Yhteydenotto

Palvelemme sinua henkilökohtaisesti maanantaista perjantaihin 8.00–17.00. Tästä linkistä löydät alueesi yhteyshenkilöt.

Yhteyshenkilösi

Keskus Wolfurt
+43 5574 6706-0

Huolto & Tekninen tuki

Kuumakanavatekniikka
+49 6204 6069-0

Ohjausjärjestelmät
+49 6293 9203-0

Viestisi meille

Kyllä, hyväksyn tietosuojailmoituksen sekä yleiset käyttöehdot .

Ostoskori {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Tuote   Vaihda ostoskoria

Huomautus

Kuva Tuote Kpl Yksikköhinta Kokonaishinta Kokonaishinta sis. alennuksen
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat ja jatkaaksesi tilaamista.

Guntram Meusburger

Olemme luotettava ja maailmanlaajuinen kumppanisi työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä koneenrakennuksessa.

Yleiset myynti

Meusburger Georg GmbH & Co KG:n ("Meusburger") yleiset myynti- ja toimitusehdot

1. Johdanto

1. Kaikissa Meusburgerin toimituksissa ja palveluissa (seuraavassa tiivistetysti: toimitus) sovelletaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot koskevat myös tulevia kauppoja. Ratkaisevia ovat kulloinkin sopimuksen solmimishetkellä voimassa olevat yleiset myynti- ja toimitusehdot.

2. Ristiriidassa olevia kauppaehtoja, erityisesti asiakkaan osto- ja toimitusehtoja, ei noudateta. Tämä ei vaadi Meusburgerin kieltäytymistä.

3. Näihin ehtoihin tehtävät tarkistukset on tehtävä kirjallisesti. Tilaus tai toimituksen haltuunotto katsotaan joka tapauksessa näiden ehtojen hyväksymiseksi.

4. Meusburgerin tarjoukset ovat aina ilman sitoumusta. Meusburger ottaa tilaukset vastaan kirjallisen tilausvahvistuksen muodossa. Jos Meusburgerin tilausvahvistus poikkeaa tilauksen ehdoista, liiketoimissa noudatetaan Meusburgerin ehtoja, ellei asiakas ilmaise erimielisyyttään kirjallisesti välittömästi tilausvahvistuksen vastaanottamisen jälkeen.

5. Oikeus teknisiin sekä muihin muutoksiin pidätetään kohtuuden rajoissa.

6. Kuluttajien kanssa tehtävissä liiketoimissa näitä ehtoja noudatetaan vain niiltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa kuluttajansuojalain pakottavien määräysten kanssa.

2. Täytäntöönpanopaikka, toimitukset

1. Mikäli muuta ei ole sovittu, täytäntöönpanopaikkana toimii Wolfurt (Itävalta), Kesselstr. 42. Mikäli muuta ei ole sovittu, tilaus toimitetaan EXW täytäntöönpanopaikasta Incoterms-lausekkeen mukaisesti sopimuksentekohetkellä voimassa olevassa muodossa. Lähetys ja kuljetus tapahtuu siis asiakkaan omaan lukuun ja omalla riskillä. Välittömästi kun toimitusta tarjotaan asiakkaalle täytäntöönpanopaikassa, kaikki riskit siirtyvät hänelle. Jos asiakas ei ota toimitusta vastaan, häneen sovelletaan toimituksesta kieltäytymisen ehtoja. Lisäksi Meusburgerin katsotaan tässä tilanteessa toimittaneen tuotteen ja Meusburgerilla on oikeus varastoida tuote asiakkaan kustannuksella. Tästä aiheutuvat varastointikustannukset asiakkaan on korvattava Meusburgerille viipymättä. Toimituksesta kieltäytymisen tilanteessa Meusburger vastaa lisäksi vain törkeän tuottamuksellisuuden kohdalla sopimuksessa tarkoitetun tavaran katoamisesta tai heikkenemisestä.

2. Meusburger pidättää itsellään oikeuden osatoimituksiin oman harkintansa mukaan. Osatoimituksissa sovelletaan kokonaisuudessaan näitä ehtoja. Asiakas on velvollinen ottamaan osatoimitukset vastaan.

3. Meusburger voi tarkistaa kuljetusvahinkoja koskevat valitukset ja, mikäli ne ovat oikeutettuja, hyväksyä ne vain, jos niistä on ilmoitettu välittömästi tuotteen luovutuksen yhteydessä rahdin huolitsijalle ja rahdin huolitsija on merkinnyt ne vastaanottotodistukseen ja asiakas on välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän sisällä, ilmoittanut niistä kirjallisesti Meusburgerille vastaavat todisteet esittäen.

4. Toimitusajat ovat vain ohjeellisia.

5. Jos Meusburger ei ennakoimattomissa olosuhteissa, joita Meusburger ei pysty hallitsemaan (esim. ylivoimainen este, alihankkijoiden toimitusviiveet, jne.), pysty toimittamaan sovittuna ajankohtana, Meusburgerilla on oikeus toimittaa Meusburgerille lähimpänä mahdollisena ajankohtana, mikäli on vielä kohtuullista olettaa, että asiakas ottaa vastaan toimituksen kyseisenä ajankohtana. Muussa tapauksessa Meusburgerilla on oikeus vetäytyä sopimuksesta. Muusta toimituksen viivästymisestä Meusburger on vastuussa vain oman törkeän huolimattomuuden ja tahallisuuden kohdalla.

6. Toimitusajan noudattaminen edellyttää, että asiakas noudattaa sopimusvelvoitteita, erityisesti velvollisuutta sovitun maksun suorittamiseen sekä erääntyvien laskujen maksamiseen.

7. Asiakkaalle myöntämättä jäänyt tuontilupa ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuudesta.

8. Asiakkaan tilausvirheestä tai muista asiakkaan vastuualueeseen kuuluvista olosuhteista aiheutuneiden palautustuotteiden, jotka Meusburger ilman tähän liittyviä velvoitteita puhtaasti hyvästä tahdosta ottaa takaisin, kohdalla Meusburger laskuttaa asiakkaalta kohtuulliset käsittely- ja palautuskustannukset.

9. Meusburger laskuttaa nettohinnaltaan alle 100 euron arvoisten toimitusten kohdalla nettoarvoltaan 10 euron suuruisen käsittelymaksun.

10. Tilauksen myötä – riippumatta sen toimitustavasta – asiakas ilmoittaa sitovasti haluavansa ostaa tilatun tuotteen. Sähköisesti tilattujen tuotteiden kohdalla Meusburger vahvistaa tilauksen vastaanottamisen. Tämä sähköisen tilauksen vastaanoton vahvistus ei kuitenkaan toimi Meusburgerin sitovana tarjouksen hyväksymisenä. Meusburgerilla on oikeus (ei kuitenkaan velvollisuus) toimitustavasta riippumatta hyväksyä asiakkaan tarjous 2 viikon sisällä sen vastaanottamisesta. Vastaamatta jättäminen tarkoittaa joka tapauksessa tarjouksesta kieltäytymistä.

3. Hinnat

1. Mikäli muuta ei ole sovittu, kaikki hinnat ovat nettohintoja (euroina) tehtaalta, ja toimituspäivänä voimassa olevia hintoja noudatetaan.

2. Mikäli on sovittu hinnoista, ja kustannukset, joihin hinnat perustuvat, muuttuvat,
Meusburgerilla on oikeus muuttaa hintoja muuttuneiden kustannusten mukaisesti.

3. Jos toimitus tapahtuu asiakkaasta johtuvista olosuhteista johtuen myöhempänä ajankohtana, Meusburgerilla on oikeus tasata tästä aiheutuneet suuremmat kustannukset vastaavasti korkeammilla hinnoilla. Tämä ei vaikuta Meusburgerin oikeuteen saada korvaus muuten aiheutuneesta vahingosta.

4. Asiakkaan tulee maksaa kaikki verot, tullimaksut ja muut maksut, jotka asiakkaan on suoritettava toimitukseen/palveluun liittyen, ellei Meusburger ole nimenomaisesti kirjallisesti sitoutunut vastaamaan niistä.

4. Maksu

1. Asiakas hyväksyy laskujen toimittamisen sähköisesti.

2. Maksujen täytäntöönpanopaikkana on Meusburgerin kotipaikka. Maksut erääntyvät maksettaviksi 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä ilman vähennyksiä ja kuluitta laskussa ilmoitetussa valuutassa. Maksu katsotaan suoritetuksi vasta, kun Meusburger on vastaanottanut maksun.

3. Useista yksiköistä koostuvien tilausten kohdalla Meusburgerilla on oikeus laskuttaa kustakin yksittäisestä yksiköstä tai palvelusta yksitellen sen toimituksen jälkeen.

4. Mikäli maksua ei makseta eräpäivään mennessä, Meusburgerilla on oikeus

 

  • lykätä velvollisuuksiensa suorittamista maksamatta jääneiden maksujen suorittamiseen asti
  • pidentää toimitus- tai palveluaikaa kohtuullisesti
  • määrätä avoimet maksut kokonaisuudessaan erääntyneiksi
  • laskuttaa kaikki muistutus- ja perintäkulut sekä lainmukaiset viivästyskulut, kuitenkin vähintään 9 prosenttiyksikköä peruskoron yli

ja/tai

  • Kohtuullisen lisäajan noudattamatta jättämisen kohdalla vetäytyä sopimuksesta, jolloin Meusburgerilla on myös osiin jaettavan suorituksen kohdalla oikeus vetäytyä koko sopimuksesta. Jos Meusburger vetäytyy sopimuksesta, asiakkaan on maksettava sille välittömästi maksettavaksi erääntyvä peruutusmaksu, joka on 10 % bruttohinnasta, ja korvattava sen ylittävät vahingot sekä tulon menetys.

5. Mikäli asiakkaan omaisuuteen kohdistetaan pakkotäytäntöönpano tai asiakkaan kyky maksaa Meusburgerille on kyseenalainen, Meusburgerilla on oikeus

  • määrätä kaikki saamiset niiden eräpäivästä riippumatta maksettaviksi välittömästi
  • pidättäytyä suorittamasta mitään vielä toteutumattomien sopimusten toimituksia ja suorittaa ne vain ennakkomaksua vastaan. Mikäli asiakas kieltäytyy ennakkomaksusta, Meusburger voi perääntyä sopimuksesta ja vaatia vahingonkorvausta myös tulon menetyksestä.

6. Jos asiakas ei ota tuotetta vastaan, maksu erääntyy maksettavaksi heti.

7. Meusburgerilla on oikeus myös muista säädöksistä huolimatta lisätä erääntyneet maksut vanhaan velkaan ja laskuttaa aiheutuneet korot ja kustannukset.

8. Vekselit ja sekit otetaan vastaan vain maksuina ja kirjallisesti sovittaessa. Sekki- tai vekselimaksuun liittyvistä kustannuksista ja kuluista vastaa asiakas.

5. Takuu, vastuu ja vastuunrajoitus

1. Asiakkaan tulee tarkistaa ja tutkia tuote luovutuksen yhteydessä huolellisesti. Kaikista puutteista on ilmoitettava 14 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta kirjallisesti vastaavat todisteet (esim. näytteet, valokuvat, jne.) esittäen. Muuten oikeus kaikkiin vaatimuksiin, myös puutteista johtuvia välillisiä vahinkoja koskeviin, suljetaan pois. Piilevistä vioista on ilmoitettava 14 päivän sisällä niiden havaitsemisesta kirjallisesti vastaavat todisteet (esim. näytteet, valokuvat, jne.) esittäen. Muuten oikeus kaikkiin vaatimuksiin, myös puutteista johtuvia välillisiä vahinkoja koskeviin, suljetaan pois. Meusburgerin vaatimuksesta asiakkaan on annettava Meusburgerin ja/tai Meusburgerin tai kolmannen osapuolen (esim. Meusburgerin vakuutuksenantajan) nimeämän asiantuntijan tarkastaa tuote ja tuettava tarkastuksissa.

2. Mikäli puutteesta ilmoitetaan määräajassa ja – Meusburgerin näin vaatiessa – asiantuntija tarkastaa sen ja vahvistaa sen puutteeksi, Meusburger korvaa puutteen oman valintansa mukaisesti korjaamalla tai vaihtamalla, ottamalla puutteellisen tuotteen ostohinnan hyvitystä vastaan takaisin tai antamalla hinnanalennuksen. Asiakkaalla ei ole oikeutta muihin vaatimuksiin.

3. Puutteet toimituksen osassa eivät voi johtaa koko toimitusta koskevaan valitukseen.

4. Meusburger ei takaa, että tuote sopii sille aiottuun käyttötarkoitukseen.

5. Takuuaika on kuusi kuukautta, ja se alkaa, kun tuotetta tarjotaan asiakkaalle täytäntöönpanopaikalla.

6. Asiakkaalla ei ole oikeutta takuu- tai muista, minkä tahansa tyyppisistä vaatimuksista johtuen pidättäytyä maksujen maksamisesta.

7. Vahingonkorvausvaatimukset tuotevastuulain 12 pykälän mukaisesti hylätään, ellei vahingonkorvaukseen oikeutettu osoita, että virhe on tapahtunut Meusburgerin vastuualueella ja se on tapahtunut vähintään törkeästä huolimattomuudesta johtuen.

8. Valituksen kohteena olevan tuotteen palauttaminen edellyttää, että siitä on ennalta sovittu Meusburgerin kanssa, ja tapahtuu asiakkaan omaan lukuun ja omalla riskillä. Asiakkaan on vastattava myös palautuksesta aiheutuvista lisäkustannuksista (esim. varastointi). Jos palautus tapahtuu ilman, että siitä on sovittu ennalta, Meusburgerilla on oikeus kieltäytyä palautetun tuotteen vastaanottamisesta ja lähettää se asiakkaan lukuun takaisin asiakkaalle.

9. Meusburger ei vastaa puutteista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta varastoinnista, säilytyksestä, käytöstä tai kuljetuksesta. Tällaisia puutteita koskevien väitteiden kohdalla asiakkaan on todistettava asianmukainen varastointi, säilytys, käyttö ja kuljetus.

10. Meusburger ei vastaa kuvastojen, mainosten, esitteiden, ilmoitusten, hinnastojen, jne. sisältämistä tuotteita ja tuoteominaisuuksia koskevista tiedoista.

11. Meusburger takaa, että tuote vastaa sovittuja vaatimuksia. Tuotteet toimitetaan suoraan varastosta myyntikelpoisina. Meusburger ei takaa niiden soveltumista tiettyihin käyttötarkoituksiin ja tiettyyn käsittelyyn. Standardien mukaisessa toimituksessa noudatetaan valmistajan maan teknisiä standardeja.

12. Pienet poikkeamat laadussa, värissä, leveydessä, painossa, varustuksessa ja suunnittelussa eivät ole teknisesti vältettävissä eivätkä ne ole puutteita. Tämä koskee myös kaupallisia poikkeamia, ellei asiakas ole sopimuksen solmimisen yhteydessä kirjallisesti ilmoittanut mallia vastaavasta toimituksesta ja sopinut siitä Meusburgerin kanssa.

13. Tuotevastuulain soveltamisalueen ulkopuolella Meusburgerin vastuu rajoittuu tahallisuuteen ja törkeään huolimattomuuteen. Vastuu vähäisestä huolimattomuudesta sekä korvaukset välillisistä vahingoista ja omaisuusvahingoista, saavuttamattomista säästöistä, korkotappioista ja kolmansien osapuolten asiakasta vastaan esittämistä vaatimuksista suljetaan pois.

14. Tämän lisäksi Meusburgerin vastuu rajoittuu suuruudeltaan oikeutetusti valituksen kohteena olevan tuotteen kaksinkertaiseen toimitusarvoon.

15. Meusburger takaa, että tuotetta saa markkinoida Euroopan unionin sisällä. Asiakkaan on itse selvitettävä, saako tuotetta markkinoida myös EU:n ulkopuolella.

16. Mainitut vastuunrajoitukset eivät koske asiakkaalle Meusburgerin vuoksi aiheutuneita vammoja tai terveyshaittoja.

6. Omistusoikeuden pidättäminen

1. Toimitettu sopimuksen kohde pysyy Meusburgerin omistuksessa, kunnes asiakas on täyttänyt kaikki häntä koskevat velvollisuudet, erityisesti ostohinnan maksamiseen kokonaisuudessaan (omistuksenpidätysehdoin myyty tuote). Asiakkaan on tänä aikana huolehdittava omalla kustannuksellaan omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen määräystenmukaisesta kunnossapidosta (huolto ja korjaus) sekä vakuuttamisesta.

2. Asiakkaan on ilmoitettava Meusburgerille viipymättä kirjallisesti kaikista kolmannen osapuolen omistuksenpidätysehdoin myytyyn tuotteeseen kohdistamista toimenpiteistä, erityisesti pakkotäytäntöönpanosta sekä mahdollisista vaurioista tai omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen hävittämisestä. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen omistajanvaihdoksesta sekä omasta osoitteenmuutoksestaan. Asiakkaan on korvattava Meusburgerille kaikki vahingot, kustannukset ja haitat, jotka syntyvät näiden velvoitteiden rikkomisesta sekä kolmannen osapuolen omistuksenpidätysehdoin myytyyn tuotteeseen kohdistamista toimenpiteistä johtuvista toimenpiteistä.

3. Asiakkaalla on oikeus myydä edelleen omistuksenpidätysehdoin myyty tuote. Oikeus raukeaa, jos asiakkaan maksut viivästyvät tai jos hän ei ole varma, pystyykö hän maksamaan erääntyvän velan Meusburgerille kokonaisuudessaan.

4. Jos asiakas myy edelleen omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen, hän luopuu jo tässä vaiheessa kaikista jälleenmyynnistä tai muusta hyödyntämisestä syntyvistä saatavista Meusburgerin asiakkaalta vaatiman ostohinnan suuruudessa. Asiakas sitoutuu merkitsemään tämän luovutuksen kirjanpitoonsa. Asiakkaalla on oikeus sen peruuttamiseen saakka periä nämä luovutetut saatavat omissa nimissään Meusburgerin puolesta. Asiakkaalla on velvollisuus pitää itsellään omistusoikeus omistuksenpidätysehdoin myytyyn tuotteeseen, jos hän myy tällaisen tuotteen edelleen luotolla.

5. Asiakas luopuu omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen hajoamisesta tai vaurioitumisesta seuraavista vakuutus- tai vahingonkorvausvaatimuksista Meusburgeria kohtaan.

6. Omistuksenpidätysehdoin myydyn tuotteen panttaaminen ja käyttäminen vakuutena on kielletty.

7. Asiakas käsittelee omistuksenpidätysehdoin myytyä tuotetta Meusburgerin nimissä. Mikäli omistuksenpidätysehdoin myytyä tuotetta käsitellään, Meusburger saa yhteisomistajuuden uuteen omaisuuteen suhteessa Meusburgerin toimittamaan omistuksenpidätysehdoin myytyyn tuotteeseen. Sama pätee, kun omistuksenpidätysehdoin myytyä käsitellään muilla kuin Meusburgerin toimittamilla tuotteilla tai yhdistetään niihin.

7. Riskin siirtyminen

1. Riski tuotteen vahingossa tapahtuvasta häviämisestä ja heikentymisestä siirtyy asiakkaalle luovutuksen yhteydessä sovitussa täytäntöönpanopaikassa, toimituskauppojen kohdalla kun omistuksenpidätysehdoin myyty tuote luovutetaan kuljettajalle, huolitsijalle tai muuten lähetyksen toteuttamisesta vastaaville henkilöille tai yrityksille.

2. Luovutukseen rinnastetaan tilanne, jossa asiakas ei ota tuotetta vastaan.

8. Tuomioistuin, välityslauseke, sovellettava laki

1. Jos asiakkaan kotipaikka on Euroopan unionissa tai EFTA-maassa, yksinomaisena oikeuspaikkana kaikissa Meusburgerin ja asiakkaan sopimussuhteesta tai siihen liittyen syntyneissä riita-asioissa, erityisesti myös käsiteltävinä olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja koskien, toimii 6800 Feldkirch, Itävalta.

2. Jos asiakkaan kotipaikka on Euroopan unionin tai EFTA-maiden ulkopuolella, kaikissa Meusburgerin ja asiakkaan sopimussuhteesta tai siihen liittyen syntyneissä riita-asioissa, erityisesti käsiteltävinä olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja koskien, toimivalta kuuluu Itävallan kauppakamarin kansainväliselle välimiestuomioistuimelle Wienissä (Wienin säännöt). Välimiesmenettelyssä käytetään saksan kieltä. Välimiestuomioistuimen kotipaikka on Wien. Osapuoli voi kuitenkin välimiestuomioistuimen toimivaltaa rajoittamatta hakea kansallisesta tuomioistuimesta väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä, ja tuomioistuin voi määrätä tällaiset toimenpiteet ennen välimiesmenettelyä tai sen aikana.

3. Meusburgerilla on kuitenkin minkä tahansa asiakkaan toimivaltaisen tuomioistuimen kohdalla oikeus nostaa asiakasta vastaan kanne.

4. Kaikissa asiakkaan ja Meusburgerin välisissä oikeussuhteissa, nämä myynti- ja toimitusehdot mukaan lukien, noudatetaan Itävallan aineellista oikeutta. UN-kauppalakia jätetään soveltamatta.

9. Loppusäännökset

1. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää saataviaan Meusburgerille olevien velkojensa kuittaamiseen. Asiakkaalla ei ole panttioikeuksia.

2. Meusburgerilla on oikeus käyttää omia, vielä erääntymättömiä, saataviaan asiakkaalle olevien velkojensa kuittaamiseen.

3. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää saataviaan tuotteen toimittamiseen muille.

4. Sopimuksesta vapauttaminen asiakkaan virheen seurauksena suljetaan pois.

5. Meusburgeria, sen tuotteita ja myyntikumppaneita sekä vastapuolia koskevia asiakirjoja tai tietoja, jotka ovat asiakkaan käytettävissä tai joista hän muulla tavoin saa tiedon, ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille tai muulla tavoin saattaa heidän tietoonsa ilman Meusburgerin kirjallista lupaa. Sama koskee asiakkaalle luovutettavia tai asiakkaan muulla tavoin tietoonsa saamia asiakirjoja, kuten malleja, kustannusarvioita, mainosmateriaalia, hinnastoja tai sopimuksia. Kaikki tällaisiin asiakirjoihin liittyvät oikeudet kuuluvat yksinomaan Meusburgerille.

6. Mikäli jotkin näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen määräykset ovat pätemättömiä tai toteuttamiskelvottomia tai muuttuvat sellaisiksi, se ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon. Nämä pätemättömät tai toteutuskelvottomat määräykset korvataan voimassaolevilla ja toteutuskelpoisilla määräyksillä, joilla taloudellinen tarkoitus saavutetaan parhaiten (Salvatorinen lauseke).

7. Asiakas hyväksyy, että Meusburger käsittelee häneen liittyviä tietoja, myös henkilötietoja, sopimuksen tekemistä ja liiketoimien toteuttamista varten.

8. Jos sopimus tehdään saksan kielellä ja muulla kielellä, sopimuksen ja sen ehtojen tulkinnassa sovelletaan saksankielistä tekstiä.

Wolfurtissa heinäkuussa 2018

Kirjaudu sisään

Oletko jo asiakas?

Jos olet jo rekisteröitynyt Meusburgerin portaaliin, kirjaudu sisään tästä:

Unohtuiko salasana?

Uusi salasana on lähetetty ja saat sen postilaatikkoosi aivan tuossa tuokiossa. Toivotamme sinulle menestyksekästä päivää.

Syötä sähköpostiosoitteesi.
Lähetämme sinulle uuden salasanan.

Kaupan valinta

Valitse maasi

Toimipaikat