Meusburger
Meusburger - Setting Standards

Заедно успешни

От юни 2016-та фирма PSG Plastic Service GmbH със седалище в Манхайм, Фиернхайм и Секах, както и с офис продажби в Китай, е 100% -тово дъщерно дружество на фирмената група Meusburger.

PSG разработва, произвежда и предлага на пазара топлоканална и регулираща техника, за изработката на пластмасови продукти, изпълняващи оптимално нуждите на клиентите си. За целта компанията се е ангажирала целенасочено с компетентни служители на международно ниво. Иновативни продукти, голям асортимент както и много отговорно отношение към сервиза и поддръжката допринасят за нужната сигурност при разнообразни приложения и икономически изгодни производствени процеси.

Повече за фирмата можете да намерите на www.psg-online.de/en

PSG-Топлоканални системи за най-високи изисквания


Топлоканална техника – иновативни решения в областта на шприцването

В топлоканалната област PSG впечатлява ежедневно с решенията си чрез скъсяване времето на циклите, бърза смяна на цвета, запазване на размерите, шприцване на трудно достъпни детайли, най-кратки времена на затваряне и минимално разстояние между гнездата.

Повече за "Топлоканалната техника" »

Регулираща техника – интелигентно регулиране на температурата

Тъй като PSG Plastic Service GmbH произвежда едновременно топлоканални регулатори и топлоканални системи, фирмата познава изискванията към регулиращата техника до последния детайл. Тясната връзка между продуктовия дизайн, продуктовото разработване и неговата изработка са оптималните условия за високата степен на гъвкавост. Благодарение на това PSG може да откликне в най-кратки срокове на постоянно растящите изисквания на пазара.

Повече за "Техника за регулиране" »