu excepția cazului în care partea care solicită compensarea dovedește că eroarea a fost cauzată în sfera companiei Meusburger și că aceasta s-a făcut vinovată cel puțin de neglijență gravă.

8. Returnarea mărfii respinse necesită acordul prealabil expres al lui Meusburger și este pe cheltuiala și riscul clientului. De asemenea, clientul trebuie să suporte costurile suplimentare generate de returnare (de exemplu, depozitarea). Dacă returnarea se face fără consimțământul prealabil, Meusburger are dreptul să refuze acceptarea bunurilor returnate și să le returneze pe cheltuiala clientului.

9. Meusburger nu oferă nici o garanție pentru defectele care pot fi atribuite depozitării, păstrării, utilizării sau transportului necorespunzător. Dacă se revendică astfel de defecte, clientul trebuie să dovedească faptul că depozitarea, păstrarea, utilizarea sau transportul s-au făcut corespunzător.

10. Pentru informații despre produse și caracteristicile produsului în cataloage, pliante, prospecte, afișe, liste de prețuri etc. Meusburger nu oferă nicio garanție.

11. Meusburger garantează că marfa este conformă cu specificațiile convenite. Livrările din stoc sunt făcute în calitate standard, fără a garanta adecvarea pentru anumite utilizări și o anumită prelucrare. Atunci când livrările sunt conform standardelor, se aplică standardele tehnice ale țării producătoare.

12. Abaterile minore în ceea ce privește calitatea, culoarea, lățimea, greutatea, echipamentul și desenele sunt tehnic inevitabile și nu constituie un defect. Acest lucru se aplică și abaterilor obișnuite comerciale, cu excepția cazului în care la încheierea contractului clientul a declarat în scris o probă de livrare și a fost de acord cu Meusburger.

13. Cu excepția domeniului de aplicare a legii privind răspunderea pentru produs (PHG), răspunderea societății Meusburger se limitează la daunele create cu intenție sau din neglijență gravă. Răspunderea pentru neglijența minoră, compensarea daunelor de consecință și de patrimoniu, economiile fără rezultat, pierderile de interes și pretențiile terților față de clienți sunt excluse.

14. În plus, răspunderea companiei Meusburger este limitată la o valoare dublă față de valoarea de livrare a bunurilor pe bună dreptate reclamate.

15. Meusburger garantează că mărfurile pot fi vândute în cadrul Uniunii Europene. Clientul trebuie să clarifice singur dacă marfa poate fi vândută și în afara UE.

16. Limitările de responsabilitate menționate mai sus nu se aplică pentru vătămările corporale și afecțiunile de sănătate ale clienților, care sunt atribuite societății Meusburger.

6. Dreptul la proprietate

1. Până la îndeplinirea tuturor obligațiilor clientului, în special până la plata integrală a prețului de achiziție, proprietatea asupra obiectului contractual livrat revine lui Meusburger (bunuri rezervate). Clientul trebuie să asigure în acest timp, pe cheltuiala proprie, întreținerea corespunzătoare (întreținere și reparații), precum și siguranța bunurilor rezervate.

2. Clientul trebuie să anunțe imediat, în scris, cu privire la toate intervențiile terților asupra bunurilor rezervate, în special despre măsurile de executare silită, precum și despre orice deteriorări sau distrugere a bunurilor rezervate. Clientul Meusburger trebuie să raporteze imediat cu privire la schimbarea proprietății asupra bunurilor rezervate, precum și la propria sa schimbare de adresă. Clientul trebuie să-l despăgubească pe Meusburger pentru toate daunele, costurile și dezavantajele cauzate de încălcarea acestor obligații și prin măsurile de intervenție necesare împotriva accesului terților la bunurile rezervate.

3. Clientul are dreptul să revândă bunurile rezervate. Dreptul expiră în cazul în care clientul are întârzieri de plată față de data scadentă sau dacă el trebuie să fie preocupat de faptul că nu poate plăti în întregime creanța lui Meusburger la data scadenței.

4. În cazul în care bunurile rezervate sunt revândute de către client, acesta alocă toate creanțele care rezultă din revânzare sau alt fel de recuperare până la valoarea cererii de preț de cumpărare a clientului către Meusburger. El se angajează să consemneze transferul acestei creanțe în evidențele sale. Până la revocare, clientul este autorizat să colecteze aceste creanțe atribuite pentru contul lui Meusburger în numele său propriu. Clientul este obligat să-și rezerve proprietatea asupra bunurilor rezervate dacă revinde bunurile rezervate pe credit.

5. Clientul îi alocă lui Meusburger cererile de asigurare sau de despăgubire rezultate din distrugerea sau deteriorarea bunurilor rezervate.

6. Nu este permis transferul de gaj și de securitate a bunurilor rezervate.

7. Prelucrarea și procesarea bunurilor rezervate de către client se efectuează în numele companiei Meusburger. În cazul prelucrării bunurilor rezervate, Meusburger dobândește dreptul de co-proprietate asupra noului articol, proporțional cu valoarea bunurilor rezervate livrate de Meusburger. Același lucru se aplică în cazul în care bunurile rezervate sunt prelucrate sau amestecate cu alte bunuri care nu sunt livrate de Meusburger.

7. Transferarea riscului

1. Riscul pierderii accidentale și deteriorării accidentale a bunurilor este transferat clientului în momentul predării acestora la locul convenit de prestare, iar în cazul achiziționării prin expediere, atunci când bunurile sunt predate firmei transportatoare, transportatorului sau altor persoane sau societăți autorizate altfel pentru a efectua expedierea.

2. Transferul se efectuează în același mod în cazul în care clientul întârzie să facă recepția.

8. Sediul procedural, clauză de arbitraj, lege aplicabilă

1. În cazul în care clientul își are sediul în Uniunea Europeană sau într-un stat AELS, el va fi convenit ca sediu procedural exclusiv pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu relația contractuală dintre Meusburger și client, în special și în cazul litigiilor referitoare la subiectul Condițiile generale de vânzare și livrare, 6800 Feldkirch, Austria.

2. În cazul în care clientul își are sediul în afara Uniunii Europene sau a AELS, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu relația contractuală dintre Meusburger și client, în special litigiile referitoare la subiectul Condiții generale de vânzare și livrare, sunt supuse Curții Internaționale de Arbitraj din Camera de Comerț austriacă din Viena (Reglementarea Vieneză). Limba care se va utiliza în procedura de arbitraj este limba germană. Sediul de arbitraj este Viena. Cu toate acestea, o parte poate solicita, fără a aduce atingere competenței Tribunalului de Arbitraj, măsuri provizorii sau de siguranță unui tribunal național și tribunalul respectiv poate dispune măsuri înainte sau în timpul procedurii de arbitraj.

3. Cu toate acestea, Meusburger are dreptul de a introduce o acțiune în justiție împotriva clientului în orice altă instanță competentă asupra clientului.

4. Pentru toate relațiile juridice dintre client și Meusburger, inclusiv aceste condiții de vânzare și livrare, se aplică legislația de fond austriacă. Este exclusă aplicabilitatea codului comercial UN.

9. Dispoziții finale

1. Clientul nu are dreptul să compenseze orice pretenții împotriva lui Meusburger cu cererea de plată a lui Meusburger împotriva lui. Clientul nu are drepturi de retenție.

2. Meusburger are dreptul de a compensa creanțele clientului cu creanțe proprii, care nu sunt încă datorate.

3. Clientul nu are dreptul să-și atribuie cererea de livrare a bunurilor altor persoane.

4. Contestarea unui contract din cauza erorii clientului este exclusă.

5. Documentele sau informațiile cu privire la Meusburger, produsele sale și partenerii de distribuție și de afacere, care au fost puse la dispoziția clientului sau care i-au fost aduse la cunoștință în alt mod, pot fi transmise terților numai cu acordul scris al lui Meusburger sau făcute accesibile în alt mod. Același lucru se aplică și în cazul documentelor, cum ar fi eșantioane, estimări ale costurilor, materiale publicitare, liste de prețuri sau contracte care sunt predate clientului sau despre care el a luat la cunoștință în alt mod. Toate drepturile cu privire la astfel de documente revin exclusiv societății Meusburger.

6. În cazul în care prevederi ale acestor Condiții generale de afaceri și livrare sunt sau devin nule sau neaplicabile, acest lucru nu atinge valabilitatea celorlalte prevederi. Aceste prevederi nule sau neaplicabile sunt considerate a fi înlocuite cu prevederi valide și aplicabile, care se potrivesc cel mai bine scopului comercial intenționat (Clauza nulității parțiale).

7. Clientul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale pentru derularea comenzii si afacerii prin Meusburger.

8. În cazul în care un contract este încheiat în limba germană și într-o altă limbă, textul german va prevala pentru interpretarea contractului și a acestor condiții.

Wolfurt, iunie 2018

Log in

Sunteți deja client?

Dacă aveți deja date de acces pentru Portalul Meusburger, vă rugăm să vă logați aici:

Ați uitat parola?

Parola nouă este deja pe drum și trebuie să apară în scurt timp în căsuța dvs. de email. Vă dorim o zi de succes.

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail.
Vă vom trimite o parolă nouă.

Selecţie shop

Alegeți țara

Locații