Meusburger
Meusburger - Setting Standards

Zajedno uspešni

Od juna 2016. PSG Plastic Service GmbH sa lokacijama u Firnhajmu i Zekahu kao i prodajnom kancelarijom u Kini je 100% u vlasništvu Meusburger Grupe.

PSG razvija, proizvodi i prodaje tople dizne i upravljačke sisteme za izradu plastičnih delova kako bi što je moguće više zadovoljio potrebe kupaca. Prema tome kompanija je orijentisana na rezultate i uključena u međunarodno tržište sa svojim stručnim kadrovima. Inovativni proizvodi, širok asortiman i dobro razvijeni odnosi sa kupcima obezbeđuju neophodnu sigurnost za mnoga rešenja i ekonomičan proizvodni proces.

Više o kompaniji PSG možete pronaći na www.psg-online.de/en

PSG sistemi toplih dizni za najviše zahteve


Sistemi toplih dizni – inovativna rešenja za livenje plastike

U domenu toplih dizni, PSG rešenja svakodnevno omogućavaju smanjenje trajanja ciklusa, brzu promenu boje, stabilnost dimenzija, livenje teških delova, najkraće vreme zaptivanja, i kratka rastojanja između formi.

Više of "Sistemi sa toplim diznama" »

Upravljački sistemi – pametna kontrola temperature

Obzirom da As PSG Plastic Service GmbH proizvodi i kontrolere i sisteme toplih dizni kompanija veoma dobro poznaje zahteve upravljačkih sistema. Bliska veza između dizajna, razvoja proizvoda i proizvodnje je osnovni preduslov za maksimalnu fleksibilnost. Prema tome PSG može veoma brzo reagovati na potražnju veoma zahtevnog tržišta.

Više o "Upravljački sistemi" »