Kapcsolat

Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.

Wolfurti központ
+43 5574 6706-0

Az Ön kapcsolattartója

Bevásárlókosár {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Árucikkek   Bevásárlókosár váltás

Megjegyzés

Kép Árucikkek db Egységár Teljes ár Teljes ár kedvezményekkel
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

A rendelés folytatásához kérjük jelentkezzen be, hogy láthassa az árait.

Meusburger Guntram

Megbízható globális partneri vagyunk a szerszámkészítésben és a gépgyártásban.

AVLB

A Meusburger Georg GmbH & Co KG („Meusburger") általános értékesítési és szállítási feltételei

I. BEVEZETÉS

1. A Meusburger összes szállítmányára és teljesítésére (a továbbiakban röviden: szállítmány) az alábbi feltételek érvényesek. Ezen feltételek a jövőbeli ügyletekre is érvényesek. Az Általános értékesítési és szállítási feltételek szerződéskötéskor érvényes változata irányadó.

2. Ellentmondó feltételek, különösen a vevő vásárlási és szállítási feltételei nem alkalmazandók, és a vevő lemond az ilyen vásárlási és szállítási feltételekre való hivatkozás jogáról. A Meusburger részéről nincs szükség kifogásra.

3. A jelen feltételek csak írásban módosíthatók. A szállítmány megrendelése vagy átvétele minden esetben a jelen feltételek elfogadását jelenti.

II. SZERZŐDÉSKÖTÉS

1. A Meusburger ajánlatai alapvetően nem kötelező érvényűek. Ez különösen a szóbeli vagy telefonos rendelésekre és megállapodásokra vonatkozik. A Meusburger szöveges rendelés-visszaigazolással fogadja a megrendeléseket. Ha a rendelés Meusburger általi visszaigazolása eltér egy rendelés feltételeitől, a jogügylet a Meusburger feltételei alapján jön létre, kivéve, ha az ügyfél a rendelés-visszaigazolás beérkezése után azonnal szöveges formában ellentmond azoknak.

2. A prospektusokban, katalógusokban és hasonlókban szereplő információk, valamint a Meusburger egyéb írásbeli és szóbeli nyilatkozatai csak akkor irányadók, ha a megrendelés visszaigazolásában kifejezetten hivatkoznak rájuk. A Meusburger által nyújtott információk és műszaki tanácsok legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerintiek, valamint a tapasztalatokon alapulnak. Ezek nem kötelező érvényűek, és – amennyire ez jogilag megengedett – minden felelősséget kizárnak, hacsak írásban másként nem állapodnak meg. Ez vonatkozik a szerződéskötést megelőző szakaszban zajló szerződéses tárgyalásokra is.

3. A Meusburger fenntartja a jogot, hogy bármikor tervezési vagy formai változtatásokat eszközöljön, különösen, ha azok a jogi helyzet változása miatt szükségesek; a Meusburger azonban a már leszállított termékeken nem köteles ilyen jellegű változtatásokat eszközölni.

4. A rendeléssel az ügyfél kötelező érvénnyel nyilatkozik arról, hogy a megrendelt szállítmányt birtokba kívánja venni. Elektronikus úton rendelt áruk esetében a Meusburger visszaigazolja a megrendelés beérkezését. A Meusburger jogosult (de nem köteles) az ügyfél szerződéses ajánlatát a kézhezvételtől számított 2 héten belül elfogadni.

III. TELJESÍTÉS HELYE, SZÁLLÍTMÁNYOK

1. Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helye Wolfurt (Ausztria), Kesselstr. 42. Eltérő megállapodás hiányában a szállítás az Incoterms (2010) szerződéskötéskor érvényes változatának EXW paritása szerint történik. A feladás és a szállítás ezért az ügyfél számlájára és kockázatára történik. Amint a teljesítés helyén a szállítmányt felajánlják az ügyfélnek, minden kockázat áthárul az ügyfélre, még akkor is, ha részszállítások történnek, vagy a Meusburger egyéb szolgáltatásokat, például a szállítási költségeket vagy a szállítást és a telepítést és/vagy az üzembe helyezést is vállal. Ha az ügyfél nem veszi át a szállítmányt, átvételi késedelembe esik. Ezenkívül a Meusburger szállítása ez esetben teljesítettnek minősül és a Meusburger jogosult arra, hogy a szállítmányt a vásárló költségére raktároztassa. Az ebből eredő raktározási költségeket a vásárlónak a Meusburger részére haladéktalanul meg kell térítenie. Átvételi késedelem esetén a Meusburger csak súlyos vétkesség esetén felel a szerződés szerinti áru meghibásodásáért vagy romlásáért.

2. A Meusburger fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint részszállításokat végezzen. A jelen feltételek a részszállításokra teljes mértékben érvényesek. A vásárló köteles átvenni a részszállításokat.

3. A szállítási károkból eredő kifogásokat a Meusburger csak akkor tudja kivizsgálni és azok jogossága esetén elfogadni, ha azokat a vásárló a szállítmány átvételekor azonnal jelzi a megbízott fuvarosnál lévő átvételi elismervényen, és azokat a vásárló azonnal, de legkésőbb 14 napon belül írásban a Meusburgernél, a megfelelő bizonyítékok bemutatásával érvényesítteti.

4. A szállítási határidők irányadó információkként szerepelnek.

5. Ha a Meusburger előreláthatatlan körülmények miatt – amelyekre a Meusburger vállalatnak nincs befolyása (pl. üzemzavarok, hatósági intézkedések, vis major, beszállítói szállítási késedelem stb.) – nem képes a megállapodás szerinti határidőre szállítani, a Meusburger jogosult arra, hogy a Meusburger számára lehetséges következő határidőre szállítson, amennyiben abban az időpontban a szállítás még észszerű a vásárló számára. Egyéb esetben a Meusburger jogosult arra, hogy a szerződéstől elálljon. Egyéb szállítási késedelemért a Meusburger csak súlyos gondatlanság és hanyagság esetén felel.

6. A szállítási határidők betartása feltételezi azt, hogy a vásárló teljesíti összes szerződéses kötelezettségét, különösen a megállapodás szerint fizetési kötelezettség, valamint az összes esedékes számla kifizetése tekintetében.

7. A vásárló által meg nem szerzett behozatali engedély nem mentesít a teljesítés alól.

8. Azon visszáru feldolgozásáért, amelyet a megbízó rendelési hibája vagy a megbízónak felróható egyéb körülmény okozott, a Meusburger arányos szállítási és kezelési költséget számít fel a vásárlónak, továbbá a visszaküldés költségét is felszámítja.

9. A visszaküldési folyamatra vonatkozó további információk a visszaküldési szabályzatban találhatók.

10. A Meusburger a nettó 100,- EUR alatti értékű szállítmányok esetében nettó 10,- EUR feldolgozási díjat számít fel.

IV. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Eltérő megállapodás hiányában minden ár EXW paritáson nettó árként (euróban) értendő, és a szállítás napján érvényes árak érvényesek. A csomagolás visszavétele kizárt.

2. A szoftverárak telepítés, betanítás és a hardverhez és/vagy más szoftverekhez való esetleges adaptálás nélkül értendők. Ettől eltérő megállapodás hiányában ezeket és a hasonló szolgáltatásokat az ügyfélnek külön kell megrendelnie, és a Meusburger szerződéskötéskor érvényes árlistája szerint, vagy ennek hiányában észszerű árakon kell megfizetnie.

3. Ha megállapodtak árakról, és ezen árak alapját képező költségek változnak, a Meusburger jogosult arra, hogy az árakat a költségek változásának megfelelően módosítsa.

4. Ha a szállítás a vásárlónál fennálló körülmény miatt későbbi időpontban történik, a Meusburger jogosult arra, hogy az azáltal keletkezett nagyobb költségeket megfelelően magasabb árakkal ellensúlyozza. Ez nem érinti azt, hogy a Meusburger jogosult a Meusburger vállalatnál felmerült egyéb kár megtéríttetésére.

5. Minden adót, vámot és egyéb kiadást, amelyet az ügyfélnek a szállítmány vonatkozásában meg kell térítenie, saját maga kell viselnie, kivéve, ha a Meusburger kifejezetten írásban beleegyezett annak átvállalásába.

6. A vásárló beleegyezik a számlák elektronikus úton történő továbbításába.

7. A fizetés teljesítésének helye a Meusburger székhelye. A fizetések a számla dátumától számított 30 nap múlva levonás nélkül és költségmentesen, a számlán szereplő pénznemben esedékesek. A fizetés akkor tekintendő megtörténtnek, ha a Meusburger rendelkezik az összeggel.

8. Eltérő megállapodás hiányában a szolgáltatásokról szóló számlák a számla kézhezvételekor azonnal fizetendők. A fizetés időszerűségének tekintetében a Meusburger általi kézhezvétel a mérvadó.

9. A több egységet tartalmazó megbízások esetén a Meusburger jogosult arra, hogy minden részszállítást annak megtörténte után egyenként kiszámlázzon.

10. Ha az összeget annak esedékességéig nem fizetik ki, a Meusburger a következőkre jogosult:
- kötelezettségeinek teljesítését a fennmaradó fizetés megtörténéséig elhalasztani,
- a szállítási időszak megfelelő hosszabbítását igénybe venni,
- a még kifizetetlen díjat esedékessé tenni,
- az összes felszólítási és behajtási költséget, valamint a törvényes késedelmi kamatokat – de legalább a jegybanki alapkamatláb 9 százalékával növelt összeget – felszámítani
és/vagy
- a megfelelő póthatáridő be nem tartása esetén elállni a szerződéstől, ahol a Meusburger részszállítás esetén is jogosult a teljes szerződéstől elállni. Ha a Meusburger eláll, részére a vásárlónak azonnal esedékes, a bruttó ár 20%-ának megfelelő mértékű sztornózási díjat kell fizetnie, és meg kell térítenie az azon kívül okozott károkat és elmaradt nyereséget.

11. Ha kényszerbehajtásra kerül sor a vásárló vagyonát illetően vagy ha fizetőképessége a Meusburger felé kétséges, a Meusburger a következőkre jogosult:
- az összes követelést az esedékességre való tekintet nélkül azonnal esedékessé tenni,
- a még nem teljesített szerződésekből eredő összes szállítást visszatartsa és azokat előrefizetés ellenében teljesítse. Ha a vásárló nem vállalja az előreteljesítést, a Meusburger elállhat a szerződéstől, és az elmaradt nyereségért is kártérítést követelhet.

12. Ha a vásárló késedelembe esik az átvétellel, az összeg fizetése azonnal esedékes.

13. A Meusburger jogosult arra, hogy a fizetéseket eltérő rendelkezés ellenére is mindig a legrégebbi tartozással és az abból eredő kamatokkal és költségekkel szemben számítsa fel.

14. A váltó és a csekk csak fizetés végett és írásos megállapodás esetén elfogadott a fizetéshez. A csekkel és váltóval való fizetés költségeit és díjait a vásárló viseli.

V. GARANCIA, FELELŐSSÉG ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

1. A vásárló köteles a szállítmányt átvételkor alaposan ellenőrizni és megvizsgálni. Mindenfajta hiányosságról legkésőbb a szállítmány átvételétől számított 14 napos határidőn belül írásban, a megfelelő bizonyítékok (mint pl. minták, fényképek) bemutatásával kell panaszt tenni, különben minden követelés – a hiányosságból eredő károk miatt támasztott igény is – ki van zárva. A rejtett hiányosságról legkésőbb annak észlelésétől számított 14 napos határidőn belül írásban, a megfelelő bizonyítékok (mint pl. minták, fényképek) bemutatásával kell panaszt tenni, különben minden követelés – a hiányosságból eredő károk miatt támasztott igény is – ki van zárva. A Meusburger kérésére a vásárló lehetővé teszi és elfogadja a szállítmánynak a Meusburger és/vagy egy, a Meusburger vagy külső fél (pl. a Meusburger biztosítója) által kijelölt felügyelő általi vizsgálatát, és ahhoz támogatást nyújt.

2. Ha egy hiányossággal kapcsolatban a megfelelő időn belül panaszt tesznek, és azt – a Meusburger kérésére – egy szakértő megtekinti és a hiányosságot igazolja, a Meusburger a hiányosságot saját belátása szerint javítással vagy cserével orvosolja, a hiányos szállítmányt a vételár jóváírása ellenében visszaveszi vagy árcsökkentést ad. A vásárló egyéb és további igényeket nem támaszthat.

3. A szállítmány egy részének hiányossága miatt a teljes szállítmány nem kifogásolható.

4. A Meusburger nem vállal garanciát azért, hogy a szállítmány megfelel a tervezett felhasználási célra.

5. A garancia időtartama 12 hónap; akkor veszi kezdetét, amikor a szállítmányt a vásárlónak a teljesítés helyén átadják.

6. Az ügyfél nem jogosult arra, hogy bármilyen garanciális vagy egyéb igény miatt az esedékes fizetéseket visszatartsa.

7. A termékfelelősségi törvény (PHG) 12. §-a szerinti visszkereseti jogok ki vannak zárva, kivéve, ha a visszkereseti jogosult bizonyítja, hogy a hibát a Meusburger okozta és az legalább súlyos hanyagság miatt következett be.

8. A kifogásolt szállítmány visszaküldéséhez a Meusburger előzetes kifejezett beleegyezése szükséges, az a vásárló költségére és kockázatára történik. A vásárló ezáltal köteles viselni a visszaküldés miatt felmerült mellékköltségeket (pl. raktározás). Ha a visszaküldés előzetes beleegyezés nélkül történik, a Meusburger jogosult arra, hogy a visszaküldött szállítmány átvételét megtagadja, és azt a vásárló költségére visszaküldje.

9. A szakszerűtlen raktározásra, tárolásra, használatra vagy szállításra visszavezethető hibákért a Meusburger nem vállal garanciát. Ha ilyen hibáról érkezik bejelentés, a vásárlónak bizonyítania kell a szakszerű raktározást, tárolást, használatot vagy szállítást.

10. A Meusburger nem vállal garanciát a termékadatokért és a katalógusokban, reklámanyagokban, prospektusokban, hirdetésekben, árlistákban stb. szereplő termékjellemzőkért. A tulajdonságokért csak akkor vállal garanciát, ha azokat a szerződésben kifejezetten ilyenként jelölik meg. A szóbeli információk, valamint a Meusburger dokumentumaiban szereplő információk nem tartalmaznak semmilyen biztosítékot, a minták, a méretek, a vonatkozó szabványokban szereplő rendelkezések, a teljesítményleírások és a szállítmány minőségére vonatkozó egyéb információk elsősorban a specifikáció célját szolgálják, és nem biztosított tulajdonságok. Amennyiben a Meusburger által felhasználandó anyagokat szerződésben határozzák meg, ez csak a specifikációnak való megfelelést garantálja, nem pedig az anyagoknak a szerződés szerinti célra való alkalmasságát. A Meusburger csak azok nyilvánvaló alkalmatlansága esetén köteles tájékoztatást adni. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak a szavatolt tulajdonságok vagy a fontos szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése esetén. A vevő ilyen jellegű követelései, valamint a nem magán a szállítmány tárgyán bekövetkezett károkból eredő követelések a jelen szakasz rendelkezései szerint a törvény által megengedett mértékig kizártak. Amennyiben a javítás vagy az utólagos szállítás a jótállás keretein belül történik, azzal nem indul újra a jótállási időszak.

11. Szoftverek vagy digitális elemeket tartalmazó termékek szállítása vagy digitális szolgáltatások nyújtása esetén ezen felül a következők alkalmazandók:
- A Meusburger garantálja, hogy a szállított szoftver vagy a digitális elemeket tartalmazó termék megfelel a Meusburger által a programdokumentációban felsorolt specifikációknak, és a szerződéskötés időpontjában szükséges gondossággal és szakértelemmel készült. Harmadik féltől származó termékek, például hardverek, operációs rendszer részei, OPC szerverek, gépi interfészek stb. szállítására az illetékes gyártó licenc-, felelősségi és garanciális rendelkezései vonatkoznak.
- A Meusburger azt javasolja, hogy az ügyfél biztosítson a rendszer relevanciájához és méretéhez igazított tesztkörnyezetet. Telepítés vagy frissítés előtt a vásárlónak tesztelnie kell a szoftverkiadást ebben a tesztkörnyezetben, és jóvá kell hagynia a gyártórendszeren való telepítést.
- A Meusburger nem vállal felelősséget a túlzott használatra, valamint a telepítési követelmények és/vagy a felhasználási feltételek be nem tartására visszavezethető hibákért. Ilyen hibák bejelentése esetén a vásárlónak igazolnia kell a rendeltetésszerű használatot, valamint a telepítési követelmények és/vagy a felhasználási feltételek betartását. A garancia nem terjed ki a hibákra, zavarokra és hasonlókra, amelyek a szakszerűtlen alkalmazásból, az operációs rendszerek- alkatrészek és interfészek (különösen a gépi vezérlő számítógépekből és az ERP interfészekből), a paraméterek megváltoztatásából és a telepítési követelményektől való eltérésekből erednek.
- A digitális elemeket tartalmazó árukkal vagy digitális szolgáltatásokkal kapcsolatos, a fogyasztói garanciáról szóló törvény (VGG) 7. § szerinti törvényben előírt frissítési kötelezettség csak akkor vonatkozik a Meusburgerre, ha erről kifejezetten megállapodtak, és ebben az esetben is csak a kifejezetten megállapodott terjedelemben.
- A Meusburger mindig törekszik a technikai és szervezeti adatbiztonság biztosítására. Ha az adatok mégis elvesznek, vagy illetéktelen harmadik felek kezébe kerülnek, a Meusburger nem vállal felelősséget, kivéve szándékosság és súlyos gondatlanság esetén.

12. A minőségben, színben, szélességben, súlyban, felszereltségben és tervezésben mutatkozó csekély eltérések műszakilag nem elkerülhetők és nem jelentenek hibát. Ez a kereskedelemben szokványos eltérésekre is érvényes, kivéve, ha a vásárló szerződéskötéskor írásban nyilatkozott a mintához hű szállításról és arról a Meusburger vállalattal megállapodást kötött.

13. A termékfelelősségi törvény (PHG) alkalmazási területén kívül a Meusburger felelőssége a szándékosságra és a súlyos hanyagságra korlátozódik. Az enyhe hanyagságért való felelősség, a következményes károk és anyagi károk, valamint a nem realizált megtakarítások, a kamatveszteségek és külső felek vevővel szembeni követeléseiből eredő károk orvoslása ki van zárva.

14. Ezen felül a Meusburger felelőssége a kifogásolt szállítmány szállítási értékének kétszeresére korlátozódik.

15. A Meusburger garantálja, hogy a szállítmány az Európai Unión belül értékesíthető. A vásárlónak saját magának kell tisztáznia, hogy az Európai Unión kívül értékesítenek-e.

16. A felelősség fennálló korlátozásai nem érvényesek a vevő testi épségében és egészségében bekövetkezett, a Meusburger vállalatnak felróható károsodásokra.

VI. JOGOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

1. Minden szerzői jog kizárólag a Meusburger tulajdonában marad – beleértve az összes abból eredő és levezethető további jogot, különös tekintettel az összes használati jogokra, valamint a szállított árukkal kapcsolatos egyéb kereskedelmi védjegyjogokra, mint például szoftvereke, rajzokra, vázlatokra, leírásokra, dokumentációkra, tervekre, koncepciókra és hasonló dokumentumokra vonatkozó egyéb ipari tulajdonjogokra. Ezeket a vásárló a Meusburger előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem bocsáthatja harmadik fél rendelkezésére, nem sokszorosíthatja (a 3. pont kivételével), terjesztheti, szerkesztheti és hasonlók.

2. Licencvásárlás esetén a vásárló a megállapodás szerinti díj megfizetésével megkapja az átruházhatatlan és nem kizárólagos, de időben korlátlan jogot arra, hogy a szerződés tárgyát képező szoftvert és – ha rendelkezésre áll – a dokumentációs anyagot kizárólag saját belső vállalati céljaira rendeltetésszerűen használja. Bármely átruházáshoz vagy harmadik félnek történő átadáshoz a Meusburger előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

3. Online használat esetén a szoftvert a vásárló online módon használhatja a használati díj folyamatos megfizetése ellenében. Ezenkívül a vásárló semmilyen jogot nem szerez a szoftverre, különösen nem jogosult a szoftver másolatának adathordozóra való letöltésére vagy megszerzésére.

4. A vásárlónak általában a szükséges mértékben együtt kell működnie a megrendelés kivitelezésében. Amennyiben a Meusburger a vásárlónál dolgozik, vagy dolgoznia kell, a vásárlónak a szokásos üzemidőben szabad hozzáférést kell biztosítania a Meusburger alkalmazottai részére az összes helyiséghez, berendezéshez (hardver, szoftver, hálózatok stb.) és egyéb munkaeszközökhöz, amelyek szükségesek a Meusburger általi rendeltetésszerű szolgáltatásnyújtáshoz.

5. A vásárló sokszorosíthatja a programot, amennyiben az a program használatához szükséges. A szükséges sokszorosítások magukban foglalják a program telepítését az eredeti adathordozóról a használt hardver tárolóeszközére és a program betöltését a fő memóriába. Ezenkívül a vásárló biztonsági mentés céljából másolatot készíthet. Azonban csak egy biztonsági másolat készítésére és tárolására jogosult. A biztosított program ezen biztonsági másolatát ennek megfelelően kell megjelölni.

6. A vásárló megfelelő óvintézkedésekkel köteles megakadályozni, hogy harmadik felek hozzáférjenek a programhoz és a dokumentációhoz. A szállított eredeti adathordozókat és a biztonsági másolatot olyan helyen kell tárolni, amely védve van harmadik felek illetéktelen hozzáférésétől. A vásárló alkalmazottait kifejezetten arra kell utasítani, hogy tartsák be a jelen szerződéses feltételeket és a szerzői jogokat. Ha egy harmadik fél hozzáférést szerez, azonnal értesíteni kell a Meusburger vállalatot.

7. Ha az adatok biztonsága érdekében vagy a számítógépes rendszer teljes meghibásodása utáni gyors újraaktiválása érdekében elengedhetetlen a teljes adatbázis rendszeres biztonsági mentése, beleértve a használt számítógépes programokat is, a vásárló a feltétlenül szükséges mennyiségben biztonsági másolatot készíthet. A Meusburger vállalatot erről haladéktalanul tájékoztatni kell. Az érintett adathordozókat ennek megfelelően kell jelölni. A biztonsági másolatok kizárólag tisztán archiválási célokra használhatók fel.

8. A felhasználó nem készíthet további másolatokat, amelyek a programkód nyomtatóra való kiadását is tartalmazzák.

9. A megadott programkód más kódformákká történő lefordítása (dekompilálása), valamint a szoftver különféle gyártási szakaszainak visszafejtése (reverse engineering), beleértve a programváltozást, sem megengedett.

10. A program azonosításához használt szerzői jogi közleményeket, sorozatszámokat és egyéb jelöléseket semmilyen körülmények között nem lehet eltávolítani vagy megváltoztatni.

11. A Meusburger nem köteles megadni a forráskódot.

VII. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

1. A vásárló által teljesítendő összes kötelezettség teljesítéséig – különösen a vételár teljes kifizetéséig – a szerződés tárgya a Meusburger tulajdonában marad (tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru). A vásárló köteles erre az időre saját költségére gondoskodni a megfelelő állagmegóvásról (karbantartás és javítás), valamint a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru biztosításáról.

2. A vásárló köteles haladéktalanul írásban jelentést tenni a Meusburger részére külső felek tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áruhoz való hozzájutásáról, különösen a kötelező érvényű behajtásokról, valamint a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru esetleges sérüléseiről vagy megsemmisüléséről. A tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru feletti rendelkezés vagy a saját cím megváltozását a vásárlónak a Meusburger részére haladéktalanul be kell jelentenie. A vásárló köteles a Meusburger részére az összes olyan kárt, költséget és hátrányt megtéríteni, amelyek a jelen kötelezettségek megszegése és a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áruval kapcsolatos, külső felekkel szembeni szükséges beavatkozások miatt merültek fel.

3. A vásárló jogosult a lefoglalt árukat továbbértékesíteni. A jogosultság megszűnik, ha a vásárló fizetési késedelembe esik, vagy esedékességkor nem tudja a Meusburger követelését teljes mértékben kifizetni.

4. Ha a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árut a vásárló továbbértékesíti, már most átruházza az összes, számára a továbbértékesítésből vagy egyéb értékesítésből fennálló követeléseket a vásárló vételár-követelésének összegéig a Meusburger részére. Kötelezi magát arra, hogy ezt az átruházást könyvvitelében megjelölje. A vásárló visszavonásig jogosult arra, hogy ezen átruházott követeléseket a Meusburger számlájára, saját nevében behajtsa. A vásárló köteles saját maga megőrizni a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru feletti tulajdonjogot, ha a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árut hitelre értékesítette tovább.

5. A vásárló átruházza a számára a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru sérüléséből vagy tönkremeneteléből eredő biztosítási vagy kártérítési igényeket a Meusburger vállalatra.

6. A tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru elzálogosítása és biztosítékként való átadása nem megengedett.

7. A tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árunak a vásárló általi feldolgozása és megmunkálása a Meusburger nevében történik. A tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru feldolgozása esetén a Meusburger az új termék felett a Meusburger által szállított, tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru értékével arányosan szerez közös tulajdont. Ugyanez érvényes akkor, ha a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező szállítmányt nem a Meusburger által szállított áruval dolgozzák fel vagy keverik.

VIII. A VESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA

1. A szállítmány véletlenszerű tönkremenetelének vagy romlásának veszélye a szállítmány átadásával – szállításos értékesítésnél a szállítmánynak a szállítmányozó, fuvarozó, illetve a szállítással megbízott személy vagy hivatal részére a megállapodás szerinti teljesítési helyen való átadással – száll át a megbízóra.

2. Az átadás akkor is megtörténtnek minősül, ha a vevő késik az átvétellel.

IX. ILLETÉKES BÍRÓSÁG, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ZÁRADÉK, ALKALMAZANDÓ JOG

1. Ha a vásárló székhelye az Európai Unióban vagy bármely EGT-államban van, a Meusburger és a vásárló közötti szerződéses jogviszonyból eredő minden – különösen a jelen általános értékesítési és szállítási feltételekből eredő – jogvita rendezésére kizárólag a 6800 Feldkirch, Ausztria székhelyű bíróság illetékes.

2. Ha a vásárló székhelye az Európai Unió vagy bármely EGT-állam területén kívül van, a Meusburger és a vásárló közötti szerződéses jogviszonyból eredő minden – különösen a jelen általános értékesítési és szállítási feltételekből eredő – jogvita rendezésére a bécsi gazdasági kamara választottbírósága (Ausztria, bécsi szabályok) illetékes. A választottbírósági eljárásban alkalmazandó nyelv a német. A választottbíróság székhelye Bécs. A választottbíróság illetékességének fenntartása mellett azonban bármelyik fél kérvényezhet előzetes vagy biztosító intézkedéseket a nemzeti bíróságnál, és egy bíróság elrendelhet ilyen intézkedést a választottbírósági eljárás előtt vagy közben.

3. A Meusburger azonban jogosult arra, hogy minden más, a vásárló esetében illetékes bíróságon eljárást indítson a vásárlóval szemben.

4. A vásárló és a Meusburger közötti teljes jogviszonyra, beleértve a jelen értékesítési és szállítási feltételeket, a hatályos osztrák jog érvényes. Az ENSZ vételi jogának alkalmazása kizárt.

X. ADATVÉDELEM

A https://www.meusburger.com/HU/HU/sajtoszoba/data-protection-cookies oldalon található adatvédelmi tájékoztatóval az adatvédelmi rendelet (DSGVO) 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért gyűjtünk adatokat, milyen formában dolgozzuk fel azokat, illetve a sütik használatáról.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A vásárló nem jogosult arra, hogy a Meusburger vállalattal szembeni esetleges követeléseit a vele szemben fennálló díjkövetelésbe beszámítsa. A vásárlónak nincs visszatartási joga.

2. A Meusburger jogosult arra, saját, még nem esedékes követeléseket a vásárló követeléseivel szemben beszámítsa.

3. A vásárló nem jogosult arra, hogy az áruszállításból eredő követeléseit másokra ruházza.

4. Szerződés a vásárló tévedése miatt nem támadható meg.

5. A jogi szempontból lényeges szándéknyilatkozatok, mint például a felmondás, az elállási nyilatkozat, a vételár csökkentésére vagy kártérítésre vonatkozó követelések csak akkor érvényesek, ha azokat írásban (szöveges formában) teszik meg.

6. Ha a jelen Általános értékesítési és szállítási feltételek bizonyos rendelkezései érvénytelenek vagy kikényszeríthetetlenek lennének, illetve azzá válnának, a többi rendelkezés érvényességét az nem érinti. Ezen érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezések úgy tekintendők, mint azokat olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezésekkel helyettesítik, amelyek a kitűzött gazdasági célnak a lehető legjobban megfelelnek (érvényességi záradék).

7. Ha a szerződést német és egyéb nyelven kötik meg, a szerződés és a jelen feltételek értelmezésére a német nyelvű szöveg az irányadó.

Wolfurt, 2023. április

Bejelentkezés

Ön már regisztrált ügyfelünk?

Amennyiben már regisztrált a Meusburger ügyfélportálon, itt jelentkezhet be:

Elfelejtette jelszavát?

Az új jelszavát megküldtük és hamarosan meg kell érkeznie a megadott e-mail címre. Sikeres napot kívánunk Önnek!

Kérjük adja meg E-mail címét.
Új belépési jelszót küldünk Önnek.

Válassza ki országát

Telephelyek

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version