İletişim

Pazartesi’den Cuma’ya saat 08.00-17.00 arasi size hizmet vermekten memnuniyet duyariz. Bolgenizdeki ilgili kisiye ulasmak icin bu linki tiklayiniz.

Kontaginiz

Merkez Wolfurt'ta
+43 5574 6706-0

Servis & destek

Sıcak yolluk sistemleri
+49 6204 6069-0

Kontrol sistemleri
+49 6293 9203-0

Mesajiniz

Evet, kabul ediyorum Veri koruma beyani ve Genel Kosullar .

Alışveriş sepeti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Ürünler   Alışveriş sepetini değiştir

Açıklama

Resim Ürünler Adet Adet fiyatı Toplam fiyatı İskonto dahil toplam fiyatı
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Siparişinize devam edebilmek için lütfen giriş yapınız.

Guntram Meusburger

Kalıp ve fikstür yapımında güvenilir ve global partneriniz.

Teslimat servisi

Meusburger Georg GmbH & Co KG'nin ("Meusburger") genel satış ve teslim koşulları

1. Önsöz

1. Meusburger'in tüm gönderi ve hizmetleri için (bundan sonra kısaca: Teslimat) aşağıdaki şartlar geçerlidir. Bu şartlar gelecek işler için de geçerlidir. Her durumda, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan genel satış ve teslimat şartları nüshası belirleyici olacaktır.

2. Müşterinin aksine olan iş koşulları, özellikle satın alma ve teslimat şartları geçerli değildir. Meusburger tarafından bir itiraz gerekli değildir.

3. Bu şartların değişikliği yazılı şekilde olmalıdır. Sipariş veya teslimatın kabulü her halükarda bu şartların kabulü sayılır.

4. Meusburger'in teklifleri temel olarak yükümsüzdür ve bağlayıcı değildir. Meusburger siparişleri yazılı sipariş onayı ile alır. Eğer Meusburger'in bir sipariş onayı bir siparişin şartlarına bağlıysa yasal işlem, müşterinin sipariş onayını alır almaz yazılı itirazda bulunmaması durumunda, Meusburger'in şartları ile gerçekleşir.

5. Teknik ve diğer değişiklikler hakkı makul sınırlar içinde saklıdır.

6. Bu şartlar, tüketiciler ile olan işlemler için sadece tüketiciyi koruma yasasına aykırı olmadıkları durumlarda geçerlidir.

2. İfa yeri, teslimatlar

1. Aksi kararlaştırılmadıkça, ifa yeri Wolfurt (Avusturya), Kesselstr. 42. Başkaca kararlaştırılmadığı sürece teslimat, sözleşme oluşturulması sırasındaki geçerli şekli ile EXW ifa yeri Incoterms'tir. Sevkiyat ve nakliye bu nedenle müşterinin masraf ve riskindedir. Teslimat müşteriye ifa yerinde sunulduğunda, tüm risk ona geçer. Müşteri teslimatı kabul etmiyorsa teslim almayı geciktirmiş varsayılmaktadır. Ayrıca, bu durumda teslimat yapılmış sayılır ve Meusburger ürünleri müşteriye faturalandırarak depolama hakkına sahiptir. Bundan oluşan depolama masrafları müşteri tarafından derhal Meusburger'e ödenmelidir. Meusburger ayrıca teslimatın gecikmesi durumunda sadece ağır kusurlu olması durumunda ürünlerin bozulmasından sorumlu tutulabilir.

2. Meusburger, kendi takdirine bağlı olarak kısmi teslimatlar yapma hakkını saklı tutar. Kısmi teslimatlarda bu şartlar bütünüyle uygulanır. Müşteri, kısmi teslimatları kabul etmek zorundadır.

3. Nakliye hasarları nedeni ile olan itirazlar Meusburger tarafından, ancak müşterinin ürünün teslim alınmasında görevli nakliye personeline derhal veya en geç 14 gün içerisinde Meusburger'e ilgili ispatların sunulması ile kontrol edilebilir ve haklı iseler kabul edilirler.

4. Teslim süreleri sadece referans değeri taşır.

5. Meusburger, kendisi tarafından hükmedilemeyen, ön görülemeyen nedenlerle (örn. mücbir sebepler, tedarikçi şirketlerin teslimat gecikmeleri vs.) kararlaştırılan zamanda teslimatı gerçekleştiremezse ilgili tarih alıcının teslimatı alması için makul olduğu sürece en yakın uygun zamanda teslimatı yapma hakkına sahiptir. Meusburger, aksi takdirde sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Meusburger, diğer teslimat gecikmeleri için sadece kendi kaba kusur ve kastı olması durumunda sorumlu tutulabilir.

6. Teslim süresine bağlı kalınması, müşterinin sözleşmeye bağlı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini, özellikle de mutabık kalınan ödemelerin ödenmesi yükümlülüğünün yanı sıra vadesi gelmiş tüm faturaların ödenmesini gerektirir.

7. Müşteriye verilmeyen ithalat lisansı onu yükümlülükten kurtarıcı nitelikte değildir.

8. Meusburger tarafından mecburiyete bağlı kalınmaksızın iyi niyetle, sadece müşterinin sipariş hatası veya müşteriden kaynaklanan başka bir nedenle oluşan iade mallar ile ilgili işlemler için Meusburger müşteriye makul bir işlem ve muamele ücreti ve dönüş nakliyatı masraflarını yansıtır.

9. Meusburger net 100 Avro değerinden daha az teslimatlar için net 10 Avro'luk bir işlem ücreti faturalandırmaktadır.

10. Siparişle birlikte - iletim yolundan bağımsız olarak - müşteri, sipariş edilen malları almak istediğini bağlayıcı bir şekilde beyan eder. Meusburger, elektronik yolla sipariş edilen bir mal için siparişin alındığı onayını iletecektir. Ancak, elektronik sipariş alındı onayı, sözleşme talebinin Meusburger tarafından bağlayıcı olarak kabul edilmesi anlamına gelmez. Meusburger, müşteri tarafından iletilen - iletim yoluna bakılmaksızın - sözleşme teklifini, teslim aldıktan sonra 2 hafta içinde kabul etme hakkına sahiptir (ancak zorunlu değildir). Her hangi bir ifade yapılmaması durumunda, sipariş kabul edilmedi demektir.

3. Fiyatlar

1. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm fiyatlar fabrika çıkışlı net fiyatlardır (Avro olarak) ve teslimat sırasında cari olan fiyatlar geçerlidir.

2. Fiyatlar kararlaştırıldı ve fiyatların temellendiği maliyetler arttıysa, Meusburger fiyatları değişiklik oranında maliyetlere uyarlama hakkına sahiptir.

3. Teslimat, müşterinin alanında bulunan bir durum nedeni ile daha sonraki bir zamanda gerçekleşirse Meusburger bundan dolayı oluşan yüksek maliyetleri bu oranda yükselttiği fiyatlarla eşitleme hakkına sahiptir. Meusburger'in bu nedenle Meusburger aleyhine oluşacak zarar nedeni ile tazminat hakkı bundan etkilenmez.

4. Müşterinin teslimat/hizmetin alınması nedeni ile karşılayacağı vergiler, gümrük bedelleri ve diğer ücretler, Meusburger'in yazılı olarak üstleneceği bilgisi bulunmadıkça, kendisi tarafından yüklenmelidir.

4. Ödeme

1. Müşteri, faturaların elektronik yollarla iletilmesini kabul eder.

2. Ödemeler için ifa yeri Meusburger'in kayıtlı merkezidir. Ödemeler herhangi bir kesinti olmaksızın ve harcirahsız olarak fatura tarihinden itibaren 30 içerisinde, faturada belirtilen para biriminde yapılmalıdır. Bir ödeme, ancak Meusburger bu parayı kullanabildiğinde ödenmiş olarak kabul edilir.

3. Birkaç birim içeren siparişler için Meusburger, her bir birim veya hizmetin teslimatı sonrasında bir tekil fatura oluşturma hakkına sahiptir.

4. Meusburger, ücret vadesinde ödenmediği takdirde:

  • bakiye kalan ödemenin gerçekleşmesine kadar görevlerinin ifasını erteleme,
  • teslimat veya teslimat süresini uygun ölçüde uzatma hakkını kullanma,
  • tüm açık bakiyeyi talep etme,
  • tüm ihtar ve alacak takibi maliyetlerini ve yasal gecikme faizini, ancak taban faiz oranının en az 9 puan üzerinde bir faizi işletmeye

ve/veya

  • verilen uygun bir ek süreye uyulmaması durumunda sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir, bununla birlikte Meusburger'in, bölünebilen bir yükümlülükte dahi tüm sözleşmeden çekildiğini ilan etme hakkı vardır. Meusburger geri çekildiği takdirde, müşterinin kendisine, derhal yerine getirilmesi gereken brüt fiyatın %10'u oranındaki bir iptal bedelini ödemesi ve bunun haricinde tüm kaçırılan karı tazmin etmesi gerekir.

5. Müşterinin servetine haciz geldiği veya ödeme kabiliyeti Meusburger için şüpheli olduğu takdirde, Meusburger:

  • tüm alacaklarını, vadesine bakmaksızın derhal talep etme,
  • yerine getirilmemiş olan sözleşmelerden doğan tüm teslimatları durdurmaya ve sadece nakit karşılığında gerçekleştirme hakkına sahiptir. Müşteri, peşin ödemekten imtina ederse Meusburger sözleşmeden çekilebilir ve kaçan kar için de tazminat uygulayabilir.

6. Müşteri kabulde gecikirse ödenecek ücret derhal talep edilebilir.

7. Meusburger ödemelerde, aksi belirtilmiş olsa dahi, en eski borcun ve bundan doğacak faiz ve masrafların üzerinden hesaplama yapma hakkına sahiptir.

8. Senet ve çek sadece ödeme amaçlı olarak ve yazılı sözleşme olması durumunda ödeme olarak alınır. Müşteri çek veya senet ödemeleri ile ilişkili masrafları ve giderleri karşılar.

5. Garanti, sorumluluk ve sorumluluk sınırlaması

1. Müşteri, teslim sırasında malı derhal ve titizlikle kontrol etmeli ve incelemelidir. Belirgin kusurlar en geç malın tesliminden 14 günlük müddet içerisinde, gerekli yazılı ispatların sunulması ile (örn. numuneler, fotoğraflar vs.) bildirilmelidir, aksi takdirde, kusurlar nedeni ile oluşacak hasarlar dahil olmak üzere, tüm haklar geçersizdir. Gizli kusurlar, fark edilmelerinden itibaren en geç 14 günlük müddet içerisinde, gerekli yazılı ispatların sunulması ile (örn. numuneler, fotoğraflar vs.) bildirilmelidir, aksi takdirde, kusurlar nedeni ile oluşacak hasarlar dahil olmak üzere, tüm haklar geçersizdir. Meusburger'in talebi üzerine müşteri, Meusburger'in ve/veya Meusburger veya üçüncü bir tarafın (örn. Meusburger'in sigortacısı) belirlediği uzmanın malları denetlemesine izin vermeli, bunu kabullenmeli ve desteklemelidir.

2. Bir kusur zamanında bildirilirse ve Meusburger talep ettirdiği takdirde bir bilirkişi tarafından görülür ve kusur olarak onaylanırsa, Meusburger bu kusuru kendi seçimine göre iyileştirme veya değiştirme ile ortadan kaldırır, kusurlu malı alım fiyatını mahsup ederek geri alır veya bir fiyat indirimi sağlar. Müşterinin başka ve diğer hakları yoktur.

3. Teslimatın bir kısmının kusurları, tüm teslimatın şikayet kapsamına alınmasına neden olamaz.

4. Malın, öngörülen kullanım amacına uygun olduğu garantisi Meusburger tarafından üstlenilmez.

5. Garanti müddeti altı aydır ve malın müşteriye ifa yerinde sunulmasından itibaren başlar.

6. Müşteri, garanti veya diğer herhangi haklar nedeni ile ödemeden imtina etme hakkına sahip değildir.

7. Ürün sorumluluk yasası madde 12 (PHG) kapsamındaki tazminat talepleri hariç tutulmaktadır; istisna: rücu hakkına sahip olan kişi, hataların Meusburger tarafından yaratıldığını ve en azından ağır ihmal nedeniyle ortaya çıktığını kanıtlar.

8. Şikayet edilen malların geri gönderimi Meusburger'in önceden açıkça iznine bağlıdır ve masraf ve tehlikesi müşteriyedir. Müşteri ayrıca geri gönderimden doğacak tali masrafları (örn. depolama) üstlenmek durumundadır. İade gönderimi önceden onay alınmadan gerçekleşirse, Meusburger, geri gönderilen malı teslim almaktan imtina etme ve bunları müşterinin pahasına kendisine geri gönderme hakkına sahiptir.

9. Uygunsuz depolama, saklama, kullanma veya nakliyeye bağlı kusurlar için Meusburger garanti sağlamaz. Böyle kusurlar öne sürülürse müşteri depolama, saklama, kullanım veya nakliyenin usulüne uygunluğunu kanıtlamak durumundadır.

10. Kataloglar, reklam yazıları, broşürler, ilanlar, fiyat listelerindeki vs. ürün ve ürün özellikleri hakkındaki bilgiler için Meusburger bir garanti sağlamaz.

11. Meusburger, malın anlaşılan özellikleri haiz olduğuna dair garanti sağlamaz. Depodan yapılan teslimatlar ticari geçerli kalitede, belirli kullanım amaçları ve belirli bir işleme için uygunluk garantisi olmadan gerçekleştirilir. Standartlara göre teslimatlarda üretici ülkenin standartları geçerlidir.

12. Kalite, renk, genişlik, ağırlık, ekipman ve tasarımdaki düşük ölçekli sapmalar kaçınılmazdır ve bir kusur teşkil etmez. Bu aynı şekilde, müşterinin sözleşme sırasında örneğe uygun teslimatı yazılı olarak talep etmesi Meusburger ile kararlaştırması durumu haricinde, ticari sapmalar için de geçerlidir.

13. Ürün sorumluluk yasası (PHG) kapsamı dışında, Meusburger'in sorumluluğu kasıt ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Hafif ihmalden, dolaylı zararlar ve mali kayıpların telafisinden, tasarruf kayıplarından, faiz zararlarından ve üçüncü şahısların müşteriden temin ettiği taleplerden kaynaklanan tazminatlar talep edilemez.

14. Meusburger'in yükümlülüğü değer olarak haklı şikayette bulunulan malın değerinin iki katı ile sınırlıdır.

15. Meusburger, malın Avrupa Birliği dahilinde satılabildiğini garanti eder. AB dışındaki satılabilirliği müşterinin kendisinin açıklığa kavuşturması gerekmektedir.

16. Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, müşterinin Meusburger'e atfedilebilecek beden ve sağlık rahatsızlıkları için geçerli değildir.

6. Mülkiyet muhafazası

1. Müşteri ile ilgili tüm yükümlülüklerin, özellikle alım bedelinin tamamen ödenmesine kadar, teslim edilen sözleşme nesnesinin mülkiyeti Meusburger'e aittir (rezerve mal). Müşteri bu süre boyunca, rezerve malın uygun önleyici bakımı (bakım ve onarım) ve sigortasını kendi hesabına yaptırmalıdır.

2. Müşteri, rezerve mallara üçüncü taraflarca yapılan tüm erişimleri, özellikle de haciz önlemleri ve ayrıca rezerve malların zarar görmesi veya imha edilmesi, yazılı olarak bildirmelidir. Rezerve malların mülkiyeti değişikliği ve ayrıca adres değişiklikleri müşteri tarafından Meusburger'e derhal belirtilmelidir. Müşteri, bu yükümlülüklerin ihlali ve üçüncü tarafların rezerve mallara erişimine karşı gerekli müdahale tedbirleri nedeniyle oluşan tüm zarar ve masraflar için Meusburger'i tazmin etmelidir.

3. Müşteri, rezerve malları satma hakkına sahiptir. Bu hak, eğer müşteri ödemesini geciktirdiğinde veya Meusburger'in alacağını vadesinde tam olarak ödeyememe kaygısına düştüğünde kaybolur.

4. Rezerve mallar müşteri tarafından satılırsa satıştan veya diğer bir değerlendirmeden doğan alacaklarını, müşterinin Meusburger'e karşı alış fiyatından olan borcunu da devretmiş olur. Bu devri defterlerine yansıtmayı taahhüt eder. Müşteri iptale kadar, bu devrolan alacakları Meusburger için hesabına alma hakkına sahiptir. Müşteri eğer rezerve malı veresiye satıyorsa mülkiyetini kendinde tutmakla yükümlüdür.

5. Müşteri, rezerve malın imha edilmesi veya zarar görmesi sonucunda oluşacak sigorta tazminat haklarından Meusburger lehine feragat eder.

6. Rezerve malın rehin veya teminat olarak verilmesi geçersizdir.

7. Rezerve malın müşteri tarafından işlenmesi Meusburger adına gerçekleşir. Rezerve mal işlenirse Meusburger, Meusburger tarafından teslim edilen malların değeriyle orantılı olarak yeni öğenin ortak mülkiyetine sahip olur. Aynısı, rezerve malın Meusburger tarafından tedarik edilmeyen diğer mallarla işlenmesi veya karıştırılması durumunda da geçerlidir.

7. Risk aktarımı

1. Malların kararlaştırılan ifa yerinde, teslim edilmesi esnasında, sevkiyat satışı durumunda nakliye acentesine, nakliye şirketine veya nakliyeyi gerçekleştirmekten sorumlu kişi veya şirkete teslim edilmesi esnasında, tesadüfen meydana gelebilecek kaybolma ve bozulma riski müşteriye aktarılır.

2. Aktarım için müşterinin ürünü teslim almakta gecikmiş olması etkili değildir.

8. Mahkeme yeri, tahkim şartı, geçerli yasa

1. Müşteri, Avrupa Birliği'nde veya bir EFTA eyaletinde ikamet ediyorsa, özellikle mevcut satış ve teslimat koşulları ile ilgili ihtilaflarda, Meusburger ve müşteri arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı tüm ihtilaflar için yetkili yargı yeri, 6800 Feldkirch, Avusturya, kabul edilir.

2. Müşteri, Avrupa Birliği veya bir EFTA eyaleti dışında ikamet ediyorsa, özellikle mevcut satış ve teslimat koşulları ile ilgili ihtilaflarda, Meusburger ve müşteri arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı tüm ihtilaflar için yetkili yargı yeri, Avusturya Federal Ekonomi Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Viyana (Viyana kuralları) kabul edilir. Tahkim için kullanılacak dil Almancadır. Tahkim yeri Viyana'dır. Ancak bir taraf, Hakem Heyeti'nin yetkisini ihlal etmeksizin, geçici veya koruyucu önlemler için ulusal mahkemeye başvurabilir ve mahkeme, tahkim öncesinde veya sırasında bu tür önlemler talep edebilir.

3. Ancak Meusburger, müşteri için yetkili olan tüm diğer mahkemelerde de müşteriye karşı dava açma hakkına sahiptir.

4. Müşteri ve Meusburger arasındaki tüm yasal ilişkiler için bu satış ve teslimat koşulları da dahil olmak üzere, maddi Avusturya hukuku geçerlidir. BM satış sözleşmesinin uygulanabilirliği söz konusu değildir.

9. Sonuç bilgileri

1. Müşteri, Meusburger'den olan alacaklarını, Meusburger'in ona olan borcuna karşı mahsup etme hakkına sahip değildir. Müşterinin ipotek hakkı yoktur.

2. Meusburger, kendi henüz vadesi gelmemiş olan alacaklarını, müşterinin alacaklarına mahsup etme yetkisi vardır.

3. Müşteri malın teslimatı alacağını başkalarına devretme hakkına sahip değildir.

4. Müşteri hatası nedeniyle bir sözleşmenin reddedilmesi mümkün değildir.

5. Meusburger, ürünleri, satış ve iş ortakları ve müşteriye sunulan veya başka şekilde bilgi sahibi olduğu diğer müşterilere dair belgeler veya bilgiler üçüncü şahıslara, sadece Meusburger'in yazılı onayı ile verilebilir veya bunlara başka bir şekilde ulaştırılması sağlanabilir. Aynısı, müşteriye teslim edilen veya başka bir şekilde bilgi sahibi olduğu numuneler, maliyet tahminleri, reklam materyalleri, fiyat listeleri veya sözleşmeler gibi belgeler için de geçerlidir. Bu belgelerin tüm hakları sadece Meusburger'e aittir.

6. Bu genel satış ve teslimat koşullarının hükümleri geçersiz veya uygulanamaz olduğunda veya bu hale geldiğinde bu, geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Bu geçersiz veya uygulanamaz hükümler, öngörülen ekonomik amaca ulaşması en muhtemel olan geçerli ve uygulanabilir hükümler tarafından değiştirilmiş sayılır (Kurtarma maddesi).

7. Müşteri kendi kişisel verilerinin de Meusburger tarafından sipariş ve işlemler için işlenmesine onay verir.

8. Bir sözleşme hem Almanca ve hem de başka bir dilde yapılırsa, sözleşmenin ve bu şartların yorumlanması için Almanca metin geçerlidir.

Wolfurt, Haziran 2018

Giriş

Müşterimiz misiniz?

Meusburger portalına mevcut üyeliğiniz var ise, lütfen buradan giriş yapın:

Şifrenizi mi unuttunuz?

Yeni oluşturulan şifre yoldadır ve kısa bir süre içinde e-posta kutunuza ulaşacaktır. Size güzel bir gün diliyoruz!

Lütfen e-mail adresinizi giriniz.
Size yeni şifre göndereceğiz.

Mağaza seçimi

Ülkenizi seçin

Lokasyonlar