Kapcsolat

Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.

Az Ön kapcsolattartója

Wolfurti központ
+43 5574 6706-0

Szerviz&Támogatás

Forrócsatornás rendszerek
+49 6204 6069-0

Forrócsatorna vezérlők
+49 6293 9203-0

Üzenete részünkre

Igen, egyetértek az Adatvédelmi és az Általános szerződési feltételekkel.

Bevásárlókosár {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Árucikkek   Bevásárlókosár váltás

Megjegyzés

Kép Árucikkek db Egységár Teljes ár Teljes ár kedvezményekkel
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

A rendelés folytatásához kérjük jelentkezzen be, hogy láthassa az árait.

Meusburger Guntram

Megbízható globális partneri vagyunk a szerszámkészítésben és a gépgyártásban.

AVLB

A Meusburger Georg GmbH & Co KG („Meusburger") általános értékesítési és szállítási feltételei

1. Bevezetés

1. A Meusburger minden szállítására és teljesítésére (a továbbiakban együttesen és röviden: szállítás) az alábbi feltételek érvényesek. Ezen feltételek a jövőbeli ügyletekre is érvényesek. Az Általános értékesítési és szállítási feltételek szerződéskötéskor érvényes változata irányadó.

2. Az ezzel ellentétes üzleti feltételek, különösen a vásárló beszerzési és szállítási feltételei, nem érvényesek. A Meusburger vállalatnak azt nem kell elleneznie.

3. A jelen feltételek csak írásban módosíthatók. A szállítás rendelése vagy átvétele minden esetben a jelen feltételek elfogadását jelenti.

4. A Meusburger ajánlatai alapvetően nem kötelező jellegűek és elkötelezettség nélküliek. A Meusburger írásbeli rendelés-visszaigazolással fogad rendeléseket. Ha a Meusburger rendelés-visszaigazolása egy rendelés feltételeitől eltér, a jogügylet a Meusburger feltételei alapján jön létre, kivéve, ha a vásárló a rendelés-visszaigazolás beérkezése után azonnal írásban ellentmond azoknak.

5. A műszaki és egyéb változtatások jogát az észszerűség keretein belül fenntartjuk.

6. A fogyasztókkal létrejött ügyletekre a jelen feltételek csak akkor érvényesek, ha azok nem állnak ellentétben a fogyasztóvédelmi törvény kötelező érvényű előírásaival.

2. Teljesítés helye, szállítások

1. Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helye Wolfurt (Ausztria), Kesselstr. 42. Eltérő megállapodás hiányában a szállítás az Incoterms szerződéskötéskor érvényes változatának EXW paritása szerint történik. A feladás és a szállítás ezért a vásárló számlájára és kockázatára történik. Mihelyt a szállítmányt a vásárló rendelkezésére bocsátják a teljesítés helyén, minden veszély átszáll rá. Ha a vásárló nem veszi át a szállítmányt, átvételi késedelembe esik. Ezenkívül a Meusburger szállítása ez esetben teljesítettnek minősül és a Meusburger jogosult arra, hogy az árut a vásárló költségére raktároztassa. Az ebből eredő raktározási költségeket a vásárlónak a Meusburger részére haladéktalanul meg kell térítenie. Átvételi késedelem esetén a Meusburger csak súlyos vétkesség esetén felel a szerződés szerinti áru meghibásodásáért vagy romlásáért.

2. A Meusburger fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint részszállításokat végezzen. A jelen feltételek a részszállításokra teljes mértékben érvényesek. A vásárló köteles átvenni a részszállításokat.

3. A szállítási károkból eredő kifogásokat a Meusburger csak akkor tudja kivizsgálni és azok jogossága esetén elfogadni, ha azokat a vásárló az áruátvételkor azonnal jelzi a megbízott fuvarosnál lévő átvételi elismervényen, és azokat a vásárló azonnal, de legkésőbb 14 napon belül írásban a Meusburger vállalatnál, a megfelelő bizonyítékok bemutatásával érvényesítteti.

4. A szállítási határidők irányadó információkként szerepelnek.

5. Ha a Meusburger előreláthatatlan körülmények miatt – amelyekre a Meusburger vállalatnak nincs befolyása (pl. vis major, beszállítók szállítási késedelmei stb.) – nem képes a megállapodás szerinti határidőre szállítani, a Meusburger jogosult arra, hogy a Meusburger számára lehetséges következő határidőre szállítson, ha abban az időpontban a szállítás még észszerű a vásárló számára. Egyéb esetben a Meusburger jogosult arra, hogy a szerződéstől elálljon. Egyéb szállítási késedelemért a Meusburger csak súlyos gondatlanság és hanyagság esetén felel.

6. A szállítási határidők betartása feltételezi azt, hogy a vásárló teljesíti összes szerződéses kötelezettségét, különösen a megállapodás szerint fizetési kötelezettség, valamint az összes esedékes számla kifizetése tekintetében.

7. A vásárló által meg nem szerzett behozatali engedély nem mentesít a teljesítés alól.

8. Azon visszáru feldolgozásáért, amelyet a megbízó rendelési hibája vagy a megbízónak felróható egyéb körülmény okozott, a Meusburger arányos szállítási és kezelési költséget számít fel a vásárlónak, továbbá a visszaküldés költségét is felszámítja.

9. A Meusburger a nettó 100,- EUR alatti értékű szállítmányok esetében nettó 10,- EUR feldolgozási díjat számít fel.

10. A rendeléssel – függetlenül annak továbbítási módjától – a vásárló kötelező érvénnyel nyilatkozik, hogy a megrendelt árut birtokba kívánja venni. Elektronikus úton megrendelt áru esetében a Meusburger a rendelés beérkezését visszaigazolja. A rendelés beérkezéséről szóló elektronikus visszaigazolás azonban nem minősül a szerződéses ajánlat Meusburger általi kötelező érvényű elfogadásának. A Meusburger jogosult (de nem köteles) arra, hogy a vásárló továbbított szerződéses ajánlatát – függetlenül a továbbítási módtól – a megérkezéstől számított 2 héten belül elfogadja. A nyilatkozat elmulasztása minden esetben az ajánlat elutasításának minősül.

3. Árak

1. Eltérő megállapodás hiányában minden ár EXW paritáson nettó árként (euróban) értendő, és a szállítás napján érvényes árak érvényesek.

2. Ha megállapodtak árakról, és ezen árak alapját képező költségek változnak,
a Meusburger jogosult arra, hogy az árakat a költségváltozásnak megfelelően módosítsa.

3. Ha a szállítás a vásárlónál fennálló körülmény miatt későbbi időpontban történik, a Meusburger jogosult arra, hogy az azáltal keletkezett nagyobb költségeket megfelelően magasabb árakkal ellensúlyozza. Ez nem érinti azt, hogy a Meusburger jogosult a Meusburger vállalatnál felmerült egyéb kár megtéríttetésére.

4. Minden adót, vámot és egyéb kiadást, amelyet a vásárlónak a szállítás/teljesítés vonatkozásában meg kell térítenie, saját maga kell viselnie, kivéve, ha a Meusburger kifejezetten írásban beleegyezett az átvállalásba.

4. Fizetés

1. A vásárló beleegyezik a számlák elektronikus úton történő továbbításába.

2. A fizetés teljesítés helye a Meusburger székhelye. A fizetések a számla dátumától számított 30 nap múlva levonás nélkül és költségmentesen, a számlán szereplő pénznemben esedékesek. A fizetés akkor tekintendő megtörténtnek, ha a Meusburger rendelkezik az összeggel.

3. A több egységet tartalmazó megbízások esetén a Meusburger jogosult arra, hogy szállítás után minden egyes egységet vagy teljesítést egyenként kiszámlázzon.

4. Ha az összeget esedékességig nem fizeti ki, a Meusburger a következőkre jogosult:

  • kötelezettségeinek teljesítését a fennmaradó fizetés megtörténéséig elhalasztani,
  • a szállítási vagy teljesítési időszak megfelelő meghosszabbítását igénybe venni,
  • a még kifizetetlen díjat esedékessé tenni,
  • az összes felszólítási és behajtási költséget, valamint a törvényes késedelmi kamatokat – de legalább a jegybanki alapkamatláb 9 százalékával növelt összeget – felszámítani

és/vagy

  • a megfelelő póthatáridő be nem tartása esetén elállni a szerződéstől, ahol a Meusburger részteljesítés esetén is jogosult a teljes szerződéstől elállni. Ha a Meusburger eláll, részére a vásárlónak azonnal esedékes, a bruttó ár 10%-ának megfelelő mértékű sztornózási díjat kell fizetnie, és meg kell térítenie az azon kívül okozott károkat és elmaradt nyereséget.

5. Ha kényszerbehajtásra kerül sor a vásárló vagyonát illetően, vagy ha fizetőképessége a Meusburger felé kétséges, a Meusburger a következőkre jogosult:

  • az összes követelést az esedékességre való tekintet nélkül azonnal esedékessé tenni,
  • a még nem teljesített szerződésekből eredő összes szállítást visszatartsa és azokat előrefizetés ellenében teljesítse. Ha a vásárló nem vállalja az előreteljesítést, a Meusburger elállhat a szerződéstől, és az elmaradt nyereségért is kártérítést követelhet.

6. Ha a vásárló késedelembe esik az átvétellel, az összeg fizetése azonnal esedékes.

7. A Meusburger jogosult arra, hogy a fizetéseket eltérő rendelkezés ellenére is mindig a legrégebbi tartozással és az abból eredő kamatokkal és költségekkel szemben számítsa fel.

8. A váltó és a csekk csak fizetés végett és írásos megállapodás esetén elfogadott a fizetéshez. A csekkel és váltóval való fizetés költségeit és díjait a vásárló viseli.

5. Garancia, felelősség és a felelősség korlátozása

1. A vásárló köteles az árut átvételkor alaposan ellenőrizni és megvizsgálni. Mindenfajta hiányosságról legkésőbb az áru átvételétől számított 14 napos határidőn belül írásban, a megfelelő bizonyítékok (mint pl. minták, fényképek stb.) bemutatásával kell panaszt tenni, különben minden követelés – a hiányosságból eredő károk miatt támasztott igény is – ki van zárva. A rejtett hiányosságról legkésőbb annak észlelésétől számított 14 napos határidőn belül írásban, a megfelelő bizonyítékok (mint pl. minták, fényképek stb.) bemutatásával kell panaszt tenni, különben minden követelés – a hiányosságból eredő károk miatt támasztott igény is – ki van zárva. A Meusburger kérésére a vásárló lehetővé teszi és elfogadja az árunak a Meusburger és/vagy egy, a Meusburger vagy külső fél (pl. a Meusburger biztosítója) által kijelölt felügyelő általi vizsgálatát, és ahhoz támogatást nyújt.

2. Ha egy hiányossággal kapcsolatban a megfelelő időn belül panaszt tesznek, és azt – a Meusburger kérésére – egy felügyelő megtekinti és a hiányosságot igazolja, a Meusburger a hiányosságot saját belátása szerint javítással vagy cserével orvosolja, a hiányos árut a vételár jóváírása ellenében visszaveszi vagy árcsökkentést ad. A vásárló egyéb és további igényeket nem támaszthat.

3. A szállítmány egy részének hiányossága miatt a teljes szállítmány nem kifogásolható.

4. A Meusburger nem vállal garanciát azért, hogy az áru megfelel a tervezett felhasználási célra.

5. A garancia időtartama hat hónap; akkor veszi kezdetét, amikor az árut a vásárlónak a teljesítés helyén átadják.

6. A vásárló nem jogosult arra, hogy bármilyen garanciális vagy egyéb igény miatt a fizetést visszatartsa.

7. A termékfelelősségi törvény (PHG) 12. §-a szerinti visszkereseti jogok ki vannak zárva, kivéve, ha a visszkereseti jogosult bizonyítja, hogy a hibát a Meusburger okozta és az legalább súlyos hanyagság miatt következett be.

8. A kifogásolt áru visszaküldéséhez a Meusburger előzetes kifejezett beleegyezése szükséges, és az a vásárló költségére és kockázatára történik. A vásárló ezáltal köteles viselni a visszaküldés miatt felmerült mellékköltségeket (pl. raktározás). Ha a visszaküldés előzetes beleegyezés nélkül történik, a Meusburger jogosult arra, hogy a visszaküldött áru árvételét megtagadja, és azt a vásárló költségére visszaküldeni.

9. A szakszerűtlen raktározásra, tárolásra, használatra vagy szállításra visszavezethető hibákért a Meusburger nem vállal garanciát. Ha ilyen hibáról érkezik bejelentés, a vásárlónak bizonyítania kell a szakszerű raktározást, tárolást, használatot vagy szállítást.

10. A Meusburger nem vállal garanciát a termékadatokért és a katalógusokban, reklámanyagokban, prospektusokban, hirdetésekben, árlistákban stb. szereplő termékjellemzőkért.

11. A Meusburger garanciát nyújt arra, hogy az áru a megállapodás szerinti specifikációknak megfelel. A raktárról történő szállítások a kereskedelemben szokványos minőségben, meghatározott felhasználási célra való alkalmasság és meghatározott feldolgozás garantálása nélkül történnek. Normák szerinti szállításnál a gyártó országának műszaki normái vannak érvényben.

12. A minőségben, színben, szélességben, súlyban, felszerelésben és tervezésben mutatkozó csekély eltérések műszakilag nem elkerülhetők és nem jelentenek hibát. Ez a kereskedelemben szokványos eltérésekre is érvényes, kivéve, ha a vásárló szerződéskötéskor írásban nyilatkozott a mintához hű szállításról és arról a Meusburger vállalattal megállapodást kötött.

13. A termékfelelősségi törvény (PHG) alkalmazási területén kívül a Meusburger felelőssége a szándékosságra és a súlyos hanyagságra korlátozódik. Az enyhe hanyagságért való felelősség, a következményes károk és anyagi károk, valamint a nem realizált megtakarítások, a kamatveszteségek és külső felek vevővel szembeni követeléseiből eredő károk orvoslása ki van zárva.

14. Ezenfelül a Meusburger felelőssége a kifogásolt áru szállítási értékének kétszeresére korlátozódik.

15. A Meusburger garantálja, hogy az árut az Európai Unión belül értékesítheti. A vásárlónak saját magának kell tisztáznia, hogy az EU-n kívül értékesítenek-e.

16. A felelősség fennálló korlátozásai nem érvényesek a vevő testi épségében és egészségében bekövetkezett, a Meusburger vállalatnak felróható károsodásokra.

6. Tulajdonjog fenntartása

1. A vásárló által teljesítendő összes kötelezettség teljesítéséig – különösen a vételár teljes kifizetéséig – a szerződés tárgya a Meusburger tulajdonában marad (tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru). A vásárló köteles erre az időre saját költségére gondoskodni a megfelelő állagmegóvásról (karbantartás és javítás), valamint a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru biztosításáról.

2. A vásárló köteles haladéktalanul írásban jelentést tenni a Meusburger részére külső felek tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áruhoz való hozzájutásáról, különösen a kötelező érvényű behajtásokról, valamint a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru esetleges sérüléseiről vagy megsemmisüléséről. A tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru feletti rendelkezés vagy a saját cím megváltozását a vásárlónak a Meusburger részére haladéktalanul be kell jelentenie. A vásárló köteles a Meusburger részére az összes olyan kárt, költséget és hátrányt megtéríteni, amelyek a jelen kötelezettségek megszegése és a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áruval kapcsolatos, külső felekkel szembeni szükséges beavatkozások miatt merültek fel.

3. A vásárló jogosult arra, hogy a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árut továbbértékesítse. A jogosultság megszűnik, ha a vásárló fizetési késedelembe esik, vagy esedékességkor nem tudja a Meusburger követelését teljes mértékben kifizetni.

4. Ha a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árut a vásárló továbbértékesíti, már most átruházza az összes, számára a továbbértékesítésből vagy egyéb értékesítésből fennálló követeléseket a vásárló vételár-követelésének összegéig a Meusburger részére. Kötelezi magát arra, hogy ezt az átruházást könyvvitelében megjelölje. A vásárló visszavonásig jogosult arra, hogy ezen átruházott követeléseket a Meusburger számlájára, saját nevében behajtsa. A vásárló köteles saját maga megőrizni a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru feletti tulajdonjogot, ha a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árut hitelre értékesítette tovább.

5. A vásárló átruházza a számára a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru sérüléséből vagy tönkremeneteléből eredő biztosítási vagy kártérítési igényeket a Meusburger vállalatra.

6. A tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru elzálogosítása és biztosítékként való átadása nem megengedett.

7. A tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árunak a vásárló általi feldolgozása és megmunkálása a Meusburger nevében történik. A tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru feldolgozása esetén a Meusburger az új termék felett a Meusburger által szállított, tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru értékével arányosan szerez közös tulajdont. Ugyanez érvényes akkor, ha a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árut nem a Meusburger által szállított áruval dolgozzák fel vagy keverik.

7. A veszély átszállása

1. Az áru véletlenszerű tönkremenetelének vagy romlásának veszélye az áru átadásával – szállításos értékesítésnél az árunak a szállítmányozó, fuvarozó, illetve a szállítással megbízott személy vagy hivatal részére a megállapodás szerinti teljesítési helyen való átadással – száll át a megbízóra.

2. Az átadás akkor is megtörténtnek minősül, ha a vevő késik az átvétellel.

8. Illetékes bíróság, választottbírósági záradék, alkalmazandó jog

1. Ha a vásárló székhelye az Európai Unióban vagy bármely EGT-államban van, a Meusburger és a vásárló közötti szerződéses jogviszonyból eredő minden – különösen a jelen általános értékesítési és szállítási feltételekből eredő – jogvita rendezésére kizárólag a 6800 Feldkirch, Ausztria székhelyű bíróság illetékes.

2. Ha a vásárló székhelye az Európai Unió vagy bármely EGT-állam területén kívül van, a Meusburger és a vásárló közötti szerződéses jogviszonyból eredő minden – különösen a jelen általános értékesítési és szállítási feltételekből eredő – jogvita rendezésére a bécsi gazdasági kamara választottbírósága (Ausztria, bécsi szabályok) illetékes. A választottbírósági eljárásban alkalmazandó nyelv a német. A választottbíróság székhelye Bécs. A választottbíróság illetékességének fenntartása mellett azonban bármelyik fél kérvényezhet előzetes vagy biztosító intézkedéseket a nemzeti bíróságnál, és egy bíróság elrendelhet ilyen intézkedést a választottbírósági eljárás előtt vagy közben.

3. A Meusburger azonban jogosult arra, hogy minden más, a vásárló esetében illetékes bíróságon eljárást indítson a vásárlóval szemben.

4. A vásárló és a Meusburger közötti teljes jogviszonyra, beleértve a jelen értékesítési és szállítási feltételeket, a hatályos osztrák jog érvényes. Az ENSZ vételi jogának alkalmazása kizárt.

9. Záró rendelkezések

1. A vásárló nem jogosult arra, hogy a Meusburger vállalattal szembeni esetleges követeléseit a vele szemben fennálló díjkövetelésbe beszámítsa. A vásárlónak nincs visszatartási joga.

2. A Meusburger jogosult arra, saját, még nem esedékes követeléseket a vásárló követeléseivel szemben beszámítsa.

3. A vásárló nem jogosult arra, hogy az áruszállításból eredő követeléseit másokra ruházza.

4. Szerződés a vásárló tévedése miatt nem támadható meg.

5. A Meusburger vállalattal, termékeivel, értékesítési és üzleti partnereivel vagy egyéb vásárlókkal kapcsolatos dokumentumok vagy információk, amelyeket a vásárló rendelkezésére bocsátanak vagy amelyekről az tudomást szerez, külső feleknek csak a Meusburger írásos beleegyezésével adhatók tovább vagy tehetők elérhetővé. Ugyanez érvényes olyan dokumentumokra, mint pl. minták, költségvetési javaslatok, reklámanyagok, árlisták vagy szerződések, amelyeket a vásárló megszerez vagy amelyekről tudomást szerez. Az ilyen jellegű dokumentumokkal kapcsolatos összes jog kizárólag a Meusburger vállalatot illeti.

6. Ha a jelen Általános értékesítési és szállítási feltételek bizonyos rendelkezései érvénytelenek vagy kikényszeríthetetlenek, illetve azzá válnának, a többi rendelkezés érvényességét az nem érinti. Ezen érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezések úgy tekintendők, mint azokat olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezésekkel helyettesítik, amelyek a kitűzött gazdasági célnak a lehető legjobban megfelelnek (érvényességi záradék).

7. A vásárló beleegyezik személyes adatainak Meusburger általi, a megbízás és az üzlet lebonyolítása céljából történő feldolgozásába.

8. Ha a szerződést német és egyéb nyelven kötik meg, a szerződés és a jelen feltételek értelmezésére a német nyelvű szöveg az irányadó.

Wolfurt, 2018. június

Bejelentkezés

Ön már regisztrált ügyfelünk?

Amennyiben már regisztrált a Meusburger ügyfélportálon, itt jelentkezhet be:

Elfelejtette jelszavát?

Az új jelszavát megküldtük és hamarosan meg kell érkeznie a megadott e-mail címre. Sikeres napot kívánunk Önnek!

Kérjük adja meg E-mail címét.
Új belépési jelszót küldünk Önnek.

Webáruház kiválasztása

Válassza ki országát

Telephelyek