İletişim

Pazartesi’den Cuma’ya saat 08.00-17.00 arasi size hizmet vermekten memnuniyet duyariz. Bolgenizdeki ilgili kisiye ulasmak icin bu linki tiklayiniz.

Genel Merkez Wolfurt
+43 5574 6706-0

Kontaginiz

Alışveriş sepeti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Ürünler   Alışveriş sepetini değiştir

Açıklama

Resim Ürünler Adet Adet fiyatı Toplam fiyatı İskonto dahil toplam fiyatı
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Siparişinize devam edebilmek için lütfen giriş yapınız.

Guntram Meusburger

Kalıp ve fikstür yapımında güvenilir ve global partneriniz.

Teslimat servisi

Meusburger Georg GmbH & Co KG'nin ("Meusburger") genel satış ve teslim koşulları

1. Önsöz

1. Meusburger’in tüm gönderi ve hizmetleri için (bundan sonra kısaca: Teslimat) aşağıdaki şartlar geçerlidir. Bu şartlar gelecek işler için de geçerlidir. Her durumda, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan genel satış ve teslimat şartları nüshası belirleyici olacaktır.

2. Müşterinin aksine olan iş koşulları, özellikle satın alma ve teslimat şartları geçerli değildir. Meusburger tarafından bir itiraz gerekli değildir.

3. Bu şartların değişikliği yazılı şekilde olmalıdır. Sipariş veya teslimatın kabulü her halükarda bu şartların kabulü sayılır.

4. Meusburger'den gelen teklifler prensipte değişebilir. Meusburger siparişleri yazılı sipariş onayı ile alır. Eğer Meusburger’in bir sipariş onayı bir siparişin şartlarına bağlıysa yasal işlem, müşterinin sipariş onayını alır almaz yazılı itirazda bulunmaması durumunda, Meusburger’in şartları ile gerçekleşir.

5. Tüm teklif, proje veya diğer belgeler ve bilgiler, Meusburger’in yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz, değiştirilemez ve / veya üçüncü şahısların erişimine açılamaz. Broşürler, kataloglar ve benzerlerinde bulunan veriler ve Meusburger’in diğer yazılı ve sözlü ifadeleri ancak, eğer sipariş onayında açıkça bunlara atıfta bulunulması durumunda belirleyicidir. Meusburger tarafından verilmiş olan bilgilendirmeler ve teknik danışmanlıklar, deneyim değerlerine bağlı olarak iyi niyetle gerçekleşmektedir. Bunlar bağlayıcı değildir ve aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, yasal olarak geçerli olması durumunda her türlü sorumluluktan bağımsızdır. Bunlar aynı zamanda, sözleşme öncesi dönem içindeki sözleşme görüşmeleri için de geçerlidir.

6. Teknik ve diğer değişiklikler hakkı makul sınırlar içinde saklıdır.

7. Bu şartlar, tüketiciler ile olan işlemler için sadece tüketiciyi koruma yasasına aykırı olmadıkları durumlarda geçerlidir.

2. İfa yeri, teslimatlar

1. Aksi kararlaştırılmadıkça, ifa yeri Wolfurt (Avusturya), Kesselstr. 42. Başkaca kararlaştırılmadığı sürece teslimat, sözleşme oluşturulması sırasındaki geçerli şekli ile EXW ifa yeri Incoterms’tir. Sevkiyat ve nakliye bu nedenle müşterinin masraf ve riskindedir. Teslimat müşteriye ifa yerinde sunulduğunda, tüm risk ona geçer. Müşteri teslimatı kabul etmiyorsa teslim almayı geciktirmiş varsayılmaktadır. Ayrıca bu durumda teslimat yapılmış sayılır ve Meusburger teslimatı müşteriye faturalandırarak depolama hakkına sahiptir. Bundan oluşan depolama masrafları müşteri tarafından derhal Meusburger’e ödenmelidir. Meusburger ayrıca teslimatın gecikmesi durumunda sadece ağır kusurlu olması durumunda ürünlerin bozulmasından sorumlu tutulabilir.

2. Meusburger, kendi takdirine bağlı olarak kısmi teslimatlar yapma hakkını saklı tutar. Kısmi teslimatlarda bu şartlar bütünüyle uygulanır. Müşteri, kısmi teslimatları kabul etmek zorundadır.

3. Nakliye hasarlarından kaynaklanan şikayetler teslimatı alan sorumlu kişinin en geç 14 gün içerisinde uygun kanıtlarla birlikte Meusburger'e yazılı olarak bildirilmesi durumunda Meusburger tarafından araştırılabilir ve - haklıysa - kabul edilebilir.

4. Teslim süreleri sadece referans değeri taşır.

5. Meusburger, kendisi tarafından hükmedilemeyen, ön görülemeyen nedenlerle (örn. mücbir sebepler, tedarikçi şirketlerin teslimat gecikmeleri vs.) kararlaştırılan zamanda teslimatı gerçekleştiremezse ilgili tarih alıcının teslimatı alması için makul olduğu sürece en yakın uygun zamanda teslimatı yapma hakkına sahiptir. Meusburger, aksi takdirde sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Meusburger, diğer teslimat gecikmeleri için sadece kendi kaba kusur ve kastı olması durumunda sorumlu tutulabilir.

6. Teslim süresine bağlı kalınması, müşterinin sözleşmeye bağlı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini, özellikle de mutabık kalınan ödemelerin ödenmesi yükümlülüğünün yanı sıra vadesi gelmiş tüm faturaların ödenmesini gerektirir.

7. Müşteriye verilmeyen ithalat lisansı onu yükümlülükten kurtarıcı nitelikte değildir.

8. Meusburger tarafından mecburiyete bağlı kalınmaksızın iyi niyetle, sadece müşterinin sipariş hatası veya müşteriden kaynaklanan başka bir nedenle oluşan iade mallar ile ilgili işlemler için Meusburger müşteriye makul bir işlem ve muamele ücreti ve dönüş nakliyatı masraflarını yansıtır.

9. Meusburger net 100 Avro değerinden daha az teslimatlar için net 10 Avro'luk bir işlem ücreti faturalandırmaktadır.

10. Siparişle birlikte - iletim yolundan bağımsız olarak - müşteri, sipariş edilen teslimatı almak istediğini bağlayıcı bir şekilde beyan eder. Meusburger, elektronik yolla sipariş edilen bir mal için siparişin alındığı onayını iletecektir. Ancak, elektronik sipariş alındı onayı, sözleşme talebinin Meusburger tarafından bağlayıcı olarak kabul edilmesi anlamına gelmez. Meusburger, müşteri tarafından iletilen - iletim yoluna bakılmaksızın - sözleşme teklifini, teslim aldıktan sonra 2 hafta içinde kabul etme hakkına sahiptir (ancak zorunlu değildir). Her hangi bir ifade yapılmaması durumunda, sipariş kabul edilmedi demektir.

3. Fiyatlar

1. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm fiyatlar fabrika çıkışlı net fiyatlardır (Avro olarak) ve teslimat sırasında cari olan fiyatlar geçerlidir. Yazılım fiyatları, kurulum, eğitim ve olası donanım ve yazılım uyarlamaları hariç olarak anlaşılır. Bu ve benzeri hizmetler açıkça farklı anlaşmalar olmadığı sürece müşteri tarafından özel olarak sipariş edilmeli ve sözleşme tesisi sırasındaki Meusburger fiyat listesi üzerinden, eğer bu mevcut değilse de uygun fiyatlar üzerinden hesaplanmalıdır.

2. Fiyatlar kararlaştırıldı ve fiyatların temellendiği maliyetler arttıysa, Meusburger fiyatları değişiklik oranında maliyetlere uyarlama hakkına sahiptir.

3. Teslimat, müşterinin alanında bulunan bir durum nedeni ile daha sonraki bir zamanda gerçekleşirse Meusburger bundan dolayı oluşan yüksek maliyetleri bu oranda yükselttiği fiyatlarla eşitleme hakkına sahiptir. Meusburger’in bu nedenle Meusburger aleyhine oluşacak zarar nedeni ile tazminat hakkı bundan etkilenmez.

4. Müşterinin teslimatın alınması nedeni ile karşılayacağı vergiler, gümrük bedelleri ve diğer ücretler, Meusburger’in yazılı olarak üstleneceği bilgisi bulunmadıkça, kendisi tarafından yüklenmelidir.

4. Ödeme

1. Müşteri, faturaların elektronik yollarla iletilmesini kabul eder.

2. Ödemeler için ifa yeri Meusburger'in kayıtlı merkezidir. Ödemeler herhangi bir kesinti olmaksızın ve harcirahsız olarak fatura tarihinden itibaren 30 içerisinde, faturada belirtilen para biriminde yapılmalıdır. Bir ödeme, ancak Meusburger bu parayı kullanabildiğinde ödenmiş olarak kabul edilir.

3. Birkaç birim içeren siparişler için Meusburger, her kısmi teslimat sonrasında bir tekil fatura oluşturma hakkına sahiptir.

4. Meusburger, ücret vadesinde ödenmediği takdirde:

  • bakiye kalan ödemenin gerçekleşmesine kadar görevlerinin ifasını erteleme,
  • teslimat süresini uygun ölçüde uzatma hakkını kullanma,
  • tüm açık bakiyeyi talep etme,
  • tüm ihtar ve alacak takibi maliyetlerini ve yasal gecikme faizini, ancak taban faiz oranının en az 9 puan üzerinde bir faizi işletmeye

ve/veya


  • verilen uygun bir ek süreye uyulmaması durumunda sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir, bununla birlikte Meusburger’in, bölünebilen bir teslimatta dahi tüm sözleşmeden çekildiğini ilan etme hakkı vardır. Meusburger geri çekildiği takdirde, müşterinin kendisine, derhal yerine getirilmesi gereken brüt fiyatın %20’u oranındaki bir iptal bedelini ödemesi ve bunun haricinde tüm kaçırılan karı tazmin etmesi gerekir.

5. Müşterinin servetine haciz geldiği veya ödeme kabiliyeti Meusburger için şüpheli olduğu takdirde, Meusburger:

  • tüm alacaklarını, vadesine bakmaksızın derhal talep etme,
  • yerine getirilmemiş olan sözleşmelerden doğan tüm teslimatları durdurmaya ve sadece nakit karşılığında gerçekleştirme hakkına sahiptir. Müşteri, peşin ödemekten imtina ederse Meusburger sözleşmeden çekilebilir ve kaçan kar için de tazminat uygulayabilir.

6. Müşteri kabulde gecikirse ödenecek ücret derhal talep edilebilir.

7. Meusburger ödemelerde, aksi belirtilmiş olsa dahi, en eski borcun ve bundan doğacak faiz ve masrafların üzerinden hesaplama yapma hakkına sahiptir.

8. Senet ve çek sadece ödeme amaçlı olarak ve yazılı sözleşme olması durumunda ödeme olarak alınır. Müşteri çek veya senet ödemeleri ile ilişkili masrafları ve giderleri karşılar.

5. Garanti, sorumluluk ve sorumluluk sınırlaması

1. Müşteri, teslim sırasında teslimatı derhal ve titizlikle kontrol etmeli ve incelemelidir. Belirgin kusurlar en geç teslimatın gerçekleşmesinden 14 günlük müddet içerisinde, gerekli yazılı ispatların sunulması ile (örn. numuneler, fotoğraflar vs.) bildirilmelidir, aksi takdirde kusurlar nedeniyle oluşacak hasarlar dahil olmak üzere, tüm haklar geçersizdir. Gizli kusurlar, fark edilmelerinden itibaren en geç 14 günlük müddet içerisinde, gerekli yazılı ispatların sunulması ile (örn. numuneler, fotoğraflar vs.) bildirilmelidir, aksi takdirde, kusurlar nedeni ile oluşacak hasarlar dahil olmak üzere, tüm haklar geçersizdir. Meusburger’in talebi üzerine müşteri, Meusburger’in ve/veya Meusburger veya üçüncü bir tarafın (örn. Meusburger’in sigortacısı) belirlediği uzmanın teslimatı denetlemesine izin vermeli, bunu kabullenmeli ve desteklemelidir.

2. Bir kusur zamanında bildirilirse ve Meusburger talep ettirdiği takdirde bir bilirkişi tarafından görülür ve kusur olarak onaylanırsa, Meusburger bu kusuru kendi seçimine göre iyileştirme veya değiştirme ile ortadan kaldırır, kusurlu teslimatı alım fiyatını mahsup ederek geri alır veya bir fiyat indirimi sağlar. Müşterinin başka ve diğer hakları yoktur.

3. Teslimatın bir kısmının kusurları, tüm teslimatın şikayet kapsamına alınmasına neden olamaz.

4. Teslimatın, öngörülen kullanım amacına uygun olduğu garantisi Meusburger tarafından üstlenilmez.

5. Garanti müddeti 12 aydır ve teslimatın müşteriye ifa yerinde sunulmasından itibaren başlar.

6. Müşteri, garanti veya diğer herhangi haklar nedeni ile ödemeden imtina etme hakkına sahip değildir.

7. Ürün sorumluluk yasası madde 12 (PHG) kapsamındaki tazminat talepleri hariç tutulmaktadır; istisna:

8. Rücu hakkına sahip olan kişi, hataların Meusburger tarafından yaratıldığını ve en azından ağır ihmal nedeniyle ortaya çıktığını kanıtlar. Şikayet edilen teslimatların geri gönderimi Meusburger’in önceden açıkça iznine bağlıdır ve masraf ve tehlikesi müşteriyedir. Müşteri ayrıca geri gönderimden doğacak tali masrafları (örn. depolama) üstlenmek durumundadır. İade gönderimi önceden onay alınmadan gerçekleşirse, Meusburger, geri gönderilen teslimatı teslim almaktan imtina etme ve bunları müşterinin pahasına kendisine geri gönderme hakkına sahiptir.

9. Uygunsuz depolama, saklama, kullanma veya nakliyeye bağlı kusurlar için Meusburger garanti sağlamaz. Böyle kusurlar öne sürülürse müşteri depolama, saklama, kullanım veya nakliyenin usulüne uygunluğunu kanıtlamak durumundadır.

10. Kataloglar, reklam yazıları, broşürler, ilanlar, fiyat listelerindeki vs. ürün ve ürün özellikleri hakkındaki bilgiler için Meusburger bir garanti sağlamaz.

11. Meusburger, teslimatın anlaşılan özellikleri haiz olduğuna dair garanti sağlamaz. Depodan yapılan teslimatlar ticari geçerli kalitede, belirli kullanım amaçları ve belirli bir işleme için uygunluk garantisi olmadan gerçekleştirilir. Standartlara göre teslimatlarda üretici ülkenin standartları geçerlidir.

Bir yazılım gönderimi durumunda bunun haricinde geçerli olan:
- Meusburger, iletilen yazılımın, Meusburger tarafından program belgesi içerisinde sıralanmış olan özelliklere uyduğunu ve gerekli özen gösterilerek, sözleşme kurulumu sırasındaki uzmanlık bilgisiyle oluşturulduğunu garanti eder. Donanım, işletim sistemi bileşenleri, OPC sunucusu, makine arayüzleri vs. gibi üçüncü taraflara ait ürünlerin tedariki, ilgili üreticinin lisans, sorumluluk ve garanti şartlarına bağlıdır.
- Meusburger müşteri tarafına, sistem gerekliliği ve sistem büyüklüğüne uygun bir test ortamı oluşturmasını tavsiye eder. Yazılım sürümünün kurulum veya güncelleme öncesinde müşteri tarafından bu test ortamında test edilmesi ve ana işletim sistemine kurulum için onay verilmesi gerekmektedir.
- Meusburger; aşırı yüklenme, kurulum gereksinimlerinin ve / veya kullanım şartlarının dikkate alınmaması nedeniyle oluşmuş olan zararlar için garanti sağlamaz. Bu tür kusurlar öne sürülürse müşteri usulüne uygun kullanımı, kurulum gereksinimlerinin ve / veya kullanma şartlarının dikkate alınmış olduğunu kanıtlamak durumundadır. Uygunsuz kullanım, değiştirilmiş işletim sistemleri ve bileşenleri, arayüzleri (özellikle makine kontrol bilgisayarı ve ERP arayüzleri), parametreler ve kurulum şartlarına bağlı hatalar, arızalar ve benzer de garanti kapsamı dışındadır.
- Meusburger daima teknik ve organizasyonel veri güvenliğini dikkate alır. Ancak Meusburger, yine de verilerin kaybolması veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, kasıt ve ağır ihmal haricinde sorumluluk üstlenmez

12. Kalite, renk, genişlik, ağırlık, ekipman ve tasarımdaki düşük ölçekli sapmalar kaçınılmazdır ve bir kusur teşkil etmez. Bu aynı şekilde, müşterinin sözleşme sırasında örneğe uygun teslimatı yazılı olarak talep etmesi Meusburger ile kararlaştırması durumu haricinde, ticari sapmalar için de geçerlidir.

13. Ürün sorumluluk yasası (PHG) kapsamı dışında, Meusburger'in sorumluluğu kasıt ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Hafif ihmalden, dolaylı zararlar ve mali kayıpların telafisinden, tasarruf kayıplarından, faiz zararlarından ve üçüncü şahısların müşteriden temin ettiği taleplerden kaynaklanan tazminatlar talep edilemez.

14. Meusburger’in yükümlülüğü değer olarak haklı şikayette bulunulan teslimatın değerinin iki katı ile sınırlıdır.

15. Meusburger, teslimatın Avrupa Birliği dahilinde satılabildiğini garanti eder. AB dışındaki satılabilirliği müşterinin kendisinin açıklığa kavuşturması gerekmektedir.

16. Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, müşterinin Meusburger'e atfedilebilecek beden ve sağlık rahatsızlıkları için geçerli değildir.

6. Haklar; iş birliği yükümlülükleri

1. Yazılım, çizimler, taslaklar, açıklamalar, belgeler, planlar, konseptler ve benzer belgeler gibi teslimat öğelerine ait ve bunun sonucunda ortaya çıkan ve türetilebilir tüm diğer haklar, özellikle tüm kullanım hakları ve diğer tüm sınai mülkiyet hakları dahil olmak üzere tüm telif hakları yalnızca Meusburger'e aittir. Bunlar müşteri tarafından, önceden Meusburger’in yazılı izni alınmadan üçüncü şahısların erişimine açılamaz, çoğaltılamaz (madde 3 haricinde) yayınlanamaz, düzenlenemez ve benzeri işlem yapılamaz.

2. Bir lisans alımı durumunda müşteri, kararlaştırılan ücretin ödenmesi sonrasında, sözleşme konusu yazılım ve mevcut ise belgeleri üzerinde, yalnızca kendi şirket işi amaçları için devredilemez ve münhasır olmayan ancak zaman sınırına bağlı olmayan kullanım hakkını elde eder. Her türlü devir ve üçüncü şahıslara aktarım için Meusburger’in önceden yazılı onayının alınması şarttır.

3. Yazılım, bir online kullanım durumunda, müşterinin kullanım bedelini ödemesi süresince, müşteri tarafından online olarak kullanılabilir. Müşteri bunun haricinde yazılım üzerinde başka haklar almaz, özellikle ne indirme ve ne de yazılımın bir kopyasının bir veri taşıyıcısına alınması hakkına sahip değildir.

4. Müşterinin genel olarak, gereken kapsamda siparişin yerine getirilmesine katkıda bulunması gerekmektedir. Meusburger’in müşteri tarafında işlem yapmak zorunda olması durumunda, müşterinin, Meusburger çalışanlarına mutat iş saatleri içerisinde, Meusburger’in uygun hizmet sağlaması için gerekli tüm mekanlara, kurulumlara (donanım, yazılım, ağlar vs) ve diğer çalışma araçlarına ücretsiz erişim sağlaması gerekmektedir.

5. Müşteri programı, programın çoğaltılmasının kullanım için gerekli olması durumunda, çoğaltabilir. Gerekli çoğaltmalar arasında programın orijinal veri taşıyıcısından, kullanılan donanımın yığın belleğine kurulumu ve programın erişim belleğine yüklenmesi de sayılır. Müşteri ek olarak güvenlik amaçları ile bir çoğaltmayı da gerçekleştirebilir. Ancak sadece tek bir güvenlik kopyası oluşturma ve muhafaza etmeye yetkilidir. Devredilen programın güvenlik kopyasının gerekli şekilde işaretlemesi şarttır.

6. Müşteri, üçüncü şahısların program ve belgelerine erişimini gerekli tedbirlerle önlemek zorundadır. Sevk edilen orijinal veri taşıyıcıları ve güvenlik kopyası, üçüncü şahısların yetkisiz erişimine karşı korunaklı bir yerde muhafaza edilmelidir. Müşterinin çalışanları bu sözleşme şartları ve telif hakları konusunda açıkça bilgilendirilmelidir. Üçüncü şahısların erişiminin oluşması durumunda, Meusburger’in derhal bilgilendirilmesi gerekmektedir.

7. Veri güvenliği veya bir tam devre dışı kalma durumunda bilgisayar sisteminin hızla yeniden devreye alınması için kullanılan bilgisayar programları dahil olmak üzere tüm verilerin döngüsel olarak yedeklenmesi gerekliyse, müşteri zorunlu sayıdaki güvenlik kopyalarını oluşturabilir. Meusburger bu konuda derhal bilgilendirilmelidir. İlgili veri taşıyıcıları gerekli şekilde işaretlenmelidir. Veri taşıyıcıları sadece arşiv amaçlarıyla kullanılabilir.

8. Kullanıcı, program kodunun bir yazıcı üzerinden yazdırılması dahil olmak üzere başka çoğaltmaları oluşturamaz.

9. Verilen program kodunun başka kod formatlarına dönüştürülmesi (dekompilasyon) ve yazılımın bir programlama değişikliği de dahil olmak üzere, farklı üretim basamaklarının diğer türdeki yeniden geliştirme türleri ile (Reverse Engineering) yeniden geliştirilmesi yasaktır.

10. Telif hakkı bilgileri, seri numaraları ve diğer program tanımına yarayan işaretlerin kesinlikle kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.

11. Meusburger, kaynak kodunu vermekle yükümlü değildir.

7. Mülkiyet muhafazası

1. Müşteri ile ilgili tüm yükümlülüklerin, özellikle alım bedelinin tamamen ödenmesine kadar, teslim edilen sözleşme nesnesinin mülkiyeti Meusburger’e aittir (rezerve mal). Müşteri bu süre boyunca, rezerve malın uygun önleyici bakımı (bakım ve onarım) ve sigortasını kendi hesabına yaptırmalıdır.

2. Müşteri, rezerve mallara üçüncü taraflarca yapılan tüm erişimleri, özellikle de haciz önlemleri ve ayrıca rezerve malların zarar görmesi veya imha edilmesi, yazılı olarak bildirmelidir. Rezerve malların mülkiyeti değişikliği ve ayrıca adres değişiklikleri müşteri tarafından Meusburger’e derhal belirtilmelidir. Müşteri, bu yükümlülüklerin ihlali ve üçüncü tarafların rezerve mallara erişimine karşı gerekli müdahale tedbirleri nedeniyle oluşan tüm zarar ve masraflar için Meusburger'i tazmin etmelidir.

3. Müşteri, rezerve malları satma hakkına sahiptir. Bu hak, eğer müşteri ödemesini geciktirdiğinde veya Meusburger’in alacağını vadesinde tam olarak ödeyememe kaygısına düştüğünde kaybolur.

4. Rezerve mallar müşteri tarafından satılırsa satıştan veya diğer bir değerlendirmeden doğan alacaklarını, müşterinin Meusburger’e karşı alış fiyatından olan borcunu da devretmiş olur. Bu devri defterlerine yansıtmayı taahhüt eder. Müşteri iptale kadar, bu devrolan alacakları Meusburger için hesabına alma hakkına sahiptir. Müşteri eğer rezerve malı veresiye satıyorsa mülkiyetini kendinde tutmakla yükümlüdür.

5. Müşteri, rezerve malın imha edilmesi veya zarar görmesi sonucunda oluşacak sigorta tazminat haklarından Meusburger lehine feragat eder.

6. Rezerve malın rehin veya teminat olarak verilmesi geçersizdir.

7. Rezerve malın müşteri tarafından işlenmesi Meusburger adına gerçekleşir. Rezerve mal işlenirse Meusburger, Meusburger tarafından teslim edilen malların değeriyle orantılı olarak yeni öğenin ortak mülkiyetine sahip olur. Aynısı, rezerve malın Meusburger tarafından tedarik edilmeyen diğer teslimatlara işlenmesi veya karıştırılması durumunda da geçerlidir.

8. Risk aktarımı

1. Teslimatın kararlaştırılan ifa yerinde, teslim edilmesi esnasında, sevkiyat satışı durumunda nakliye acentesine, nakliye şirketine veya nakliyeyi gerçekleştirmekten sorumlu kişi veya şirkete teslim edilmesi esnasında, tesadüfen meydana gelebilecek kaybolma ve bozulma riski müşteriye aktarılır.

2. Aktarım için müşterinin ürünü teslim almakta gecikmiş olması etkili değildir.

9. Mahkeme yeri, tahkim şartı, geçerli yasa

1. Müşteri, Avrupa Birliği'nde veya bir EFTA eyaletinde ikamet ediyorsa, özellikle mevcut satış ve teslimat koşulları ile ilgili ihtilaflarda, Meusburger ve müşteri arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı tüm ihtilaflar için yetkili yargı yeri, 6800 Feldkirch, Avusturya, kabul edilir.

2. Müşteri, Avrupa Birliği veya bir EFTA eyaleti dışında ikamet ediyorsa, özellikle mevcut satış ve teslimat koşulları ile ilgili ihtilaflarda, Meusburger ve müşteri arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı tüm ihtilaflar için yetkili yargı yeri, Avusturya Federal Ekonomi Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Viyana (Viyana kuralları) kabul edilir. Tahkim için kullanılacak dil Almancadır. Tahkim yeri Viyana'dır. Ancak bir taraf, Hakem Heyeti'nin yetkisini ihlal etmeksizin, geçici veya koruyucu önlemler için ulusal mahkemeye başvurabilir ve mahkeme, tahkim öncesinde veya sırasında bu tür önlemler talep edebilir.

3. Ancak Meusburger, müşteri için yetkili olan tüm diğer mahkemelerde de müşteriye karşı dava açma hakkına sahiptir.

4. Müşteri ve Meusburger arasındaki tüm yasal ilişkiler için bu satış ve teslimat koşulları da dahil olmak üzere, maddi Avusturya hukuku geçerlidir. BM satış sözleşmesinin uygulanabilirliği söz konusu değildir.

10. Sonuç bilgileri

1. Müşteri, Meusburger’den olan alacaklarını, Meusburger’in ona olan borcuna karşı mahsup etme hakkına sahip değildir. Müşterinin ipotek hakkı yoktur.

2. Meusburger, kendi henüz vadesi gelmemiş olan alacaklarını, müşterinin alacaklarına mahsup etme yetkisi vardır.

3. Müşteri malın teslimatı alacağını başkalarına devretme hakkına sahip değildir.

4. Müşteri hatası nedeniyle bir sözleşmenin reddedilmesi mümkün değildir.

5. Meusburger, ürünleri, satış ve iş ortakları ve müşteriye sunulan veya başka şekilde bilgi sahibi olduğu diğer müşterilere dair belgeler veya bilgiler üçüncü şahıslara, sadece Meusburger'in yazılı onayı ile verilebilir veya bunlara başka bir şekilde ulaştırılması sağlanabilir. Aynısı, müşteriye teslim edilen veya başka bir şekilde bilgi sahibi olduğu numuneler, maliyet tahminleri, reklam materyalleri, fiyat listeleri veya sözleşmeler gibi belgeler için de geçerlidir. Bu belgelerin tüm hakları sadece Meusburger'e aittir.

6. Bu genel satış ve teslimat koşullarının hükümleri geçersiz veya uygulanamaz olduğunda veya bu hale geldiğinde bu, geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Bu geçersiz veya uygulanamaz hükümler, öngörülen ekonomik amaca ulaşması en muhtemel olan geçerli ve uygulanabilir hükümler tarafından değiştirilmiş sayılır (Kurtarma maddesi).

7. Müşteri kendi kişisel verilerinin de Meusburger tarafından sipariş ve işlemler için işlenmesine onay verir.

8. Bir sözleşme hem Almanca ve hem de başka bir dilde yapılırsa, sözleşmenin ve bu şartların yorumlanması için Almanca metin geçerlidir.

Wolfurt, Ağustos 2021

Giriş

Müşterimiz misiniz?

Meusburger portalına mevcut üyeliğiniz var ise, lütfen buradan giriş yapın:

Şifrenizi mi unuttunuz?

Yeni oluşturulan şifre yoldadır ve kısa bir süre içinde e-posta kutunuza ulaşacaktır. Size güzel bir gün diliyoruz!

Lütfen e-mail adresinizi giriniz.
Size yeni şifre göndereceğiz.

Ülkenizi seçin

Lokasyonlar

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version