Meusburger

Standard parts for tool and mould making

Meusburger – Setting Standards

Meusburger är marknadsledare inom området standardkomponenter. Redan över 17.000 kunder i hela världen drar nytta utav standardisering och profiterar av över 50 års erfarenhet i bearbetning av stål. Ett omfattande standardprogramm kombinerad med kvalitativt högvärdiga produkter för verkstadstillbehör gör Meusburger till den tillförlitliga och globala partnern för verktygs-, formverktygs- och maskintillverkning.

Standardkomponenter

Kvalitativ högvärdiga standardkomponenter från Meusburger är en tillförlitlig basis i verktygs-, form- och maskintillverkning. Genom konsekvent användning av standardkomponenter kan betydande kostnadsbesparingar användas. Hos Meusburger blir standarddelar som standard avspännings glädgad, varvid en vidare bearbetning med små förvridningar blir garanterad.

Verkstadsbehov

Just i området verkstadstillbehör ger marknaden ett oöversiktligt erbjudande på produkter och leverantörer. Jämföra, välja och beställa tar mycket tid och utgifter. På grund av våran års erfarenhet i stål bearbetning vet vi vilket som är det bästa arbetsmedium och det bästa leverantörer för en effektiv bearbetning.