Yhteydenotto

Palvelemme sinua henkilökohtaisesti maanantaista perjantaihin 8.00–17.00. Tästä linkistä löydät alueesi yhteyshenkilöt.

Keskus Wolfurt
+43 5574 6706-0

Yhteyshenkilösi
Viestisi meille

Kyllä, hyväksyn tietosuojailmoituksen sekä yleiset käyttöehdot .

Ostoskori {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Tuote   Vaihda ostoskoria

Huomautus

Kuva Tuote Kpl Yksikköhinta Kokonaishinta Kokonaishinta sis. alennuksen
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat ja jatkaaksesi tilaamista.

Guntram Meusburger

Olemme luotettava ja maailmanlaajuinen kumppanisi työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä koneenrakennuksessa.

Yleiset myynti

Meusburger Georg GmbH & Co KG:n ("Meusburger") yleiset myynti- ja toimitusehdot

1. Johdanto

1. Kaikissa Meusburgerin toimituksissa ja palveluissa (seuraavassa tiivistetysti: toimitus) sovelletaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot koskevat myös tulevia kauppoja. Ratkaisevia ovat kulloinkin sopimuksen solmimishetkellä voimassa olevat yleiset myynti- ja toimitusehdot.

2. Ristiriidassa olevia kauppaehtoja, erityisesti asiakkaan osto- ja toimitusehtoja, ei noudateta. Tämä ei vaadi Meusburgerin kieltäytymistä.

3. Näihin ehtoihin tehtävät tarkistukset on tehtävä kirjallisesti. Tilaus tai toimituksen haltuunotto katsotaan joka tapauksessa näiden ehtojen hyväksymiseksi.

4. Meusburgerin tarjoukset ovat ilman sitoumusta. Meusburger ottaa tilaukset vastaan kirjallisen tilausvahvistuksen muodossa. Jos Meusburgerin tilausvahvistus poikkeaa tilauksen ehdoista, liiketoimissa noudatetaan Meusburgerin ehtoja, ellei asiakas ilmaise erimielisyyttään kirjallisesti välittömästi tilausvahvistuksen vastaanottamisen jälkeen.

5. Mitään tarjous-, projekti- tai muita asiakirjoja ja tietoja ei saa monistaa, muuttaa ja/tai saattaa kolmansien osapuolten tietoon ilman Meusburgerin kirjallista lupaa. Esitteissä, katalogeissa ja vastaavissa annetut tiedot sekä muut Meusburgerin kirjallisesti tai suullisesti antamat tiedot ovat merkityksellisiä vain, kun niihin viitataan nimenomaisesti tilausvahvistuksessa. Meusburgerin antamat tiedot ja tekninen neuvonta perustuvat parhaaseen tietämykseen ja kokemukseen. Ne eivät ole sitovia ja – mikäli se on lainsäädännössä sallittua – ne annetaan ilman vastuuta, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Tämä koskee myös sopimusneuvotteluja sopimuksen tekoa edeltävässä vaiheessa.

6. Oikeus teknisiin sekä muihin muutoksiin pidätetään kohtuuden rajoissa.

7. Kuluttajien kanssa tehtävissä liiketoimissa näitä ehtoja noudatetaan vain niiltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa kuluttajansuojalain pakottavien määräysten kanssa.

2. Täytäntöönpanopaikka, toimitukset

1. Mikäli muuta ei ole sovittu, täytäntöönpanopaikkana toimii Wolfurt (Itävalta), Kesselstr. 42. Mikäli muuta ei ole sovittu, tilaus toimitetaan EXW täytäntöönpanopaikasta Incoterms-lausekkeen mukaisesti sopimuksentekohetkellä voimassa olevassa muodossa. Lähetys ja kuljetus tapahtuu siis asiakkaan omaan lukuun ja omalla riskillä. Välittömästi kun toimitusta tarjotaan asiakkaalle täytäntöönpanopaikassa, kaikki riskit siirtyvät hänelle. Jos asiakas ei ota toimitusta vastaan, häneen sovelletaan toimituksesta kieltäytymisen ehtoja. Lisäksi Meusburgerin katsotaan tässä tilanteessa toimittaneen toimituksen ja Meusburgerilla on oikeus varastoida toimitus asiakkaan kustannuksella. Tästä aiheutuvat varastointikustannukset asiakkaan on korvattava Meusburgerille viipymättä. Toimituksesta kieltäytymisen tilanteessa Meusburger vastaa lisäksi vain törkeän tuottamuksellisuuden kohdalla sopimuksessa tarkoitetun tavaran katoamisesta tai heikkenemisestä.

2. Meusburger pidättää itsellään oikeuden osatoimituksiin oman harkintansa mukaan. Osatoimituksissa sovelletaan kokonaisuudessaan näitä ehtoja. Asiakas on velvollinen ottamaan osatoimitukset vastaan.

3. Meusburger voi tarkistaa kuljetusvahinkoja koskevat valitukset ja, mikäli ne ovat oikeutettuja, hyväksyä ne vain, jos niistä on ilmoitettu välittömästi toimituksen yhteydessä rahdin huolitsijalle ja rahdin huolitsija on merkinnyt ne vastaanottotodistukseen ja asiakas on välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän sisällä, ilmoittanut niistä kirjallisesti Meusburgerille vastaavat todisteet esittäen.

4. Toimitusajat ovat vain ohjeellisia.

5. Jos Meusburger ei ennakoimattomissa olosuhteissa, joita Meusburger ei pysty hallitsemaan (esim. ylivoimainen este, alihankkijoiden toimitusviiveet, jne.), pysty toimittamaan sovittuna ajankohtana, Meusburgerilla on oikeus toimittaa Meusburgerille lähimpänä mahdollisena ajankohtana, mikäli on vielä kohtuullista olettaa, että asiakas ottaa vastaan toimituksen kyseisenä ajankohtana. Muussa tapauksessa Meusburgerilla on oikeus vetäytyä sopimuksesta. Muusta toimituksen viivästymisestä Meusburger on vastuussa vain oman törkeän huolimattomuuden ja tahallisuuden kohdalla.

6. Toimitusajan noudattaminen edellyttää, että asiakas noudattaa sopimusvelvoitteita, erityisesti velvollisuutta sovitun maksun suorittamiseen sekä erääntyvien laskujen maksamiseen.

7. Asiakkaalle myöntämättä jäänyt tuontilupa ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuudesta.

8. Asiakkaan tilausvirheestä tai muista asiakkaan vastuualueeseen kuuluvista olosuhteista aiheutuneiden palautustuotteiden, jotka Meusburger ilman tähän liittyviä velvoitteita puhtaasti hyvästä tahdosta ottaa takaisin, kohdalla Meusburger laskuttaa asiakkaalta kohtuulliset käsittely- ja palautuskustannukset.

9. Meusburger laskuttaa nettohinnaltaan alle 100 euron arvoisten toimitusten kohdalla nettoarvoltaan 10 euron suuruisen käsittelymaksun.

10. Tilauksen myötä – riippumatta sen toimitustavasta – asiakas ilmoittaa sitovasti haluavansa ostaa tilatun toimituksen. Sähköisesti tilattujen tuotteiden kohdalla Meusburger vahvistaa tilauksen vastaanottamisen. Tämä sähköisen tilauksen vastaanoton vahvistus ei kuitenkaan toimi Meusburgerin sitovana tarjouksen hyväksymisenä. Meusburgerilla on oikeus (ei kuitenkaan velvollisuus) toimitustavasta riippumatta hyväksyä asiakkaan tarjous 2 viikon sisällä sen vastaanottamisesta. Vastaamatta jättäminen tarkoittaa joka tapauksessa tarjouksesta kieltäytymistä.

3. Hinnat

1. Mikäli muuta ei ole sovittu, kaikki hinnat ovat nettohintoja (euroina) tehtaalta, ja toimituspäivänä voimassa olevia hintoja noudatetaan. Ohjelmistojen hinnat eivät sisällä asennusta, opastusta ja mahdollisia mukautuksia laitteistoon ja/tai muihin ohjelmistoihin. Jollei erikseen toisin ole sovittu, asiakkaan tulee tilata erikseen nämä ja vastaavat palvelut Meusburgerin sopimuksen solmimishetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti, tai jos sellaista ei ole, kohtuulliseen hintaan.

2. Mikäli on sovittu hinnoista, ja kustannukset, joihin hinnat perustuvat, muuttuvat, Meusburgerilla on oikeus muuttaa hintoja muuttuneiden kustannusten mukaisesti.

3. Jos toimitus tapahtuu asiakkaasta johtuvista olosuhteista johtuen myöhempänä ajankohtana, Meusburgerilla on oikeus tasata tästä aiheutuneet suuremmat kustannukset vastaavasti korkeammilla hinnoilla. Tämä ei vaikuta Meusburgerin oikeuteen saada korvaus muuten aiheutuneesta vahingosta.

4. Asiakkaan tulee maksaa kaikki verot, tullimaksut ja muut maksut, jotka asiakkaan on suoritettava toimitukseen liittyen, ellei Meusburger ole nimenomaisesti kirjallisesti sitoutunut vastaamaan niistä.

4. Maksu

1. Asiakas hyväksyy laskujen toimittamisen sähköisesti.

2. Maksujen täytäntöönpanopaikkana on Meusburgerin kotipaikka. Maksut erääntyvät maksettaviksi 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä ilman vähennyksiä ja kuluitta laskussa ilmoitetussa valuutassa. Maksu katsotaan suoritetuksi vasta, kun Meusburger on vastaanottanut maksun.

3. Useista yksiköistä koostuvien tilausten kohdalla Meusburgerilla on oikeus laskuttaa osatoimitukset yksitellen.

4. Mikäli maksua ei makseta eräpäivään mennessä, Meusburgerilla on oikeus

  • lykätä velvollisuuksiensa suorittamista maksamatta jääneiden maksujen suorittamiseen asti
  • pidentää toimitusaikaa kohtuullisesti
  • määrätä avoimet maksut kokonaisuudessaan erääntyneiksi
  • laskuttaa kaikki muistutus- ja perintäkulut sekä lainmukaiset viivästyskulut, kuitenkin vähintään 9 prosenttiyksikköä peruskoron yli

ja/tai


  • Kohtuullisen lisäajan noudattamatta jättämisen kohdalla vetäytyä sopimuksesta, jolloin Meusburgerilla on myös osiin jaettavan toimituksen kohdalla oikeus vetäytyä koko sopimuksesta. Jos Meusburger vetäytyy sopimuksesta, asiakkaan on maksettava sille välittömästi maksettavaksi erääntyvä peruutusmaksu, joka on 20 % bruttohinnasta, ja korvattava sen ylittävät vahingot sekä tulon menetys.

5. Mikäli asiakkaan omaisuuteen kohdistetaan pakkotäytäntöönpano tai asiakkaan kyky maksaa Meusburgerille on kyseenalainen, Meusburgerilla on oikeus

  • määrätä kaikki saamiset niiden eräpäivästä riippumatta maksettaviksi välittömästi
  • pidättäytyä suorittamasta mitään vielä toteutumattomien sopimusten toimituksia ja suorittaa ne vain ennakkomaksua vastaan. Mikäli asiakas kieltäytyy ennakkomaksusta, Meusburger voi perääntyä sopimuksesta ja vaatia vahingonkorvausta myös tulon menetyksestä.

6. Jos asiakas ei ota tuotetta vastaan, maksu erääntyy maksettavaksi heti.

7. Meusburgerilla on oikeus myös muista säädöksistä huolimatta lisätä erääntyneet maksut vanhaan velkaan ja laskuttaa aiheutuneet korot ja kustannukset.

8. Vekselit ja sekit otetaan vastaan vain maksuina ja kirjallisesti sovittaessa. Sekki- tai vekselimaksuun liittyvistä kustannuksista ja kuluista vastaa asiakas.

5. Takuu, vastuu ja vastuunrajoitus

1. Asiakkaan tulee tarkistaa ja tutkia toimitus luovutuksen yhteydessä huolellisesti. Kaikista puutteista on ilmoitettava 14 päivän sisällä toimituksen vastaanottamisesta kirjallisesti vastaavat todisteet (esim. näytteet, valokuvat, jne.) esittäen. Muuten oikeus kaikkiin vaatimuksiin, myös puutteista johtuvia välillisiä vahinkoja koskeviin, suljetaan pois. Piilevistä vioista on ilmoitettava 14 päivän sisällä niiden havaitsemisesta kirjallisesti vastaavat todisteet (esim. näytteet, valokuvat, jne.) esittäen. Muuten oikeus kaikkiin vaatimuksiin, myös puutteista johtuvia välillisiä vahinkoja koskeviin, suljetaan pois. Meusburgerin vaatimuksesta asiakkaan on annettava Meusburgerin ja/tai Meusburgerin tai kolmannen osapuolen (esim. Meusburgerin vakuutuksenantajan) nimeämän asiantuntijan tarkastaa toimitus ja tuettava tarkastuksissa.

2. Mikäli puutteesta ilmoitetaan määräajassa ja – Meusburgerin näin vaatiessa – asiantuntija tarkastaa sen ja vahvistaa sen puutteeksi, Meusburger korvaa puutteen oman valintansa mukaisesti korjaamalla tai vaihtamalla, ottamalla puutteellisen toimituksen ostohinnan hyvitystä vastaan takaisin tai antamalla hinnanalennuksen. Asiakkaalla ei ole oikeutta muihin vaatimuksiin.

3. Puutteet toimituksen osassa eivät voi johtaa koko toimitusta koskevaan valitukseen.

4. Meusburger ei takaa, että toimitus sopii sille aiottuun käyttötarkoitukseen.

5. Takuuaika on 12 kuukautta, ja se alkaa, kun toimitusta tarjotaan asiakkaalle täytäntöönpanopaikalla.

6. Asiakkaalla ei ole oikeutta takuu- tai muista, minkä tahansa tyyppisistä vaatimuksista johtuen pidättäytyä maksujen maksamisesta.

7. Vahingonkorvausvaatimukset tuotevastuulain 12 pykälän mukaisesti hylätään, ellei vahingonkorvaukseen oikeutettu osoita, että virhe on tapahtunut Meusburgerin vastuualueella ja se on tapahtunut vähintään törkeästä huolimattomuudesta johtuen.

8. Valituksen kohteena olevien toimitusten palauttaminen edellyttää, että siitä on ennalta sovittu Meusburgerin kanssa, ja se tapahtuu asiakkaan omaan lukuun ja omalla riskillä. Asiakkaan on vastattava myös palautuksesta aiheutuvista lisäkustannuksista (esim. varastointi). Jos palautus tapahtuu ilman, että siitä on sovittu ennalta, Meusburgerilla on oikeus kieltäytyä palautetun toimituksen vastaanottamisesta ja lähettää se asiakkaan lukuun takaisin asiakkaalle.

9. Meusburger ei vastaa puutteista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta varastoinnista, säilytyksestä, käytöstä tai kuljetuksesta. Tällaisia puutteita koskevien väitteiden kohdalla asiakkaan on todistettava asianmukainen varastointi, säilytys, käyttö ja kuljetus.

10. Meusburger ei vastaa kuvastojen, mainosten, esitteiden, ilmoitusten, hinnastojen, jne. sisältämistä tuotteita ja tuoteominaisuuksia koskevista tiedoista.

11. Meusburger takaa, että toimitus vastaa sovittuja vaatimuksia. Tuotteet toimitetaan suoraan varastosta myyntikelpoisina. Meusburger ei takaa niiden soveltumista tiettyihin käyttötarkoituksiin ja tiettyyn käsittelyyn. Standardien mukaisessa toimituksessa noudatetaan valmistajan maan teknisiä standardeja.

Ohjelmiston toimitusta koskevat lisäksi seuraavat:
- Meusburger takaa, että toimitettu ohjelmisto vastaa Meusburgerin ohjelmaa koskevassa dokumentaatiossa ilmoitettuja tietoja ja että se on laadittu asianmukaisella huolellisuudella ja asiantuntemuksella sopimuksen solmimishetkellä. Kolmansien osapuolten tuotteiden, kuten laitteistojen, käyttöjärjestelmän komponenttien, OPC-palvelinten ja koneliitäntöjen, toimituksessa noudatetaan kyseisen valmistajan lisenssi-, vastuu- ja takuumääräyksiä.
- Meusburger suosittelee asiakkaalle järjestelmän ja sen koon mukaan sovitetun testiympäristön hankkimista. Ennen asennusta tai päivitystä asiakkaan tulee testata ohjelmisto tässä testiympäristössä ja hyväksyä sen asennus tuotantojärjestelmään.
- Meusburger ei vastaa puutteista, jotka johtuvat ylikuormituksesta tai asennusta koskevien vaatimusten ja/tai käyttöehtojen noudattamatta jättämisestä. Tällaisia puutteita koskevien väitteiden kohdalla asiakkaan on todistettava asianmukainen kuormitus sekä asennusvaatimusten ja/tai käyttöehtojen noudattaminen. TTakuu ei kata virheitä, häiriöitä ja vastaavia, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä, muutetuista käyttöjärjestelmistä ja komponenteista, liitännöistä (erityisesti päätietokoneen ja toiminnanohjauksen liitännöistä), parametreista ja asennusvaatimuksista poikkeamisesta.
Meusburger huolehtii aina tietoturvan varmistamisesta teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Jos tietoja tästä huolimatta katoaa tai päätyy asiattomien kolmansien osapuolten käsiin, Meusburger ei ole vastuussa, ellei kyse ole tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

12. Pienet poikkeamat laadussa, värissä, leveydessä, painossa, varustuksessa ja suunnittelussa eivät ole teknisesti vältettävissä eivätkä ne ole puutteita. Tämä koskee myös kaupallisia poikkeamia, ellei asiakas ole sopimuksen solmimisen yhteydessä kirjallisesti ilmoittanut mallia vastaavasta toimituksesta ja sopinut siitä Meusburgerin kanssa.

13. Tuotevastuulain soveltamisalueen ulkopuolella Meusburgerin vastuu rajoittuu tahallisuuteen ja törkeään huolimattomuuteen. Vastuu vähäisestä huolimattomuudesta sekä korvaukset välillisistä vahingoista ja omaisuusvahingoista, saavuttamattomista säästöistä, korkotappioista ja kolmansien osapuolten asiakasta vastaan esittämistä vaatimuksista suljetaan pois.

14. Tämän lisäksi Meusburgerin vastuu rajoittuu suuruudeltaan oikeutetusti valituksen kohteena olevan toimituksen kaksinkertaiseen toimitusarvoon.

15. Meusburger takaa, että toimitusta saa markkinoida Euroopan unionin sisällä. Asiakkaan on itse selvitettävä, saako tuotetta markkinoida myös EU:n ulkopuolella.

16. Mainitut vastuunrajoitukset eivät koske asiakkaalle Meusburgerin vuoksi aiheutuneita vammoja tai terveyshaittoja.

6. Oikeudet; yhteistyövelvoitteet

1. Kaikki tekijänoikeudet mukaan lukien kaikki niistä seuraavat ja johdettavissa olevat muut oikeudet, erityisesti kaikki käyttöoikeudet, kuten myös kaikki muut toimituksen kohteena olevia tavaroita, erityisesti ohjelmistoa, piirustuksia, luonnoksia, kuvauksia, dokumentaatioita, suunnitelmia, malleja ja vastaavia asiakirjoja, koskevat teollisoikeudet pysyvät yksinomaan Meusburgerilla. Asiakas ei saa ilman Meusburgerilta ennalta hankittua kirjallista suostumusta saattaa niitä kolmansien osapuolten tietoon, jäljentää (lukuun ottamatta kohtaa 3), levittää, käsitellä tms.

2. Lisenssin hankinnan yhteydessä asiakas saa sovitun maksun myötä ei-siirrettävissä olevan ja ei-yksinomaisen, kuitenkin ajallisesti rajoittamattoman oikeuden käyttää sopimuksen kohteena olevaa ohjelmistoa ja mahdollista dokumentaatiomateriaalia yksinomaan omaan yrityksen sisäiseen käyttöön ehtojen mukaisesti. Kaikenlainen luovuttaminen kolmansille osapuolille edellyttää ennalta Meusburgerilta hankittua kirjallista suostumusta.

3. Verkossa tapahtuvan käytön kohdalla asiakas saa käyttää ohjelmistoa verkossa käyttömaksun maksamalla. Asiakas ei saa tämän ylittäviä oikeuksia ohjelmistoon, eikä hänellä ole oikeutta ladata tai hankkia ohjelmiston kopiota tietojen tallennusvälineelle.

4. Asiakkaan on vaadittavissa määrin yleisesti osallistuttava toimeksiannon toteutukseen. Mikäli Meusburger työskentelee tai joutuu työskentelemään asiakkaan luona, asiakkaan on varmistettava Meusburgerin työntekijöille normaaleina työaikoina maksuton kulku kaikkiin tiloihin, asennuksiin (laitteisto, ohjelmisto, verkot, jne.) ja muihin työvälineisiin, joita tehtävien asianmukainen suorittaminen edellyttää.

5. Asiakkaalla on oikeus kopioida ohjelmaa, mikäli se on välttämätöntä ohjelman käytön kannalta. Välttämättömään kopiointiin luetaan ohjelman asennus alkuperäiseltä tietojen tallennusvälineeltä käytettävän laitteiston massamuistiin sekä ohjelman lataaminen työmuistiin. Lisäksi asiakas saa kopioida varmuuskopiointia varten. Hänellä on kuitenkin oikeus vain yhden varmuuskopion laatimiseen ja säilyttämiseen. Tämä luovutetun ohjelman varmuuskopio on merkittävä vastaavasti.

6. Asiakkaalla on velvollisuus vastaavin varotoimenpitein estää kolmansien osapuolten pääsy ohjelmaan ja dokumentaatioon. Toimitettua alkuperäistä tietojen tallennusvälinettä ja varmuuskopiota on säilytettävä paikassa, jossa asiattomat kolmannet osapuolet eivät pääse siihen käsiksi. Asiakkaan työntekijöitä on nimenomaisesti ohjeistettava noudattamaan sopimuksen ehtoja ja tekijänoikeuksia. Jos kolmas osapuoli pääsee käsiksi ohjelmaan ja dokumentaatioon, on tästä ilmoitettava viipymättä Meusburgerille.

7. Jos tietoturvasyistä tai täydellistä käyttöhäiriötä seuraavan tietokonejärjestelmän nopean aktivoinnin varmistamisen vuoksi kaikkien tietojen, mukaan lukien käytettävät tietokoneohjelmat, säännöllinen varmuuskopiointi on välttämätöntä, asiakas saa laatia välttämättömän määrän varmuuskopioita. Tästä on ilmoitettava viipymättä Meusburgerille. Kyseiset tietojen tallennusvälineet on merkittävä vastaavasti. Varmuuskopioita saa käyttää pelkästään arkistointitarkoituksiin.

8. Käyttäjällä ei ole oikeutta laatia muita kopioita, joihin luetaan myös ohjelmakoodin tulostaminen.

9. Ohjelmakoodin takaisinkääntäminen muihin koodimuotoihin (dekompilointi) sekä muunlainen ohjelmiston eri valmistusvaiheiden takaisinmallinnus (Reverse-Engineering) mukaan lukien ohjelman muuttaminen, on kiellettyä.

10. Tekijänoikeusmerkintöjä, sarjanumeroita ja muita ohjelman tunnistukseen tarkoitettuja merkintöjä ei saa missään tapauksessa poistaa tai muuttaa.

11. Meusburgerilla ei ole velvollisuutta luovuttaa lähdekoodia.

7. Omistusoikeuden pidättäminen

1. Toimitettu sopimuksen kohde pysyy Meusburgerin omistuksessa, kunnes asiakas on täyttänyt kaikki häntä koskevat velvollisuudet, erityisesti ostohinnan maksamiseen kokonaisuudessaan (omistuksenpidätysehdoin myyty tuote). Asiakkaan on tänä aikana huolehdittava omalla kustannuksellaan omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen määräystenmukaisesta kunnossapidosta (huolto ja korjaus) sekä vakuuttamisesta.

2. Asiakkaan on ilmoitettava Meusburgerille viipymättä kirjallisesti kaikista kolmannen osapuolen omistuksenpidätysehdoin myytyyn tuotteeseen kohdistamista toimenpiteistä, erityisesti pakkotäytäntöönpanosta sekä mahdollisista vaurioista tai omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen hävittämisestä. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen omistajanvaihdoksesta sekä omasta osoitteenmuutoksestaan. Asiakkaan on korvattava Meusburgerille kaikki vahingot, kustannukset ja haitat, jotka syntyvät näiden velvoitteiden rikkomisesta sekä kolmannen osapuolen omistuksenpidätysehdoin myytyyn tuotteeseen kohdistamista toimenpiteistä johtuvista toimenpiteistä.

3. Asiakkaalla on oikeus myydä edelleen omistuksenpidätysehdoin myyty tuote. Oikeus raukeaa, jos asiakkaan maksut viivästyvät tai jos hän ei ole varma, pystyykö hän maksamaan erääntyvän velan Meusburgerille kokonaisuudessaan.

4. Jos asiakas myy edelleen omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen, hän luopuu jo tässä vaiheessa kaikista jälleenmyynnistä tai muusta hyödyntämisestä syntyvistä saatavista Meusburgerin asiakkaalta vaatiman ostohinnan suuruudessa. Asiakas sitoutuu merkitsemään tämän luovutuksen kirjanpitoonsa. Asiakkaalla on oikeus sen peruuttamiseen saakka periä nämä luovutetut saatavat omissa nimissään Meusburgerin puolesta. Asiakkaalla on velvollisuus pitää itsellään omistusoikeus omistuksenpidätysehdoin myytyyn tuotteeseen, jos hän myy tällaisen tuotteen edelleen luotolla.

5. Asiakas luopuu omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen hajoamisesta tai vaurioitumisesta seuraavista vakuutus- tai vahingonkorvausvaatimuksista Meusburgeria kohtaan.

6. Omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen panttaaminen ja käyttäminen vakuutena on kielletty.

7. Asiakas käsittelee omistuksenpidätysehdoin myytyä tuotetta Meusburgerin nimissä. Mikäli omistuksenpidätysehdoin myytyä tuotetta käsitellään, Meusburger saa yhteisomistajuuden uuteen omaisuuteen suhteessa Meusburgerin toimittamaan omistuksenpidätysehdoin myytyyn tuotteeseen. Sama pätee, kun omistuksenpidätysehdoin myytyä käsitellään muilla kuin Meusburgerin toimittamilla toimituksilla tai yhdistetään niihin.

8. Riskin siirtyminen

1. Riski toimituksen vahingossa tapahtuvasta häviämisestä ja heikentymisestä siirtyy asiakkaalle luovutuksen yhteydessä sovitussa täytäntöönpanopaikassa, toimituskauppojen kohdalla kun omistuksenpidätysehdoin myyty toimitus luovutetaan kuljettajalle, huolitsijalle tai muuten lähetyksen toteuttamisesta vastaaville henkilöille tai yrityksille.

2. Luovutukseen rinnastetaan tilanne, jossa asiakas ei ota tuotetta vastaan.

9. Tuomioistuin, välityslauseke, sovellettava laki

1. Jos asiakkaan kotipaikka on Euroopan unionissa tai EFTA-maassa, yksinomaisena oikeuspaikkana kaikissa Meusburgerin ja asiakkaan sopimussuhteesta tai siihen liittyen syntyneissä riita-asioissa, erityisesti myös käsiteltävinä olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja koskien, toimii 6800 Feldkirch, Itävalta.

2. Jos asiakkaan kotipaikka on Euroopan unionin tai EFTA-maiden ulkopuolella, kaikissa Meusburgerin ja asiakkaan sopimussuhteesta tai siihen liittyen syntyneissä riita-asioissa, erityisesti käsiteltävinä olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja koskien, toimivalta kuuluu Itävallan kauppakamarin kansainväliselle välimiestuomioistuimelle Wienissä (Wienin säännöt). Välimiesmenettelyssä käytetään saksan kieltä. Välimiestuomioistuimen kotipaikka on Wien. Osapuoli voi kuitenkin välimiestuomioistuimen toimivaltaa rajoittamatta hakea kansallisesta tuomioistuimesta väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä, ja tuomioistuin voi määrätä tällaiset toimenpiteet ennen välimiesmenettelyä tai sen aikana.

3. Meusburgerilla on kuitenkin minkä tahansa asiakkaan toimivaltaisen tuomioistuimen kohdalla oikeus nostaa asiakasta vastaan kanne.

4. Kaikissa asiakkaan ja Meusburgerin välisissä oikeussuhteissa, nämä myynti- ja toimitusehdot mukaan lukien, noudatetaan Itävallan aineellista oikeutta. UN-kauppalakia jätetään soveltamatta.

10. Loppusäännökset

1. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää saataviaan Meusburgerille olevien velkojensa kuittaamiseen. Asiakkaalla ei ole panttioikeuksia.

2. Meusburgerilla on oikeus käyttää omia, vielä erääntymättömiä, saataviaan asiakkaalle olevien velkojensa kuittaamiseen.

3. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää saataviaan tuotteen toimittamiseen muille.

4. Sopimuksesta vapauttaminen asiakkaan virheen seurauksena suljetaan pois.

5. Meusburgeria, sen tuotteita ja myyntikumppaneita sekä vastapuolia koskevia asiakirjoja tai tietoja, jotka ovat asiakkaan käytettävissä tai joista hän muulla tavoin saa tiedon, ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille tai muulla tavoin saattaa heidän tietoonsa ilman Meusburgerin kirjallista lupaa. Sama koskee asiakkaalle luovutettavia tai asiakkaan muulla tavoin tietoonsa saamia asiakirjoja, kuten malleja, kustannusarvioita, mainosmateriaalia, hinnastoja tai sopimuksia. Kaikki tällaisiin asiakirjoihin liittyvät oikeudet kuuluvat yksinomaan Meusburgerille.

6. Mikäli jotkin näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen määräykset ovat pätemättömiä tai toteuttamiskelvottomia tai muuttuvat sellaisiksi, se ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon. Nämä pätemättömät tai toteutuskelvottomat määräykset korvataan voimassaolevilla ja toteutuskelpoisilla määräyksillä, joilla taloudellinen tarkoitus saavutetaan parhaiten (Salvatorinen lauseke).

7. Asiakas hyväksyy, että Meusburger käsittelee häneen liittyviä tietoja, myös henkilötietoja, sopimuksen tekemistä ja liiketoimien toteuttamista varten.

8. Jos sopimus tehdään saksan kielellä ja muulla kielellä, sopimuksen ja sen ehtojen tulkinnassa sovelletaan saksankielistä tekstiä.

Wolfurt, elokuuta 2021

Kirjaudu sisään

Oletko jo asiakas?

Jos olet jo rekisteröitynyt Meusburgerin portaaliin, kirjaudu sisään tästä:

Unohtuiko salasana?

Uusi salasana on lähetetty ja saat sen postilaatikkoosi aivan tuossa tuokiossa. Toivotamme sinulle menestyksekästä päivää.

Syötä sähköpostiosoitteesi.
Lähetämme sinulle uuden salasanan.

Kaupan valinta

Valitse maasi

Toimipaikat

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from many advantages including: Get familiar with our new ‘My account’ section.
Keep selection
Beta
New version
Current version