Meusburger
Meusburger - Setting Standards

Framgångsrika tillsammans

Sen Juni 2016 är PSG Plastic Service GmbH med plats i Mannheim, Viernheim och Seckach såsom ett försäljningskontor i Kina ett 100% dotterföretag från Meusburger Corporate Group.

PSG utvecklar, producerar och marknadförs varmkanals- och reglerteknik för produktion av plastprodukter för att bäst uppfylla kundernas efterfrågan. Därför engagerar sig företaget målorienterad med kompetenta medarbetare i ett internationellt område. Innovativa produkter, ett brett utbud och en stark servicemedvetenhet ger den nödvändiga säkerheten för en mängd olika applikationer och ekonomiska produktionsprocesser.

Mer till företaget hittar du på www.psg-online.de/en

PSG-Varmkanalsystem för högsta krav


Varmkanalsteknik – Innovativa lösningar runt om formsprutning

I området varmkanal övertygar PSG dagligen med lösningar genom förkortning av cykeltider, snabba färgförändringar, måttnoggrannhet, formsprutning av svår tillgängliga delar, kortare slutarhastighet och låga formrumsavstånd.

Mer över "varmkanalsteknik" »

Reglerteknik – temperatur intelligent reglat

Eftersom PSG Plastic Service GmbH tillverkar varmkanalreglare och samtidigt varmkanalsystem, känner företaget kraven på reglerteknik till minsta detalj. Den nära kopplingen mellan produktdesign , produktutveckling och produktion är optimala förhållanden för maximal flexibilitet. Detta gör det möjligt för PSG att ta itu med de ökande kraven på marknaden med de kortaste svarstider.

Mer över "reglerteknik" »